pptx

Report
Signalbehandling og matematik
(Tidsdiskrete signaler og systemer)
Session 5.
Z-transformation
Ved Samuel Schmidt
[email protected]
http://www.hst.aau.dk/~sschmidt/Mat1/
1
Basis signaler:
Unit sample og Unit step
0, n  0
 [n]  
1, n  0
1, n  0
u[n]  
0, n  0
2
Impuls respons
h[n]  T  [n]
 [n]
h[n]
1
1
0.8
0.8
0.6
0.6
T{∙}
0.4
0.2
0.2
0
-3 -2 -1
0.4
0
1
2
n
3
4
5
6
7
0
-3 -2 -1
0
1
2
n
3
4
5
6
7
3
Side 23 Oppenheim
LTI egenskaber:
Stabilitet og impuls responsen
Et LTI system er stabilt hvis og kun hvis
S

 h[k ]  
k  
4
Stabilitet
• Et stabilt system et system med en begrænset
output interval såfremt inputtet er begrænset
y[n]  ,
for all n
Givet
x[n]  ,
for all n
• Bounded input Bounded output (BIBO)
5
Differentialligninger med linære
konstanter i det tidsdiskrete domæne
N
a
k 0
k
M
y[n  k ]   bm x[n  m]
m 0
•Differentialligninger har ikke unikke løsninger
•Lineart hvis systemet initialiseres ved hvile ved n=0
Signaler og systemer i de 3 domæner
Input
System
Output
Output
Tids domænet:
x[n]
h[n]
y[n]  x[n] * h[n]
Fourier domænet:
X (e j )
j
j
j
j
Y
(
e
)

X
(
e
)
H
(
e
)
H (e )
Z-transfomation:
X (z )
H (z )
Y ( z)  X ( z) H ( z)
7
Session 3.
•
•
•
•
Z-transform
Z transformationer som en rationel funktion
Invers z-transform
Egenskaber ved z- transformation
8
Hvorfor z-transformation
• Z-transformationen giver analytiske fordele
– Hurtig foldning mellem signaler
– Kan bruges på den stor gruppe af signaler
9
Z-transformation
3
• z-transformation
X ( z) 
Im
z
2

n
x
[
n
]
z

1
n  
• Hvor z er et komplekst tal
Re
1
2
F.eks. z=2+j3
10
Simple eksempler
X ( z) 

n
x
[
n
]
z

n  
z
X 1 ( z )  1  2 z 1  5 z 2  7 z 3  1z 5

x1[n]  [1,2,5,7,0,1] 

z
X 2 ( z )  z 2  2 z1  5  7 z 1  1z 3

x2 [n]  [1,2,5,7,0,1] 

z
X 3 ( z)  1

x3 [n]   [n] 
z
X 4 ( z )  z k

x4 [ n ]   [ n  k ] 
11
Konvergens af z-transformation
• z transformationen må repræsentere en endelig
værdi for en givet z.
   X (z )  
• Hvilket kræver at z transformationen summen
konvergere
X ( z) 

n
x
[
n
]
z


n  
Derfor skal z ligge i det som hedder region of
convergence
12
Simple eksempler
X ( z) 

n
x
[
n
]
z

n  
ROC:
z
X 1 ( z )  1  2 z 1  5 z 2  7 z 3  1z 5

x1[n]  [1,2,5,7,0,1] 
z0

z
X 2 ( z )  z 2  2 z1  5  7 z 1  1z 3

x2 [n]  [1,2,5,7,0,1] 
z0 & z

z
X 3 ( z)  1

x3[n]   [n] 
z
X 4 ( z )  z k

x4 [ n ]   [ n  k ] 
Hvis k>0
z 
13
Z-transformation og konvergens
• z-transformation
3

2
X ( z) 
n
x
[
n
]
z

1
n  
• Z på polar form
j
X ( z )  X (r e ) 
Im
z  re
ω
j
1
 x[n] r e 

r
j  n
Re
2
Eksponentielle funktioner
10
n  
r=0.9
r=1.1
r=1
8
X ( z )  X (r e ) 
 x[n] r e

n  
n
 jn
r-n
j
6
4
2
0
-20
14
-10
0
10
20
Konvergens af z-transformation
afhængig af |z|
• Da
z  r e j
hvor r  z
X ( z )  X (r e j ) 
 x[n] r e

n
 jn
n  
• Da det er r-n ledet som afgør konvergens er
|z| afgørende for konvergens i ztransformationer

 x[n] z
n  
n

15
z-transformation af unit step (1/2)
1, n  0
u[n]  
0, n  0
X ( z) 

