Millerův a Orrův model Horní limit Bod návratu Dolní limit Peníze

Report
Millerův a Orrův model
Peníze
Model řízení peněžních
prostředků
Při dosažení horního limitu
Horní limit
budeme nakupovat pokladniční
poukázky
Bod návratu
A to až do dosažení bodu návratu
Dolní limit
Při dosažení dolního limitu
budeme prodávat pokladniční
poukázky
Čas

similar documents