Powerpointpresentatie 12-06-2014

Report
EU Train de Trainer:
Signaleren van Mensenhandel
Naam sprekers
Doelen bijeenkomst
Landelijke uitrol EU-materiaal
Train-de-trainer (en uitrol met materiaal in eigen organisatie):
• programma voor eigen gebruik op stellen
— signaleren van mogelijke slachtoffers mensenhandel
— (interne) routing melden signalen
12 juni 2014 |
Programma workshopsessie
10.45 – 12.30 uur
Start workshop: introductie op het thema
en het materiaal
12.30 uur
Lunchbuffet in de plenaire zaal
13.30 – 15.45 uur
Hervatting workshop
Deelnemers maken een training
12 juni 2014 |
Kennismaking
12 juni 2014 |
Mensenhandel & Europa
Partner:
De Europese Unie is voor Nederland een belangrijke internationale
organisatie bij de bestrijding van mensenhandel
Prioriteit:
De bestrijding van mensenhandel is een prioriteit voor de Europese
Unie en haar lidstaten
12 juni 2014 |
Europese regelgeving
• De EU-mensenhandelrichtlijn 2011/36 is de meest recente
regelgeving
• De richtlijn bestrijkt de zogenoemde drie P’s: prevention,
protection en prosecution. Integrale aanpak van mensenhandel
staat centraal
• De richtlijn is per 15 november 2013 geïmplementeerd in de
Nederlandse wetgeving. Dit heeft geleid tot aanpassingen van
artikel 273f Strafrecht en tot de Wet op de Nationaal Rapporteur
12 juni 2014 |
EU-project ‘Development of common guidelines
and procedures on the identification of victims of
trafficking’
• Het project is een actiepunt van de EUmensenhandelstrategie
• Resultaat van dit project is trainingsmateriaal voor het
signaleren van mensenhandel
• Train de Trainer: vertegenwoordigers van verschillende
organisaties uit de deelnemende landen worden getraind
om trainingen te verzorgen met dit trainingsmateriaal.
12 juni 2014 |
Filmpje Souvenirverkoper
http://www.youtube.com/watch?v=Y-ctSD4W-_0
12 juni 2014 |
Mensenhandel
Kenmerken:
Meervoudige afhankelijkheid
Dwangmiddelen (x>18 jaar)
(Financieel) voordeel
Kern: uitbuiting
12 juni 2014 |
Elementen Mensenhandel
Het delict mensenhandel is omschreven in artikel 273f Sr:
• Gedraging / handeling: werven, vervoeren, huisvesten etc.
• Middel: dreiging, dwang, afpersing, misleiding, machtsmisbruik
etc.
• Oogmerk uitbuiting
12 juni 2014 |
Gedwongen bedelarij?
12 juni 2014 |
Containerbegrip Mensenhandel
Verschijningsvormen:
Arbeidsuitbuiting
Loverboys
Gedwongen prostitutie
Gedongen handel in organen
Gedwongen bedelarij c.q. criminaliteit
12 juni 2014 |
Arbeidsuitbuiting?
12 juni 2014 |
Praktijkvoorbeelden
Straatkrantverkoper
Toiletjuffrouw (bij benzinestation)
Aspergesteker
Au-pair
Masseuses
Chinese kok
Bouwvakker
‘Levende beelden’ / muzikanten
Gedwongen zakkenrollerij / drugssmokkel
Filipijnse matroos
12 juni 2014 |
Gewongen prostitutie?
12 juni 2014 |
Casus ‘Moderne Assepoesters’
Uitdelen:
• Casus IND
• Formulier ‘bijlage 1 identificatiefase’
12 juni 2014 |
Nationaal Verwijzingsmechanisme (NvM)
• Interdepartementaal project VenJ, VWS en SZW
• Aanleiding: 9e rapportage NRM (2013), EUmensenhandelstrategie (2012), bezoek GRETA (Raad
van Europa, 2013)
• Wegwijzer / raamwerk dat aangeeft hoe
verschillende ketenpartners handelen m.b.t.
signalering, ondersteuning en opvang
• Beoogd resultaat: brief aan EK en TK met
aanbevelingen voor een nationaal
verwijzingsmechanisme; juni/juli 2014
12 juni 2014 |
Actie overheid=training!
Tools beschikbaar via www.hetccv.nl/toolboxmensenhandel:
• Infosheet Mensenhandel
• Factsheet Mensenhandel & Europa
• Brochure Arbeidsuitbuiting
• Signaalkaarten
• Beeldmateriaal
• Voorbeeldpresentaties
• Factsheet Tips voor workshopleiders
12 juni 2014 |
Introductie Europees materiaal
Trainingsmateriaal voor het signaleren van mensenhandel:
• een handboek (‘common guidelines’) voor de trainer
• praktische handleiding voor signaleren van seksuele
uitbuiting
• praktische handleiding voor arbeidsuitbuiting
• praktische handleiding voor gedwongen bedelarij en
criminele activiteiten
12 juni 2014 |
Opbouw handleidingen
Stappen:
1)Wat is mensenhandel?
2)Wat is seksuele uitbuiting / gedwongen arbeid / illegale
activiteiten?
3)Wat moet je doen en op welke manier?
4)Overzicht contactpunten in Nederland?
5)Wat zijn de indicatoren voor mensenhandel gericht op….?
6)Bijlage 1: in te vullen tijdens de identificatiefase
12 juni 2014 |
Opzet workshop deel II
Tools deelnemers:
• Europees materiaal;
• Factsheet Mensenhandel & Europa;
• Factsheet tips voor communicatie;
• Model opbouw workshop
• Uitwerking opdracht.
12 juni 2014 |
Hervatting workshop
13.30 – 15.45
Deelnemers oefenen met het samenstellen
van een training
12 juni 2014 |
Reminder doelen bijeenkomst
Landelijke uitrol EU-materiaal
Train-de-trainer (en uitrol met materiaal in eigen organisatie):
• programma voor eigen gebruik op stellen
— signaleren van mogelijke slachtoffers mensenhandel
— (interne) routing melden signalen
12 juni 2014 |
Filmpje kaartspel
http://www.youtube.com/watch?v=v3iPrBrGSJM&src_vid=voAntzB7Ew
E&feature=iv&annotation_id=annotation_262395
12 juni 2014 |

similar documents