počátek polopřímky.

Report
Název školy:
Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny
Autor:
Mgr. Simona Nováková
Název:
VY_32_INOVACE_332_POLOPŘÍMKA
Téma:
Charakteristika polopřímky, počátek polopřímky,
polopřímky opačné
Číslo projektu:
CZ1.07/1.4.00/21. 2975
Anotace:
Prezentace je zaměřena na opakování polopřímky
v předmětu Matematika pro 3. ročník.
V listě 5 si připomínají rýsování přímky a polopřímky.
V listě 6 určují počátek polopřímky.
V listě 7 podle narýsované polopřímky doplňují do vět slova,
kdy určují počátek polopřímek, body, které určují směr
polopřímek. Odpovědi jsou ukryté ukáží se po kliknutí myši.
V listě 8 si připomínají charakteristiku polopřímek opačných.
Na závěr v listech 9, 10, 11 podle narýsovaných polopřímek
určují jejich počátek.
Odpovědi jsou ukryty, ukáží se po správné odpovědi
kliknutím myši.
Datum vytvoření : 06.02.2012
Klíčová slova: polopřímka, přímka, počátek polopřímky, polopřímky opačné
C
B
A
*Polopřímka
Charakteristika polopřímky
Počátek polopřímky
Polopřímky opačné
Pamatuj !
Přímku označujeme malým psacím písmenem např. p
p
K
Bod K rozděluje přímku p na dvě části.
p
K
Každá z těchto částí se nazývá polopřímka.
Vzpomeň si, jak říkáme bodu K, který rozděluje přímku p na
dvě části ?
Je to počátek polopřímky.
Co musíme znát, jestliže chceme určit polopřímku ?
počátek
ještě jeden bod
O
P
R
Říkej, co vidíš narýsované :
Bod P je
počátek polopřímky PO
Bod O určuje
směr polopřímky PO, polopřímka bodem O prochází
a pokračuje dále
Doplň :
Bod P je počátek polopřímky PR .
Bod R určuje směr polopřímky PR polopřímka bodem R prochází.
Co si pamatuješ?
Dvě polopřímky, které mají
počátek v jednom bodě a leží
na stejné přímce, jsou
polopřímky o p a č n é.
počátek
A
B
C
Doplň :
s
Polopřímka ST má počátek v bodě:
S
Polopřímka SU má počátek v bodě : S
T
U
Polopřímky ST a SU mají – nemají společný počátek ?
Mají společný počátek a to v bodě S
A
B
L
Řekni, jaký počátek má polopřímka AB ?
Polopřímka AB má počátek v bodě A.
Řekni jaký počátek má polopřímka LM ?
Polopřímka LM má počátek v bodě L.
M
S
A
B
T
L
U
R
Polopřímky ST a SU mají – nemají společný počátek. mají
Polopřímky LR a AB mají – nemají společný počátek.
nemají
Polopřímky ST a AB mají - nemají společný počátek.
nemají
Použité zdroje :
Program Microsoft Office 2010

similar documents