Slide 1 - Betavakken

Report
STOFFEN – ZUIVERE STOFFEN EN MENGSELS + KOOKTRAJECT EN SMELTTRAJECT
Na deze les:
Kan je het verschil uitleggen tussen een zuivere stof en een mengsel
Kan je drie verschillende soorten mengsels noemen
Kan je uitleggen wat het verschil is tussen een suspensie, emulsie
en een oplossing
Kan je voorbeelden uit het dagelijks leven noemen van elk van de
drie soorten mengsels
Kan je het verschil uitleggen tussen een kook/smeltpunt en een
kook/smelttraject
Kan je a.d.h.v. een grafiek zien of een stof een kook/smeltpunt of
een kook/smelttraject heeft
2010 JHB pastoor
STOFFEN – ZUIVERE STOFFEN EN MENGSELS + KOOKTRAJECT EN SMELTTRAJECT
Zuivere stof
Mengsel
Eén soort moleculen
Meerdere soorten moleculen
STOFFEN – ZUIVERE STOFFEN EN MENGSELS + KOOKTRAJECT EN SMELTTRAJECT
Drie soorten mengsels
Emulsie
Suspensie
Oplossing
vloeibaar
met
vloeibaar
vast
met
vloeibaar
vast
met
vloeibaar
niet helder
niet helder
niet helder
STOFFEN – ZUIVERE STOFFEN EN MENGSELS + KOOKTRAJECT EN SMELTTRAJECT
Smeltpunt en Kookpunt van water
T (°C)
100
0
t (s)
-20
vast
vloeibaar
gas
STOFFEN – ZUIVERE STOFFEN EN MENGSELS + KOOKTRAJECT EN SMELTTRAJECT
Smeltpunt en Kookpunt van elke stof
T (°C)
De temperatuur blijft op één
punt hangen totdat alle stof
van fase veranderd is
?
?
vast
vloeibaar
gas
STOFFEN – ZUIVERE STOFFEN EN MENGSELS + KOOKTRAJECT EN SMELTTRAJECT
Smeltpunt en Kookpunt van elke stof
T (°C)
De temperatuur blijft op één
punt hangen totdat alle stof
van fase veranderd is
50°C
kookpunt
smeltpunt
vast
vloeibaar
gas
STOFFEN – ZUIVERE STOFFEN EN MENGSELS + KOOKTRAJECT EN SMELTTRAJECT
Smelttraject en Kooktraject van elke stof
T (°C)
Een mengsel kan je herkennen
aan een smelt- of kooktraject
kooktraject
50°C
54°C
smelttraject
58°C
vast
vloeibaar
gas

similar documents