 u[n] z
n
X ( z) 
n  

n
x
[
n
]
z

n  

X ( z )   z n
n 0
Konvergere summen?
(Hvis du kender z)
Ja hvis |z|>1
16
z-transformation af unit step (2/2)
• Husk at:
j
X ( z )  X (r e ) 
 x[n] r e

n
 jn
n  
Hvor
z  r e j
hvor r  z
• Derfor bliver z-transformationen af unit step


n 0
n 0
X ( z )   z n   r n e  jn
• Hvis r>1 (eller |z|>1) konvergere z- transformationen af unit
step responsen
17
Regionen af konvergens (ROC)
• Da konvergensen kun afhænger
af amplituden af |z| og er
uafgængi af fasen vil værdierne
af z som opfylder konvergens
formes som en cirkel i det
komplekse plan
3
Im
2
1
• Altså hvis |z|>1 som vi fandt
ved Unit step signalet
Re
1
2
18
Regionen af konvergens (ROC)
• Hvis|z|<0.7
3
Im
2
1
Re
1
2
19

 x[n] z
Eksempel
• Højresiddet eksponentiel signal
• Z-transformation:
X ( z) 

 a u[n] z
n
n  
• For at konverger skal
n

n  
x[n]  a nu[n]

 a z
n
n 0
n

 
  az
1 n
n 0
  az   

n
1 n
Im
1
n 0
• Det vil sige az
1
 1 hvilket sker når z  a
*a
1
• Hvis |z|>a kan vi bruge vores geometriske rækker

 
X ( z )   az
n 0
1 n
1
z


1
1  az
za
z a
20
Re

 x[n] z
Eksempel
• Venstre eksponentiel signal
• Z-transformation: 
n

n  
x[n]  a nu[n 1]
1
X ( z )    a nu[n  1] z n    a n z n
n  

X ( z )   a
n 1
n

z  1  a
n
n 0
n 
n


z  1  a z
n
1

n
n 0
• For at konverger skal a 1 z  1 hvilket sker når z  a
Im
1
• Hvis |z|<a kan vi bruge vores geometriske rækker

X ( z)  1  
n 0
 
1
1
z
a z  1


1  a 1 z 1  az1 z  a
1
n
z a
*a
1
21
Re
ROC og signal typer
• Kausal eksponentiel
X ( z) 

n
x
[
n
]
z

n  

 
X ( z )   az
n 0
1 n
1
z


1
1  az
za
z a
22
ROC og signal typer
X ( z) 
• Ikke Kausal eksponentiel (Venstre sidet)

X ( z)  1  
n 0
 
1
1
z
a z  1


1
1
1  a z 1  az
za
1
n

n
x
[
n
]
z

n  
z a
23
Session 3.
•
•
•
•
Z-transform
Z transformationer som en rationel funktion
Invers z-transform
Egenskaber ved z- transformation
24
Z transformationer som en rationel
funktion
Det vil sige en ratio mellem 2 polynomiske funktioner
X ( z) 
P( z )
Q( z )
Hvor P(z) og Q(z) er polynomier
P(z) b1 z 1  b2 z 2  
Q(z)  a1z 1  a2 z 2  
M
P( z ) b1 z 1  b2 z  2    bM z  M
X ( z) 


1
2
M
Q( z ) a1 z  a2 z    aM z
k
b
z
k
k 0
N
k
a
z
 k
k 0
25
Nuller og Poler
• Nuller
P( z ) b1 z 1  b2 z 2  
X ( z) 

Q( z ) a1 z 1  a2 z 2  
– Værdier af z som hvor X(z)=0 kaldes nuller
• Hvilket er rødderne til tæller polynomiet
P(z) b1z 1  b2 z 2  b3 z 3   0
• Poler
– Værdier af z som hvor X(z)= ∞ kaldes poler
• Hvilket er rødderne til nævner polynomiet
Q(z)  a1z 1  a2 z 2  a3 z 3   0
• ROC kan ikke indeholde polerne
26
Nuller og Poler i vores tidligere
eksempler
Højresiddet eksponentiel signal:
z
X ( z) 
za
x[n]  a nu[n]
z a
• Nuller: X(z)=0 når z=0
• Poler: X(z)=∞ når z=a
Im
1
*a
1
Re
27
Z-transformation Eksempel
2
• Kombination af to eksponentielle signaler
x[n]  

