Bajky a jejich autoři 1

Report
BAJKY A JEJICH AUTOŘI 1
Autor: Katka Česalová
Datum: 1. 2. 2013
Cílový ročník: 6. ročník
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Literatura a čtenářství 6. - 7. ročník
Tematický okruh: Bajky
Téma: Bajky a jejich autoři 1
Metodický list/anotace: žáci se seznámí s tímto literárním útvarem a evropskými
autory bajek, definují charakteristické vlastnosti zvířat, která často v bajkách
vystupují, na základě textu Ezopovy bajky si rozšiřují svou čtenářskou gramotnost
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: pozná epický žánr bajka a její vybrané evropské představitele,
odpovídá na otázky k textu
Speciální vzdělávací potřeby: žádné
Druh učebního materiálu: prezentace
Cílová skupina: žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
CO JE TO BAJKA
• prozaický nebo veršovaný příběh, ve kterém
zvířata jednají jako lidé
• mají kladné nebo záporné lidské vlastnosti
• autoři používají jinotaje - alegorii
• z bajky vyplývá poučení
Která zvířata v bajkách často vystupují?
Přiřaď k nim charakteristické vlastnosti!
1)
3)
2)
5)
4)
7)
6)
EVROPŠTÍ AUTOŘI BAJEK
- Ezop – staré Řecko
- Jean de La Fontaine - Francie
- Ivan Andrejevič Krylov - Rusko
UKÁZKA:
Ezop : VLK A LIŠKA
Dorovská, Dagmar, Řeřichová, Vlasta. Čítanka 6. 1. vydání.
Olomouc: Prodos, spol. s r. o., 1998. ISBN 80-7230-018-0. s. 54 – 58.
OTÁZKY K UKÁZCE:
1. Které postavy jednají v ukázce?
2. Jak se mladý lišák jmenoval?
3. Jak ho oslovovala maminka liška?
4. Která zvířata mohli lovit vlk a lišák?
5. Které zvíře ulovili?
6. Co neudělal mladý lišák správně?
7. Jaké ponaučení si z této bajky vezmeš?
ODPOVĚDI NA OTÁZKY K UKÁZCE:
1. Liška, vlk, mladý lišák.
2. Benedikt.
3. Bendoušku, Bendo, Bendíčku.
4. Prasata (svině), voly, krávy, koně.
5. Kobylu.
6. Neposlechl vlka a odešel od něj z učení
příliš brzy. Byl přehnaně sebevědomý.
7. Poslouchat rady starších a zkušenějších lidí
(např. rodičů a učitelů).
POUŽITÉ ZDROJE
Použitá literatura:
Dorovská, Dagmar, Řeřichová, Vlasta. Čítanka 6. 1. vydání. Olomouc: Prodos, spol. s r. o., 1998. ISBN 80-7230018-0. s. 54 – 58.
Děkuji vám za pozornost.

similar documents