Maximální vlhkost vzduchu Rosný bod Absolutní

Report
Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_MH.1.31
Vytvořeno:
Ověřeno:
20.2.2013
21.2.2013
Třída:
EK1
Vlhkost - vzduchu výpočty
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Enviromentální vzdělávání
Meteorologie a hydrologie
1.
Radomíra Hradilová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
dataprojektor, notebook s připojením na internet
Klíčová slova:
vlhkost vzduchu, výpočty vlhkosti vzduchu
Anotace:
Materiál je určen pro výuku předmětu meteorologie. Slouží k
opakování a procvičení znalostí o charakteristikách vlhkosti
vzduchu výpočtů vlhkostních charakteristik a obsahuje interaktivní
prvky k aktivizaci žáků a procvičení učiva.
Charakteristiky vlhkosti vzduchu
Opakování
Doplňte správnou jednotku:
Absolutní vlhkost vzduchu:
Relativní vlhkost vzduchu:
Rosný bod:
Charakteristiky vlhkosti vzduchu
Opakování
Doplňte správnou jednotku:
Absolutní vlhkost vzduchu:
Relativní vlhkost vzduchu:
Rosný bod:
g/m³
Charakteristiky vlhkosti vzduchu
Opakování
Doplňte správnou jednotku:
Absolutní vlhkost vzduchu:
Relativní vlhkost vzduchu:
Rosný bod:
g/m³
%
Charakteristiky vlhkosti vzduchu
Opakování
Doplňte správnou jednotku:
Absolutní vlhkost vzduchu:
Relativní vlhkost vzduchu:
Rosný bod:
g/m³
%
oC
Výpočty vlhkostních charakteristik
Úkoly:
• Odhadněte, v kterém případě bude hodnota absolutní vlhkost nejvyšší a kdy
nejnižší. Stejný odhad udělejte pro rosný bod.
• Svůj odhad porovnejte s ostatními žáky ve třídě. Zdůvodněte.
• S využitím internetové stránky Výpočty doplňte chybějící hodnoty do tabulky a
porovnejte s odhadem.
Teplota vzduchu
24oC
-3oC
12o
32o
7o C
99%
55%
81%
85%
15%
Absolutní vlhkost
vzduchu
Relativní vlhkost
vzduchu
Rosný bod
Výpočty vlhkostních charakteristik
Otázky:
• Slovně zdůvodněte zjištěné extrémní hodnoty relativní vlhkosti.
Teplota vzduchu
24oC
-3oC
12o
32o
7o C
Absolutní vlhkost
vzduchu
21,6g/m3
2,1g/m3
8,6g/m3
28,7g/m3
1,2g/m3
Relativní vlhkost
vzduchu
99%
55%
81%
85%
15%
23,8oC
-9,9oC
8.8oC
29,2oC
-16oC
Rosný bod
Doplňte názvy vlhkostních
charakteristik
• Vyjadřuje kapacitu vzduchu pro vodní páru při dané
teplotě:
Maximální vlhkost vzduchu
• Teplota, při níž bude vzduch při daném obsahu vodní
páry nasycen vodní parou:
Rosný bod
• Udává hmotnost vodní páry obsažená ve vzduchu
o objemu 1 m³:
Absolutní vlhkost vzduchu
• Udává míru nasycenosti vzduchu vodní parou:
Relativní vlhkost vzduchu
Použité zdroje
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné
používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení
autorova jména.

similar documents