vy_32_inovace_06_f8 - Základní škola Lanškroun

Report
Název školy:
Autor:
Datum:
Název:
Číslo projektu:
Téma:
Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
Mgr. Jiří Vávra
23. 3. 2013
VY_32_INOVACE_06_F8
CZ.1.07/1.4.00/21.3780
Změny skupenství
Anotace:
DUM; prezentace slouží k zopakování probraného učiva
Změny skupenství. Žáci si interaktivně, ústně i písemně
opakují učivo. Pozorují přeměnu skupenství vody. Řeší
praktické úlohy. Poznávají souvislosti, které panují v
přírodě během změn ročních období.
Látky mění svoje skupenství.
Skupenství rozeznáváme:
Pevné
Kapalné
Plynné
Změny mezi skupenstvími nazýváme:
tuhnutí, tání, vypařování a kapalnění.
Na obrázcích vidíme vodu, led a páru.
Voda má různé skupenství.
Skupenství látek závisí na teplotě.
˚C
Tání a tuhnutí
Teplota tání i tuhnutí krystalických
látek je stejná.
Teplota, při které se pevná látka mění v
kapalinu, se nazývá teplota tání (bod tání).
Teplota tání ledu je 0 ˚C. Je to bod mrazu.
0 ˚C tání ledu
Tání a tuhnutí
Teplota, při které se kapalina mění zpátky v krystal,
se nazývá teplota tuhnutí.
Když kapalinu ochlazujeme, začne při určité teplotě
tuhnout. Stane se z ní pevná látka.
0 ˚C tuhnutí ledu
Skupenské teplo tání
Když pevná látka taje, pohlcuje energii – skupenské teplo.
Když kapalina tuhne, toto teplo zase vydává.
K roztavení krystalu, který má teplotu tání, na kapalinu o
stejné teplotě je třeba určité energie. Tuto energii dodáváme
v podobě tepla.
Vypařování
Kapaliny se vypařují při každé teplotě.
Vypařují se rychleji při vyšší teplotě a za větru.
Čím větší povrch, tím rychlejší vypařování.
Při vypařování se kapaliny ochlazují.
Kapalnění - kondenzace
Změna plynné látky v kapalinu se
nazývá kapalnění neboli kondenzace.
Nejčastěji vidíme sražené vodní páry.
Například na okně nebo pokličce u
hrnce.
Sublimace
Sublimace je vypařování pevné látky přímo v plyn.
Na jaře mizí sníh z polí, i když je teplota pod
nulou a sníh netaje.
Sublimace
Pracovní list 1
Kdy se na okně vysráží voda?
Když je nejchladnějším místem v místnosti
sklo okna.
Proč kostky ledu tají ve sklenici?
Protože teplota okolí je vyšší než 0 ˚C.
Na kolik stupňů Celsia by musela
poklesnout teplota v domě, aby
zamrzla voda v radiátorech?
Na 0 ˚C.
Pracovní list 2
Na čem závisí teplota varu vody?
Na čem závisí rychlost vypařování?
Jak se mění objem většiny látek při tuhnutí?
• RNDr. Martin Macháček, CSc., Fyzika pro 8. ročník základní školy
a víceletá gymnázia, nakladatelství Prometheus, 2006, ISBN 80-7196-220-1
• Kliparty galerie office
• Kliparty galerie SMART Notebook 1
• Vlastní zdroje - obrazový materiál
• Vlastní zdroje - texty
NEZNÁMÉ, Neznámý. důmzahrada [online]. [cit. 25.3.2013]. Dostupný na WWW:
daz2-cz.imag3box.net%252Fphotos%252F2013%252F02%252F15%252F9-39011rosenioken.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.dumazahrada.cz%252Fbydleni%252Fin
teriery%252F19964-jak-na-orosena-okna-ii-dalsi-priciny-rosenioken%252F%3B620%3B310

similar documents