Základy počítačové grafiky I.

Report
Základy
počítačové grafiky
Počítačová grafika
zobrazování
popis objektů
(model světa)
obraz
zpracování
obrazu
modelování
rekonstrukce
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
2
Popis obrazu
rastrový
obraz = matice bodů

vektorový
obraz = množina objektů
Výstupní zařízení
– rastrová – převažují
– monitor (800  600, 1024  768, 1600  1200)
– tiskárny laserové a inkoustové (600 dpi, 1200 dpi)
– plotr inkoustový
– vektorová
– plotr perový či řezací

Vstupní zařízení pro snímání obrazu
– rastrové – skener, fotoaparát
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
3
Grafický bod — Pixel
(pixel = picture element)
mají barvu!!

Body, které používá k zobrazování výstupní
zařízení.
– obrazovka – několik malých bodů vysvítí jeden pixel
– inkoustová tiskárny – velikost pixelu odpovídá
velikosti kapičky barvy
– laserová tiskárna – velikost bodu odpovídá několika
zrnkům toneru

Matematické body, které specifikují polohu.
– souřadnice určující polohu bodu v obraze
– nemá rozměr
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
4
Rozlišení rastrového obrazu – ppi × dpi

Digitální obrázek – počet obrazových bodů na palec
pixels per inch
– rozlišení 300 ppi
rozměr pixelu 1 inch = 25,4 mm / 300 = 0,085 mm
– rozlišení 96 ppi
rozměr pixelu 25,4 / 96 = 0,26 mm

Tištěný obrázek – tiskové body (kapičky barvy)
na palec – dots per inch
– jeden obrazový bod – více kapek barvy
ppi: 4×4=16 pixelů na palec = 16×4=64 dpi (4 kapky)
– standard pro tiskárny 1 200 dpi
1 200 / 300 = 4; 4 × 4 = 16 tisk. bodů na jeden obrazový
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
5
Velikost rastrového obrazu
počet pixelů obrazu (např. 4,32 Mp)
 rozměry v délkových jednotkách (např. 15 × 10 cm)
= výstupní velikost obrazu

(Pozor, něco jiného je velikost souboru s obrázkem – bude dále.)

doporučené rozlišení
– tisk – 300 ppi při výstupní velikosti
– zobrazování na monitoru – 96 ppi při výstupní velikosti
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
6
Velikost a rozlišení – příklad 1
Chci do dokumentu kvalitně vytisknout fotografii
20 × 15 cm. Jak velký zdrojový obraz musím mít?
rozměr tisku
požadované rozlišení
potřebné rozměry šířka
výška
pole obrazu
2 400 × 1 800 =
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
20 × 15 cm  8 × 6 inch
300 ppi
8 × 300 = 2 400 pixelů
6 × 300 = 1 800 pixelů
4 320 000 = 4,32 Mpixelů
7
Velikost a rozlišení – příklad 2
Mám fotoaparát 15 Mpixelů. Poměr stran snímku je
4:3. V jaké maximální velikosti lze snímek kvalitně
vytisknout na papír?
velikost pole obrazu
15 000 000  4 500 × 3 350
požadované rozlišení
300 ppi
maximální možné rozměry
šířka
4 500 / 300 = 15 inch  38 cm
výška
3350 / 300  11,2 inch  28 cm
max. velikost kvalitního výstupu 38 × 28 cm
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
8
Hloubka pixelu
počet bitů potřebných na reprezentaci jeho barvy
počet
barev
hloubka
(potřebný počet bitů)
2
1 bit
16
4 bity
256
8 bitů = 1 byte
16,8 mil.
24 bitů = 3 byty
černo-bílé
1 1 1 1 1 1 1 1
0–255 2 8-1
na každou barvu 1 byte
True Color
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
9
Teorie barev
Světlo
Viditelné světlo je polarizovaným elektromagnetickým zářením
s vlnovou délkou od 720 nm (červená) do 380 nm (fialová).
(Frekvence 4,3 –7,5  108 MHz.)
– vyšší vlnové délky (nižší frekvence): infračervené, mikrovlnné,
rádiové záření
– nižší vlnové délky (vyšší frekvence): ultrafialové, rentgenové,
kosmické záření
Barvu a intenzitu světla vnímáme na sítnici oka
– čípky (barvy), tyčinky (intenzita)
– citlivost čípků má 3 lokální maxima (červená, zelená, modrá)
– V rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit víc než
400 000 různých barev a jejich odstínů.
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
11
Barevné modely
Skládáním dvou a více barev vznikají barvy další.
Barevné modely určují:
 Ze kterých barev se
budou ostatní skládat?
 Jaký bude poměr
jednotlivých základních
barev?
 Jakým způsobem se
budou základní barvy
míchat?
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
12
Aditivní barevný model
(typicky RGB)
Barvy jsou vytvářeny přidáváním
barvy do černé.
 Aditivní barevné prostředí
nepotřebuje vnější světlo (barvy na
monitoru).
 Používá se při ukládání do souborů.

zelená (0, 255, 0)
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
13
Subtraktivní barevný model
(typicky CMY)
Základní barvy jsou odečítány
od bílé, čím více odeberu, tím více se
blížím černé.
 Subtraktivní prostředí je prostředí,
které odráží světlo, a proto potřebuje
vnější zdroj světla.
 Používá se v tiskárnách, plotrech,
zpracování fotografií.
 CMY(K) (Cyan, Magenta, Yellow,
blacK)

Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
zelená (255, 0, 255)
14
Modely typu HSV

odstín (hue)
– základní spektrální barva
– zadává se ve stupních (0°–360°) nebo
hodnotách (0–255)
– 0 ~ červená

sytost (saturation)
– poměr čisté barvy a bílé
– maximální sytost mají spektrální barvy


intenzita (jas)
– maximálně jasná barva nemá příměs černé
– klesání jasu  přidávání černé
modely odpovídají
„malířskému“ chápání barev
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
zelená
120°, 100%, 100%
(85, 255, 255)
15
Zadávání barev v programech
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
16
Palety
a jejich použití
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
17
Paleta
= mapa barev, indexová mapa, tabulka barev
 barva pixelu se zadává jako index do tabulky barev
 Proč?
– potřebné místo (velikost souboru)

Kdy použít?
– omezené množství barev obrazu
– do 256 barev – ano
– pro pravé barvy (TrueColor) – ne
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
18
Použití palety na zobrazení barev
zobrazení
data v souboru
paleta
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
19
Typy palet

3–3–2
univerzální paleta (256 barev)
Red Green Blue
8
 8  4

7  12  3
7 odstínů červené, 12 zelené, 3 modré (252 barev)

adaptovaná barevná paleta
– paleta optimalizovaná na jeden konkrétní obrázek
– barvy v paletě podle barev v předloze
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
20
Použití palety – export obrázku
Základy počítačové grafiky, Helena Novotná, podzim 2014
22

similar documents