Vzájemná poloha dvou kružnic

Report
VY_32_INOVACE_072_Vzájemná poloha dvou kružnic
Vzájemná poloha dvou kružnic
Základní škola Čelákovice
Vzájemná poloha dvou kružnic
Autor: Ing. Janeček Jaroslav
Vytvořeno: 15.10.2011
Stupeň a typ vzdělávání: II. Stupeň - základní
Vzdělávací oblast: Inovace
Vzdělávací obor: Matematika – 8. ročník
Téma: Vzájemná poloha dvou kružnic
Anotace: Žák se seznámí se všemi možnostmi vzájemné polohy dvou kružnic v rovině.
Druh učebního materiálu: prezentace.
Očekávaný výstup:
Žák správně určí jakou vzájemnou polohu zaujímají dvě kružnice v rovině.
Vzájemná poloha dvou kružnic




Kružnice, které mají společný střed, se nazývají
soustředné kružnice.
Mají-li stejný poloměr – spolu splývají.
Mají-li různý poloměr – nemají společný žádný bod.
Úsečka spojující středy dvou kružnic se nazývá středná
– s.
Vzájemná poloha dvou kružnic

Kružnice k1 a k2 nemají žádný společný bod, s je větší
než r1 + r2. Kružnice leží vně sebe.
Vzájemná poloha dvou kružnic

Kružnice k1 a k2 mají jeden společný bod, s = r1 + r2 .
Kružnice mají vnější dotyk.
Vzájemná poloha dvou kružnic

Kružnice k1 a k2 se protínají ve dvou společných
bodech, s je menší než r1 + r2 a současně s je větší než
r1 - r2 .
Vzájemná poloha dvou kružnic

Kružnice k1 a k2 mají jeden společný bod, s = r1 - r2 .
Kružnice mají vnitřní dotyk.
Vzájemná poloha dvou kružnic

Kružnice k1 a k2 nemají žádný společný bod, s je menší
než r1 - r2 . Kružnice k2 leží uvnitř kružnice k1.
Použité zdroje
Veškeré obrázky a texty jsou dílem autora prezentace.

similar documents