ph.d.-afhandlinger på AAU

Report
PH.D.-AFHANDLINGER PÅ AAU
FRA INDLEVERING TIL E-PUBLICERING
Nils Thidemann, VBN-redaktionen, AAU
Seminar: PhD on Track, Oslo den 23. maj 2013
30 MIN. – 30 MIN. – 15 MIN.
Agenda
• Fra indlevering til udgivelse
– Præsentation af processen omkring ph.d.-afhandlinger på AAU
• Rundbordsdiskussion
• Opsamling
TITEL PÅ PRÆSENTATION | 26-02-2013
VBN-REDAKTIONEN - AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK
BAGGRUNDEN FOR INITIATIVET
• BFI – den bibliometriske forskningsindikator
• Pligtaflevering til Aalborg Universitetsbibliotek
• Registrering og eksponering i VBN, AAU’s
forskningsportal, www.vbn.aau.dk
• Optimering af afleverings- og publiceringsproces
• Ensartede procedurer på alle 4 hovedområder
PH.D. – FRA INDLEVERING TIL PUBLICERING | 23-05-2013
AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK
PROCESSEN – KORT FORTALT
Indlevering af ph.d.-afhandling
Plagiattest af ph.d.-afhandling
Trykning af afhandling til bedømmelsesudvalget
Trykning af afhandling til forsvar
E-publicering i AAU Ph.D.-serie
PH.D. – FRA INDLEVERING TIL PUBLICERING | 23-05-2013
AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK
INDLEVERING
• Aflevering gennem VBN
Den ph.d.studerende
– forskningsadministrationssystemet (Pure)
• Format: prædefineret skabelon
– InDesign, LaTeX eller word
Fordele ved VBN:
• Den Ph.d.-studerende er allerede bruger af VBN
• Kan relatere til øvrigt indhold
• Sikrer maksimal eksponering
• www.vbn.aau.dk
PH.D. – FRA INDLEVERING TIL PUBLICERING | 23-05-2013
AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK
PLAGIATTEST
Plagieringssystemet
Ephorus
•
•
•
•
Kopi af filen sendes til Ephorus
Filen scannes
Plagiat-rapport returneres til VBN
Ph.d.-skolen visiterer og vurderer
PH.D. – FRA INDLEVERING TIL PUBLICERING | 23-05-2013
AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK
FØRSTE TRYKNING AF AFHANDLING
Aalborg
Universitetsforlag
• Forlaget får alert om registrering
• Trykker arbejdsudgave (A4)
• Sendes via fakultetet til bedømmelsesudvalget
PH.D. – FRA INDLEVERING TIL PUBLICERING | 23-05-2013
AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK
ANDEN TRYKNING AF AFHANDLING
Aalborg
Universitetsforlag
•
•
•
•
•
Afhandling indstilles til forsvar
Indstilling registreres i VBN
Forlaget får alert om indstilling
Trykker bogudgave
Offentliggøres i “rimelig tid” inden forsvar
PH.D. – FRA INDLEVERING TIL PUBLICERING | 23-05-2013
AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK
E-PUBLICERING
VBNredaktionen
•
•
•
•
Graden tildeles af fakultetet
Tildelingen registreres i VBN
Forlaget klargører en e-version af afhandlingen
Denne publiceres i AAU’s Ph.d.-serier
• Der etableres 4 serier: Hum, Samf, Tek/Nat, Sund.
PH.D. – FRA INDLEVERING TIL PUBLICERING | 23-05-2013
AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK
ARKIVERING
VBNredaktionen
• Fuld arkivering i VBN
• Samtlige versioner med historik og dokumentation
gemmes til administrativt brug
PH.D. – FRA INDLEVERING TIL PUBLICERING | 23-05-2013
AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK
PRISMODEL
Model
Format
Standard 17x24 cm.
250 sider
Antal
Pris, s/h *
20 stk.
6.000 Dkr.
incl. 5 arbejdsudgaver
(ca. 800 EUR)
Alternativ 21x26 cm.
250 sider
20 stk.
6.000 Dkr.
Incl. 5 arbejdsudgaver
Pris, farve *
8.500 Dkr.
(ca. 1.140 EUR)
8.500 Dkr.
* Pris ex. moms
PH.D. – FRA INDLEVERING TIL PUBLICERING | 23-05-2013
AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK
AKTØRERNE PÅ PROJEKTET
• Samarbejde mellem
– Ph.d.-skolerne
– Aalborg Universitetsforlag
– Aalborg Universitetsbibliotek (VBN-redaktionen)
• Ledelsesmæssigt ansvar
–
Direktion og Ph.d.-skoleledere
PH.D. – FRA INDLEVERING TIL PUBLICERING | 23-05-2013
AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK
VÆSENTLIGE POINTER FRA PH.D. -SKOLERNE
• Det skal være en fleksibel model
• Udgivelse af forskellige typer:
– flerheds-afhandlinger
– Mono-afhandlinger
• Håndtering af komplicerede forløb
• Undtagelse for udgivelse i “AAU Ph.d.-serier”
• Ensartede service – ensartet grafisk udtryk –
rummelighed omkring organisatoriske forskelle
PH.D. – FRA INDLEVERING TIL PUBLICERING | 23-05-2013
AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK
IMPLEMENTERINGSPLAN
• Kommunikationsplan
– De 4 skoler står bag en samlet udmelding til alle ansatte
– Hver skole implementerer nye procedurer i egen organisation
– VBN-redaktionen formidler bredt: pressen og egne nyhedskanaler
• Implementering
– Opstarter én skole af gangen
• Omfang
– Forventer ca. 200 udgivelser pr. år
• Tidsplan
– Starter implementering efterår 2013
PH.D. – FRA INDLEVERING TIL PUBLICERING | 23-05-2013
AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK
SPØRGSMÅL?
Nils Thidemann, Aalborg Universitetsbibliotek
[email protected]
SPØRGSMÅL OG DISKUSSION V. WORKSHOP
• Egne erfaringer med Ph.d.-publicering?
• Er der noget vi har overset?
• Udfordringer?
• Next step – gode idéer?
PH.D. – FRA INDLEVERING TIL PUBLICERING | 23-05-2013
AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK
TAK FOR DENNE GANG
Venlig hilsen Mia Bech og Nils Thidemann
Aalborg Universitetsbibliotek

similar documents