Krvácení - SOŠ a SOU Milevsko

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
KRVÁCENÍ
Škola
SOŠ a SOU Milevsko
Autor
Mgr. Jaroslava Neumannová
Název
VY_32_INOVACE_07_B_07_ZDR
Téma
Krvácení
Datum tvorby
3.2.2013
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Anotace a metodické pokyny:
Tato prezentace je určena pro výuku předmětu Zdravotní
nauka, který je vyučován ve 2. ročníku. Tento předmět je
součástí bloku odborného vzdělávání. Úvodem zopakujeme
základní informace o krvi. Rozdělíme krvácení z různých
hledisek. Probereme rozpoznání jednotlivých druhů a způsoby
ošetření.
Str. 6 – obr. – tepenné, žilní a vlásečnicové krvácení. Str. 7 –
schéma tlakových bodů. Str. 8 – schéma tlakového obvazu.
Str. 9 – obr. – gumové a textilní škrtidlo. Str. 10 – na
kliknutí se objeví otázky na zopakování. Str. 11 – při vyplňování
křížovky použijeme funkci pera v Office 2010. Str. 12 – při plnění
úkolů použijeme funkci pera a zvýrazňovače v Office 2010.
Materiál je interaktivní a inovativní především díky propojenosti
výkladu učitele a samostatné práce žáků, a to za využití ICT.
V dospělosti v organizmu krev 5 – 7% hmotnosti
U dětí – až 10% hmotnosti
Krev obíhá v uzavřeném cévním systému,
zajišťuje trvalý přísun živin a kyslíku
Krevní ztráta znamená pro člověka oslabení,
popřípadě i ohrožení organizmu
Dělení krvácení:
- Podle intenzity krvácení – malé
- střední
- velké
- Podle druhu krvácející cévy – tepenné
- žilní
- vlásečnicové
- smíšené
- Podle směru krvácení – zevní (navenek, mimo tělo)
- vnitřní (do tělních dutin)
- Podle příčiny krvácení – úrazové
- neúrazové (žaludeční vřed)
Rozpoznání druhu krvácení:
Tepenné – jasně červená krev, vystřikuje
Žilní – tmavší krev, proudí trvale
Vlásečnicové – nebývá závažné
Smíšené – kombinované krvácení žilní i tepenné
nejprve tepenné
Obr.
Obr.
Obr.
Způsoby ošetření krvácení:
- Stlačení cévy přímo v ráně rukou nebo tamponem
(poranění krkavice, břišní aorty)
používáme ochranné rukavice, obalíme si je sterilním
materiálem, do rány, nesmíme vyndat do příjezdu
záchranky
- Stlačení tepny v tlakovém bodě – tlakový bod je
místo, kde lze tepnu přitisknout ke kosti,
tlakový bod stlačíme mezi ranou a srdcem
(spánkový, lícní, krční, podklíčkový, pažní, břišní,
stehenní)
Obr.
Tlakový obvaz:
- má tři vrstvy– sterilní krycí čtverec, sterilní tlaková
vrstva, pevné otáčky obinadla
- při přikládání obvazu nesmíme způsobovat bolest
- pozor na prosakující krvácení
- můžeme dát i dvě tlakové vrstvy
- nedáváme do něj mince, nůž, kámen, dřevo – hrozí
poškození tkáně
Obr.
Obr.
Škrtidlo:
- při krvácení z tepny na končetině (na horní na paži,
na dolní na stehno)
- nedáváme přímo na kůži, musíme ho podložit
- můžeme improvizovat páskem, šátkem, kravatou
- zaškrcujeme nad krvácením blíž k srdci
- zaškrcenou část těla znehybníme
- zapíšeme si čas zaškrcení
- nepovolujeme
Obr.
Obr.
Rozděl krvácení
podle druhu cévy
Rozděl krvácení
podle směru
Rozděl krvácení
podle příčiny
1. Jasně červená vystřikující krev je při krvácení
žilním D
tepenném C
vlásečnicovém T
2. Tlakový obvaz má vrstvy
jednu Í
dvě
O
tři
É
3.Člověk má l krve
2–3 K
5–6 V
7–8 L
4. Škrtidlo se nepoužívá na
lýtko U
paži M
krk
Y
Tepny, žíly a vlásečnice jsou ……………………...
Použité zdroje:
BERÁNKOVÁ, Monika; FLEKOVÁ, Anna; HOLZHAUSEROVÁ, Blanka.
První pomoc. Praha: Informatorium, 2007, ISBN 978-80-7333-054-5.
Obrázky z klipartu Microsoft Power Pointu 2010
Vlastní materiály autora

similar documents