upisi u srednju skolu1415

Report
UPISI U SREDNJU ŠKOLU
ŠKOLSKA GODINA
2014./2015.

14. svibnja ministar je donio odluku o upisima
učenika u 1. razred srednje škole na temelju
članka 22. stavka 4. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
NOVI ELEMENTI I KRITERIJI
Vrednuje se znanje kao primarni element
vrednovanja te rezultati postignuti na
natjecanjima iz znanja
 Uvažavaju se otežani ekonomski i socijalni uvjeti
koji su mogli utjecati na uspjeh učenika
 Prošireno je pravo na izravan upis učenika koji
su ostvarili najbolje rezultate u natjecanjima iz
znanja u posljednje 4 godine obrazovanja
(poticanje izvrsnosti)
 Davanje veće autonomije školi (mogućnost
odabira jednog predmeta posebno važnog za upis
te jednog natjecanja iz znanja)

Reguliranje zdravstvenih kontraindikacija na
razini programa
 Vrednuju se elementi koji su dostupni svim
učenicima na jednak način
 Smanjuje se broj programa koji mogu učenici
izabrati – sa 10 na 6 – u istoj školi ili u različitim
školama
 Nema utvrđivanja minimalnog bodovnog praga –
time su izjednačili trogodišnje i četverogodišnje
škole

NEMA VIŠE










Prijava u 5 škola i 10 programa
Škola je samo vrednovala predmete propisane
popisom predmeta posebno važnih za upis
Izravan upis temeljem članka 44.b Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata
Izravan upis djece obrtnika u programe obrazovanja
vezane za obrte ukoliko upisuju program istovjetan
obrtu kojim se bave roditelji
Sva natjecanja su bila propisana
Kategorizacija sportaša
Završena glazbena /plesna škola
Učenje najmanje 4 godine izbornog stranog jezika
Učenje klasičnog jezika
Učenici sa zdravstvenim teškoćama ostvarivali su 2
boda
IZBORNI PREDMET
Ove godine nema više dodatnog boda za izborni
predmet – strani jezik
 Obrazloženje – taj bod je već u prosjeku ocjena, a
time se stavljaju u neravnopravan položaj drugi
izborni predmeti

BODOVNI PRAG
56 bodova za upis u gimnazije
 50 bodova za upis u eksperimentalan program
strukovne gimnazije
 44 boda za upis u ostale programe obrazovanja u
trajanju od najmanje 4 godine
 Škole na područjima posebne državne skrbi,
brdsko-planinskim područjima te na otocima i
školama s nastavom na jezicima nacionalnih
manjina mogle su umanjiti mninmalni bodovni
prag za najviše 4 boda

OVA GODINA
Najviše 6 programa ( prosjek upisa lani je bio 4
programa u 3 škole)
 Škola jedan od predmeta posebno važnih za upis
bira sama
 Škole na jeziku i pismu nacionalnih manjina
mogu vrednovati manjinski jezik
 Nema više usklađivanja s izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 Izravan upis djece obrtnika više na postoji
 Škola bira jedno natjecanje iz znanja
 Izravan upis učenika koji je osvojio 1.,2,ili 3.
mjesto na državnom natjecanju od 5- do 8.
razreda

Posebna postignuća se ne vrednuju sukladno
preporuci Ustavnog suda zbog njihove nejednake
dostupnosti svim učenicima
 Učenici sa zdravstvenim teškoćama ostavruju 1
bod
 Smatra se da iako je broj dodatnih bodova
smanjen, dodatni bod ima veću težinu pri
rangiranju kandidata
 Učenici koji dolaze iz drugih obrazovnih sustava
– ostavruju izravan upis ako su 2 od 4 razreda
završili izvan obrazovnog sustava RH
 Minimalni bodovni prag više na postoji – smatra
se da će se učenici rasporediti na ljestvicama
poretka prema svom uspjehu i sposobnostima te
je potreba za propisivanjem minimalnog
bodovnog praga nestala

Ove godine regulirane su zdravstvene
kontraindikacije, postaji jedinstven popis
kontraindikacija na stranicama upisi.hr pa se
može vidjeti
 Brošure o upisima u srednje škole biti će
objavljenje na stranicama MZOS-a i upisi.hr ( ove
godine neće biti u papirnatom obliku) – od 26.5.
 Natječaj za upis bit će objavljen u dnevnim
novinama (Glas Istre)

LJETNI UPISNI ROK
Prijave u sistem počinju 26.5. i traju do 26.6., kod
prijave treba upisati korisničko ime – na pr.
[email protected]
 lozinku - dobili su je u školi preko CARNET-a i
pažljivo upisati broj mobitela jer na taj broj će
doći PIN koji je potreban za ulazak u svoje
podatke
 Od 26.6.počinje izbor programa, a on se
zaključuje 8.7. – konačna ljestvica poretka moći
će se vidjeti od 11.7.
 Od 11.7. počinje ispis prijavnica za srednju školu
– ispisnicu potpisuju roditelji i učenici i to nose u
srednju školu






29.6. završetak prijava obrazovnih programa koji
zahtjevaju dodatne provjere – likovne, glazbene,
plesne...
30.6. -4.7. provođenje dodatnih ispita i provjera te
unos rezultata
1.7. rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika
(stručno mišljenje školskog liječnika, stručno
mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se
ostvaruju dodatna prava za upis)
7.7.završetak prigovora i brisanje s lista kandidata
koji nisu zadovoljili preduvjete
14.7.-18.7 dostava potpisanog obrasca o upisu u 1,
razred srednje škole, dostava svih dokumenata
(potvrda liječnika školske medicine, medicine rada...)
JESENJI ROK

26.7. objava slobodnih mjesta za jesenji rok
OSTALE VAŽNE STVARI
 Potvrda liječnika školske medicine (dr. Načinović
Magaš ) potrebna je svim obrazovnim
programima osim gimnazije
 Potvrda liječnika medicine rada – strukovne
škole- PLAĆA SE
 Učenici koji ne donesu na upis potrebne potvrde
NEĆE se moći upisati
 Učenik koji ostvaruje dodatne bodove treba
donijeti potvrde
 Ove godine mi ne upisujemo – potvrde liječnika,
izravan upis..

VAŽNO
Djeca se teškoćama u razvoju nose dokumente u
Ured držane uprave i onda oni kontaktiraju
srednju školu
 Tko ima preporuku Zavoda za zapošljavanje
dobiva preporuku za tri paralelna programa –
jednaki status

POMOĆ I OBAVEZA ŠKOLE
Ove godine veći dio poslova treba obaviti nakon
završeti školske godine pa je veći dio
odgovornosti prebačen na učenika i roditelje
 Učenici se mogu i sami kod kuće prijaviti,
izabrati programe, a u školi ćemo organizirati
pomoć za one učenike kojima je potrebna – bit će
otvorena informatička učionica
 Ispisat ćemo prijavnice koje treba potpisati i
odnijeti u srednju školu
 Roditelji i učenici sve informacije mogu pratiti na
NISpuSŠ

CARNET – POMOĆ I PODRŠKA
- za podršku [email protected]
 Navesti OIB, ime i prezime učenika, navesti ime
škole. ukratko opisati problem i potpisati se
 Može se zvati na broj 01 6661 500 od 8 do 20,00
sati
 Može se ostaviti poruka (2 minute) pa oni nazovu
u roku 24 sata

Želimo
vam uspješan
nastavak školovanja!

similar documents