Prezentace1

Report
Složení
lidského
oka
Bloudíčková Gabriela, Radová Jana,
Spáčal Josef, Březinová Dagmar,
Marek Hrůza, Ludvík Josef
Co je to oko?
Oko je smyslový orgán reagující na světlo, tedy zajišťující zrak. V
průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od
světločivných orgánů reagujících pouze na existenci světla až po
oko „jednoduché“ u obratlovců (včetně člověka) a hlavonožců a
oko složené např. u členovců.
Mnoho živočichů (většina savců, ptáků, plazů a některých ryb)
má oči umístěné na přední straně hlavy, což jim umožňuje
trojrozměrné binokulární vidění – jednotlivé obrázky z obou očí
se skládají do jednoho, který vnímáme.
Oproti tomu existuje monokulární vidění,
kdy živočich vnímá současně dva rozdílné
obrazy, jako např. zajíc nebo chameleon.
Popis oka
Čočka
Čočka je nehomogenní těleso tvaru dvojvypuklé čočky z tuhé,
rosolovité, dokonale průhledné hmoty. Je asi 4 mm silná. Během
života přibývají na čočce vrstvy, které s přibývajícím stářím tvrdnou
a snižují akomodaci oka. Po šedém zákalu se vyjmutá čočka může
nahradit spojkou. U normálního oka je vzdálený bod v nekonečně
velké vzdálenosti, blízký bod oka může být i 15 cm a mění se s věkem
(u dětí asi 10 cm).
Vidění na tak malou vzdálenost je
spojeno se značnou námahou a oko
se brzy unaví. Jako nejvhodnější
vzdálenost pro čtení a prohlížení
drobných předmětů je konvenční
zraková vzdálenost 25 cm. Oko,
jehož blízký bod má větší vzdálenost než 25 cm, se nazývá starozraké.
Děkujeme za
pozornost

similar documents