Document

Report
KÍNH CHÀO CÁC THẦY, CÔ
GIÁO CÙNG TOÀN THỂ
CÁC EM HỌC SINH
GIÁO ÁN
CÔNG NGHỆ 10
Người soạn: Nguyễn Lê Ngọc Linh
Lớp dạy:
10A3
BÀI 51:
LỰA CHỌN LĨNH VỰC
KINH DOANH
SẢN XUẤT
Sản xuất nông nghiệp
Sản xuất công nghiệp
Sản xuất tiểu thủ công nghiệp
THƯƠNG MẠI
Đại lý bán hàng
Mua bán
DỊCH VỤ
Sửa chữa
Văn hóa
Du lịch
Vậy, kinh doanh của doanh
nghiệp bao gồm mấy lĩnh
vực?
I. XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC KINH DOANH:
SX CÔNG NGHIỆP
SẢN XUẤT
SX NÔNG NGHIỆP
SX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP
MUA BÁN TRỰC TIẾP
LĨNH VỰC
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI
ĐẠI LÝ BÁN HÀNG
SỬA CHỮA
DỊCH VỤ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VĂN HÓA , DU LỊCH
I. XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC KINH DOANH
1.
Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh:
Tình huống:
Gia đình chị T sống ở vùng ven thị xã, nhà chị có mảnh
vườn khá rộng nhưng từ trước tới nay chị chỉ trồng rau,
nuôi lợn. Chị đã quyết định cải tạo vườn để trồng hoa.
Chị đã đi học kỹ thuật trồng hoa. Vốn đầu tư chỉ vài
triệu đồng. Chị đã liên hệ với một số điểm bán hoa ở thị
xã, hằng ngày chị cắt hoa đưa đến cửa hàng. Doanh thu
bình quân mỗi tháng 2 đến 3 triệu đồng. Sau khi trừ các
khoản chi phí chị thu được 1 – 1,5 triệu /tháng
Xácđịnh
địnhlĩnh
lĩnhvực
vựckinh
Khi xác
của cứ
chịvào
doanhkinh
thì Tdoanh
phải căn
T?tiêu gì?
những chỉ
Lĩnh vực kinh doanh
sản xuất
Tình huống:
Gia đình chị T sống ở vùng ven thị xã, nhà chị có
mảnh vườn khá rộng nhưng từ trước tới nay chị chỉ
trồng rau, nuôi lợn. Chị đã quyết định cải tạo vườn
để trồng hoa. Chị đã đi học kỹ thuật trồng hoa. Vốn
đầu tư chỉ vài triệu đồng. Chị đã liên hệ với một số
điểm bán hoa ở thị xã, hằng ngày chị cắt hoa đưa
đến cửa hàng. Doanh thu bình quân mỗi tháng 2
đến 3 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí chị
thu được 1 – 1,5 triệu /tháng
1. Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh:
• Huy động nguồn lực của DN và xã hội
nguồn lực
• Nhu cầuNguồn
thị trường
lực là những Vậy
yếu tố
là
gì?
mang
tính
tích
cực,
góp
phần
Tình huống: “Thị trường thành phố có nhu cầu
• Đảm
bảo
cho
việc
thực
hiện
mục
tiêu
của
thúc
đẩy
cho
sự
phát
triển
tiêu thụ rau sạch. Cửa hàng B ở vùng ven đô
doanhđịnh
nghiệp
quyết
sản xuất rau sạch để cung cấp cho nhu
sử dụng
thành
phố.”. nghiệp
• Hạn chếcầu
những
rủi rocủa
đến
với doanh
Qua tình huống trên, em hãy cho biết hoạt động
kinh doanh của cửa hàng B dựa vào yếu tố gì ?
đô
Những rủi ro nào mà doanh
nghiệp hay gặp phải?
•
Không kinh doanh đắt
• Nhiều cửa hàng mới mọc lên cạnh tranh
• Dễ bị phá sản
1. Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh:
• Huy động nguồn lực của DN và xã hội
• Nhu cầu thị trường
• Đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của
doanh nghiệp
• Hạn chế những rủi ro đến với doanh nghiệp
2. Xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp:
Tình huống :
Nếu gia đình em gần khu đông dân cư và
trường học. Nếu có vốn, lao động, cơ sở vật
chất, diện tích đất rộng…thì gia đình em sẽ
lựa chọn lĩnh vực kinh doanh gì cho
phù hợp ?
Vì sao em xác định lĩnh vực kinh doanh
đó ?
2. Xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp:
LVKD phù hợp :
Theá naøo laø
- Là LVKD cho pheùp doanh nghieäp thöïc hieän muïc
lónh vöïc kinh
ñích kinh doanh
doanh phuø
- Phuø hôïp vôùi phaùp luaät, khả năng của
doanh nghiệp,
hôïp?
nhu cầu thị trường.
Theo em lĩnh vực kinh doanh nào là
phù hợp, lĩnh vực nào không phù
hợp?
a
Phù hợp
d Không phù hợp
Không phù hợp
b
e
Không phù hợp
c
Phù hợp
f
Phù hợp
Theo em, ở
Ở nông thôn nên
thành
phố
Lĩnh vực
kinh
doanh:
Kinh
doanh
dịch
vụ
vật
tư
nông
chọn LVKD nào?
nênvụchọn lĩnh
thương
nghiệp,
giốngmại,
cây dịch
trồng….
vực
kinh
Hoặc các dịch vụ sửa chữa
công cụ lao độngdoanh nào?
• Ở thành phố, các khu đô thị nên chọn lĩnh
vực kinh doanh thương mại, dịch vụ
• Ở nông thôn: Kinh doanh dịch vụ vật tư
nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi…
hoặc các dịch vụ may mặc, dịch vụ y tế văn
hoá.
CỦNG CỐ
Em hãy lập một kế hoạch kinh doanh?
- Lĩnh vực kinh doanh
- Các yếu tố dựa vào khi chọn LVKD
- Thuận lợi và khó khăn của công việc kinh
doanh
- Phân tích tài chính: vốn đầu tư bao nhiêu?
Có vay mượn ở đâu không?....
- Hạch toán kinh doanh: doanh thu, lợi
nhuận bao nhiêu?.....
THANK YOU FOR
LISTENING!
GOOD LUCK FOR YOU!

similar documents