Faculty PowerPoint presentation - Swedish

Report
Medicinska fakulteten
UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666
Fakta och siffror
• 2 800 heltidsstudenter
• 1200 forskarstuderanden
• 150 disputationer varje år
• Personal: 1800
207 professorer
1049 lärare/forskare och doktorander
591 teknisk/administrativ personal
1666
• 1666 - Medicinska fakulteten är en av de fyra
ursprungliga fakulteterna vid Lunds universitet
• 1768 - Lunds universitetssjukhus grundas
• 1948 - Sjukhuset i Malmö blir universitetssjukhus
• 1998 - Vårdhögskolan blir en del av Medicinska
fakulteten
• 2001 - Biomedicinskt centrum invigs
• 2006 - Clinical Research Centre invigs
Strategisk plan 2012-2017
Utbildning.
För ett bättre liv.
Program - grundnivå
• Arbetsterapi
• Audiologi
• Biomedicin
• Logopedi
• Läkare
• Röntgensjuksköterska
• Fysioterapeut
• Sjuksköterska
Program - avancerad nivå
• Audiologi/Logopedi
• Biomedicin
• Folkhälsovetenskap
• Idrottsvetenskap
• Medicinsk vetenskap
huvudområde arbetsterapi,
omvårdnad eller sjukgymnastik
• Specialistutbildningar för
sjuksköterskor och barnmorskor
Forskarutbildning
• 5 forskarutbildningsämnen
• Cirka 1200 doktorander
• Cirka 150 disputationer varje år
Doktorander från hela världen
Fakultetens doktorander har grundexamen från 58 olika länder.
Pedagogisk utveckling och utbildning
» MedCUL - Medicinska fakultetens
eget centrum för undervisning
och lärande.
» Erbjuder kompetensutveckling
inom undervisning och lärande.
» Verkar för att fakultetens
utbildning ska vila på aktuellt
internationellt kunskapsläge inom
utbildningsområdet.
Forskning.
För hälsa.
Forskning för människors hälsa
» Forskning inom
hälsovetenskap, klinisk
forskning och experimentell
grundforskning. Allt i nära
samverkan med sjukvården.
» Fakultetens är en del av ett
fullskaligt universitet vilket ger
unika möjligheter till
tvärvetenskapliga
samarbeten.
Starka forskningsområden
• Hjärnans sjukdomar
• Diabetes
• Kardiovaskulära sjukdomar
• Cancer
• Rörelseorganens sjukdomar
• Stamcellsbiologi
• Infektionssjukdomar
• Epidemiologi
• Hälsosamt åldrande
Tvärvetenskaplig forskning, exempel
• Nanovetenskap
• Neurodegenerativa sjukdomar
• Stamcellscentrum
• Translationell cancerforskning
• Den åldrande människan och
befolkningen
Samverkan.
För gränslös kunskap.
Innovationer –
forskning som tillämpats i hälso- och sjukvård och industri
Välkända och
väletablerade:
• Medicinsk användning av
ultraljud
Hellmuth Hertz och Inge Edler
• Den konstgjorda njuren
Nils Alwall, Gambro
• Icke-joniska kontrastmedel
Torsten Almén, Nycomed
• Ny respirator
Björn Jonson, Siemens-Elma
Innovationer –
forskning som tillämpats i hälso- och sjukvård och industri
Etablerade i Sverige och
internationellt:
• Protein G och L
Lars Björck, 1980-talet
• Test av risk för blodpropp
Björn Dahlbäck, 1990-talet
• Lundamodellen för
behandling av skallskadade
Per-Olof Grände och CarlHenrik Nordström, 1990-talet
Innovationer –
forskning som tillämpats i hälso- och sjukvård och industri
På gång:
• Vaccin mot hjärtinfarkter
Jan Nilsson
• Ett läkemedel som påskyndar
långsamma förlossningar
Anders Malmstöm
• Kroppens egna peptider mot
bakterier
Artur Schmidtchen, Lund,
Martin Malmsten, Uppsala
Forsknings- och utbildningscentra
Forskning och utbildning inom Medicinska fakulteten finns
samlat i tre byggnader i Lund och Malmö:
• Biomedicinskt centrum, BMC, i Lund
• Health Sciences Centre, HSC, i Lund
• Clinical Research Centre, CRC, i Malmö
Samt vid Skånes universitetssjukhus.
Dessutom kan delar av läkarutbildningen läsas i
Helsingborg.
Biomedicinskt centrum (BMC)
• 43000 m2
• 110 forskargrupper
• 800 forskare, postdocs,
doktorander, teknisk/
administrativ personal
• 450 grundutbildningsstudenter
Health Sciences Centre (HSC)
• 11600 m2
• 15 forskargrupper
• 100 forskare, postdocs,
doktorander, teknisk/
administrativ personal
• 1200 grundutbildningsstudenter
Clinical Research Centre (CRC)
• 18000 m2
• 50 forskargrupper
• 450 forskare, postdocs,
doktorander, teknisk/
administrativ personal
• 450 grundutbildningsstudenter
Medicon Valley
ÖRESUNDSREGIONEN
Medicon Valley
• 3,5 miljoner invånare
• 40 000 anställda i den privata sektorn inom livsvetenskaper
• 32 sjukhus varav 11 universitetssjukhus
• 7 science parks
• 12 universitet/högskolor

similar documents