Středová souměrnost

Report
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 04 - 35
Anotace
Prezentace popisující konstrukci obrazu
pomocí středové souměrnosti.
Autor
Pavel Pavlas
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Žáci zkonstruují obraz vzoru pomocí
středové souměrnosti.
Speciální vzdělávací potřeby
Ne
Klíčová slova
Středová souměrnost
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
Výklad, procvičení
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 2. stupeň
Typická věková skupina
11-13 let – 6. ročník
Celková velikost / datum
197 kB, únor 2012
Metodický pokyn:
•
•
•
•
•
•
•
Prezentace a doplňování je vytvořeno pro práci na interaktivní tabuli Smart
board.
Slide 3. výklad + zápis – definice a popis středové souměrnosti
Slide 4. výklad + zápis – postup konstrukce obrazu
Slide 5. výklad + zápis – příklad postupu konstrukce obrazu úsečky
Slide 6. výklad + zápis – příklad postupu konstrukce obrazu čtverce
Slide 7. výklad + zápis – příklad postupu konstrukce obrazu obdélníku
Slide 8. procvičení – konstrukce obrazu trojúhelníku.
Středová souměrnost
Středová souměrnost, je stejně jako souměrnost
osová typ geometrického zobrazení, které převádí
vzory na obrazy. Středová souměrnost zachovává
vzdálenosti i úhly.
Rozdíl oproti osové souměrnosti je v tom, že
překlopení vzoru probíhá přes jediný bod, který
nazýváme střed souměrnosti.
Postup:
A
S
A´
1) Spojíme vrchol A s bodem S (středem
souměrnosti) polopřímkou AS.
2) Sestrojíme bod A' tak, aby bod S byl středem
úsečky AA'.
3) Získali jsme obraz bodu A'.
Příklad zobrazení úsečky:
L
K´
S
K
L´
KL @ K'L'
KL ║ K'L'
Příklad zobrazení čtverce:
P
N´
M
S
O
O´
M´
N
P´
MNOP @ M'N'O'P'
Střed S může ležet uvnitř geometrického obrazce.
Příklad zobrazení obdélníku:
D
C
A´
A
B=S =B´
C´
D´
ABCDE @ A'B'C'D'E'
Střed S může ležet uvnitř geometrického obrazce.
Cvičení:
Zkonstruuj obraz trojúhelníku KLM, podle středu S.
M
L´
K´
S
M´
K
L
Čerpáno
Texty:
• Vlastní zdroje (© Pavel Pavlas)

similar documents