Neživá příroda

Report
Název školy:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ
Autor:
Jana Dobrá
Název DUM:
VY_32_Inovace_1.3.9
Neživá příroda
Název sady:
Člověk a jeho svět 4. ročník
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3577
Anotace:
Materiál je určen žákům 4. tříd jako opakování a
upevňování znalostí o neživé přírodě. Po výkladu žáci
plní zadané úkoly. Materiál se dá využít při práci s
interaktivní tabulí, multimice, v počítačové učebně
nebo
jako
pracovní
list.
Součásti neživé přírody
Neživou přírodu tvoří voda, vzduch, minerály a horniny, půda, teplo a
světlo pocházející ze Slunce.
VZDUCH - je všude kolem nás, je tvořen z plynů, vodní páry a prachových
částic, pro nás nejdůležitějšími plyny jsou kyslík a dusík, pro rostliny oxid
uhličitý
VODA – zabírá většinu zemského povrchu, dělí se na:
 oceánskou (oceány, moře) – největší množství, obsahuje sůl kamennou
 pevninskou - povrchová ve vodních tocích a nádržích (potoky, řeky, jezera, rybníky)
- podpovrchová se usazuje pod povrchem země (déšť, sníh…)
- ledovcová obsažená v ledovcích nejchladnějších oblastí
MINERÁLY A HORNINY – tvoří povrch Země
PŮDA – vzniká zvětráváním minerálů a hornin a je obohacena o humus
SLUNCE – žhavá obrovská hvězda, dává energii živým organismům v
podobě tepla a světla
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Co dýchají živé organismy?
kyslík1 BOD
voda, vzduch, půda, minerály a
Co tvoří neživou přírodu?
6 BODŮ
horniny, teplo a světlo ze Slunce
Co tvoří půdu?
nerosty, horniny
3 BODYa humus
Čím je tvořen povrch Země?
nerosty2a BODY
horninami
vodními parami, plyny,
3 BODY
Čím je tvořen vzduch?
částicemi prachu
Je na Zemi víc vodních ploch, nebo pevnin? vodních
ploch
1 BOD
oceánská a pevninská – povrchová,
Jak dělíme vodu na Zemi?
5 BODŮ
podpovrchová, ledovcová
Jak vznikají mraky?
vypařováním
1 BOD vody
Jaké zdroje energie se v přírodě nacházejí? teplo a světlo
ze Slunce
2 BODY
Jaký plyn uvolňují rostliny při fotosyntéze? kyslík1 BOD
1 BOD
Podle čeho poznáš, že je kolem tebe vzduch? fouká vítr
.
 ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět : přírodověda pro 4. ročník. Brno :




Nová škola, 2011. ISBN 978-80-7289-297-6.
PaedDr. PODROUŽEK, Ladislav; RNDr. RANDA, Miroslav; RNDr.
MLADÁ, Jarmila. Poznáváme přírodu a techniku: přírodověda pro 4.
ročník základní školy. Praha: SPN, 1994, ISBN 80-04-26592-8.
EVARIA, John M.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 2.12.2012]. Dostupný na
WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Watercyclecze
chhigh.jpg
Obrázky z galerie klipart
Vlastní obrázek

similar documents