1 n
2
x[n]
1.5
n
 1
u[n]     u[n]
 3
1
0.5
0
-10
0
n
 1 n
 n
1


X ( z )     2  u[n]     u[n] z


 3
n   

10
20
n

Im
1

X (z)  

n 0
X ( z) 
1
2
1
1 z
1
2
1
z
   

1 n
n 0

1
1  13 z 1
1
3
z

1 n
2 z ( z  121 )

z  12 z  13 
*1/3
*1/2 1
Re
28
Egenskaber ved ROC
• Egenskab 1:
– ROC er en ring eller skive centeret i z-planet
• Egenskab 2:
– Fourier transformationen konvergere kun hvis
enhedscirkelen er inkluderet i ROC
• Egenskab 3:
– ROC indeholder ingen poler
29
Egenskaber ved ROC
• Egenskab 4:
– Når x[n] er afgrænset fylder
ROC hele z-planet på nær
z=0 og z=∞
Im
1
a 1
Re
30
Egenskaber ved ROC
• Egenskab 5:
– Når x[n] er højre siddet (Kausalt) er ROC er en ring
som forsætter fra den største pol til z=∞
Im
1
1
a
*1
x[n]
0.8
0.6
0.4
Re
0.2
0
-10
0
10
n
20
30
31
Egenskaber ved ROC
• Egenskab 6:
– Når x[n] er venstre siddet (ikke Kausalt) er ROC er
en skive som afgrænses af den mindste pol
Im
1
1
x[n]
0.8
a
*1
0.6
0.4
0.2
0
-30
-20
-10
n
0
Re
10
32
Egenskaber ved ROC
• Egenskab 7:
– Når x[n] er to siddet er ROC er en ring som
afgrænses af den mindste pol som bidrager til n<0
og den største pol som bidrager til n>0. Im
1
1
a2
x[n]
0.8
*
0.6
0.4
a1
1*
Re
0.2
0
-30
-20
-10
0
n
10
20
30
33
Egenskaber ved ROC
• Egenskab 8:
– ROC er en sammenhængende region
34
Session 3.
•
•
•
•
Z-transform
Z transformationer som en rationel funktion
Invers z-transform
Egenskaber ved z- transformation
35
Formel Invers z-transformation
1
n 1
x[n] 
X ( z ) z dz

2j c
Hvor C er mod uret integrering over en cirkel som omgrænser alle poler
Im
1
*
*
*
a 1
Re
36
Invers z-transformation praktisk
• Inspektions metode
• Partialbrøks-opspaltning
• Potensrække ekspansion (power series expansion)
37
Invers z-transformation
Inspektions metode
• Genkendelse af kendte transformations par.
– Kig i tabel 3.1 i bogen
• Eksempel. Vi ved at
1
a u[n] 
,
1
1  az
n
Z
z a
• Så når vi ser en z-transformation som ser
sådan ud
1
1
X ( z) 
, z 
1
1 z 1
2
• Kan vi se at:
x[n]  
2
 u[n]
1 n
2
38
Fra z-transformation til tidsdomæne
Z-transformation
Partialbrøksopspaltning
Potensrække ekspansion
Inspektion
Tidsdomænet
39
Invers z-transformation
Partialbrøksopspaltning
• Når vi ikke umiddelbart kan finde funktions led i tabeller. Kan
vi måske simplificere funktionen med Partialbrøksopspaltning
En rationelt funktion som denne
M
X ( z) 
• Kan faktoriseres
Hvor ck er ikke nul nuller
og dk er ikke nul poler
 bk z
k
 ak z
k
k 0
N
k 0
M
X ( z) 
b0
a0
 (1 ck z 1 )
k 1
N
 (1 d k z 1 )
k 1
40
Invers z-transformation
Partialbrøksopspaltning
• Hvis M<N kan
M
X ( z) 
b0
a0
 (1 ck z 1 )
k 1
N
 (1 d k z 1 )
k 1
• Ekspanderes som
• Hvor Ak kan findes:
N
Ak
X ( z)  
1
k 1 1  d k z

1

Ak  1  d k z X ( z)
Hvis M≥N kan antallet af nuller (M) reduceres med
polynomiedivision
z d k
41
Partialbrøksopspaltning eksempel
(1/4)
Z transform:
1  2 z 1  z 2
X ( z) 
,
3 1
1 2
1 2 z  2 z
z 1
Vi har anden orden poler og nuller alstå M=N. Derfor reducere vi antallet af nuller
med polynomiedivision
2
1
2
z 2  32 z 1  1 z 2  2 z 1  1
z  2  3z 1  2
5 z 1  1
5z 1  1
X ( z)  2 
,
3 1
1 2
1 2 z  2 z
z 1
42
Partialbrøksopspaltning eksempel
(2/4)
5z 1  1
X ( z)  2 
,
3 1
1 2
1 2 z  2 z
Fra forrige side
Poler: zk
Faktoriseret udgave
Ekspansion:
1  32 z 1  12 z 2  0, zk  1, zk  12
5 z 1  1
X ( z)  2 
,
1
1 1
(1  2 z )(1  z )
A1
A2
X ( z)  2 

