Od Setkání po Setkání 2013-2014

Report
Od Setkání po Setkání 2013-2014
SETKÁNÍ GEODETŮ 6. až 9.6. 2012
Komora geodetů a kartografů
 Představenstvo: Ing. Blín, Ing. Fafejta, Ing. Fiala, Ing.
Kafka, Ing. Kellner, Ing. Kubát, Ing. Nedoma,
Ing.Pekarský, Ing. Plavec, Ing. Plichta, Ing. Poláková,
 Náhradníci: Ing. Talich, Ph.D., Ing. Kraftová
 Dozorčí rada: Ing. Petříková, Ing. Kocáb, MBA, Ing.
Malec, Ing. Kantová, Ing. Habrovec,
 Náhradnice: Ing. Trnková
 Sekretariát: Eva Hokrová
SETKÁNÍ GEODETŮ 6. až 9.6. 2012
Komora geodetů a kartografů

zastupuje ČR v CLGE

je členem Frankofonní federace geodetů (FGF)

je členem ČSVTS

je členem Nemofora
SETKÁNÍ GEODETŮ 6. až 9.6. 2012
Představenstvo
 Na každém zasedání:

DMVS

GeoInfoStrategie

Pozemkové úpravy

Regionální činnost

Zákon o ZK

CPD

TDR

SETKÁNÍ GEODETŮ 6. až 9.6. 2012
Během roku
 Vyhláška k novému katastrálnímu zákonu

KGK dostala k připomínkám

rozesláno jak členům KGK, tak i ÚOZI

připomínky zpracovány

zaslány na ČÚZK
 Výsledek: většina neakceptována, ale
některé ano
SETKÁNÍ GEODETŮ 6. až 9.6. 2012
Projednání setkání 2013 vyplynulo z
dotazníku:
účast
malá
kvalita
dobrá
hotel
vyšší ceny
akce
ztrátová
SETKÁNÍ GEODETŮ 6. až 9.6. 2012
 Školení 3D skenování ve spolupráci s ČVUT
- prof. Pospíšil, doc. Štroner
 Problematika regulovaných profesí v EU
 Smlouva mezi KGK a ÚTIA o využití
interferometrie
 KGK připravuje nové webové stránky
 Společná akce KS ČR, ČAGI, SFDPZ, ČSGK a
KGK na další jednání budou přizvány ještě
ČMKPÚ, APSPÚ a SDMG
 Databáze odborníků ČSVTS z řad geodetů
SETKÁNÍ GEODETŮ 6. až 9.6. 2012
Děkuji Vám za pozornost
a
SLEDUJTE NAŠE JIŽ BRZY NOVÉ STRÁNKY
na
www.kgk.cz
Jan Fafejta
SETKÁNÍ GEODETŮ 6. až 9.6. 2012

similar documents