,
1
1 1
(1  2 z ) (1  z )
43
Partialbrøksopspaltning eksempel
A  1  d z X ( z)
(3/4)
1
k

1

A1  1  z X ( z)
Beregning af A1:
Hvor vi ved fra forrige side:
1
2
z
k
1
2
5 z 1  1
X ( z)  2 
,
1
1 1
(1  2 z )(1  z )
A1 er derfor:
1
1


5
z

1
5
z
1
1
1 1 
1
  2 1  2 z 
A1  1  2 z  2 

1

1
1
1
(
1

z
)(
1

z
)
(
1

z
)
2






Når z=1/2 er A1 derfor:

A1  2 1  12 z
1

5 z 1  1
10  1

 2(1  1) 
 9
1
(1  z ) z  1
(1  2)
2
44
z d k
Partialbrøksopspaltning eksempel
(4/4)
• A2 findes på samme måde
• Derfor er


A2  1  z 1 X ( z )
z 1
8
9
8
X ( z)  2 

1 1
1 2 z
1  z 1
• Ved inspektion og ved hjælp fra tabel 3.1
x(n)  2 [n]  9
  [n]  8 [n]
1 n
2
45
Invers z-transformation
Potensrække ekspansion
• Det inverse af hvad vi gør med de geometriske
1
rækker:
X ( z) 
1 z
1
,
z 1


X ( z )   z  n  1  z 1  z  2  z 3 
n 0
Ved hjælp af Inspektion finder vi:
 [n  n0 ]  z
m
x[n]   [n]   [n  1]   [n  2]   [n  3]  
46
Eksempel: på potensrække ekspansion
X ( z) 
1
,
1
1  az
z a
• Her kan vi dividere brøken ud til summerings række, med
polynomiedivision
1  az1  a 2 z 2 
1
2 2
X
(
z
)

1

az

a
z 
1
1  az 1
1  az1
az1
az1  a 2 z  2
a 2 z 2 
• Resultat ved hjælp af Inspektion
x[n]   [n]  a1 [n 1]  a 2 [n  2]  a3 [n  3]    a nu[n47]
Session 3.
•
•
•
•
Z-transform
Z transformationer som en rationel funktion
Invers z-transform
Egenskaber ved z- transformation
48
Egenskaber ved z- transformation
• Z-transformationen er Lineær
ax1[n]  bx2 [n]  aX1 ( z)  bX2 ( z)
49
Egenskaber ved z- transformation

 n0
x[n  n0 ]  z X ( z )
• Tids skifte x[n-n0]:
• Bevis:
y[n]  x[n  n0 ]
Z-transformation:

Y ( z) 
n
x
[
n

n
]
z

0
n  
Substituer: m=n-n0
Y ( z) 

( m  n0 )
x
[
m
]
z

m  
Y ( z )  z n0

( m )
x
[
m
]
z

n  
X (z )
50
Egenskaber ved z- transformation
• Multiplikation i z-domænet svare til foldning i
tids domænet

x1[n] * x2 [n]  X 1 ( z ) X 2 ( z )
51
Bevis for

x1[n] * x2 [n]  X 1 ( z ) X 2 ( z )
y[n] 
Foldningssum

 x[k ]h[n  k ]
k  
Z- trans formation af foldningssum
n
Y ( z )   y[n]z
n
n 
n
Y ( z )   y[n]z  n
n 
n
 
 n
    x[k ]h[n  k ]  z
n    k  

n
 n
n 
  x[k ]  h[n  k ]z 
k  
 n 

Y ( z )   y[n]z  n 
n 
Y ( z)  X ( z)H ( z)



k
x
[
k
]
z
H ( z)


Tidsskifte egenskab
k  
52
System analyse med Z-transform
• Z-transform form af impuls responsen
– (ofte kalde system responsen)

h[n]  H ( z )
• Implus responsen fra input og output
Y ( z)
H ( z) 
X ( z)
• System output Y ( z )  X ( z ) H ( z )
53
Session 3.
•
•
•
•
Z-transform
Z transformationer som en rationel funktion
Invers z-transform
Egenskaber ved z- transformation
54

similar documents