Verboden te zeggen - Geschiedenis en Didactiek

Report
Begripsvorming
Vakdidactiek 9

Kennis opdoen over begripsvorming bij
leerlingen

Praktische ideeën opdoen voor in de les

Aantal werkvormen oefenen die
begripsvorming bevorderen
Doelen

Wat doe je als docent als je een moeilijk
begrip als deconfessionalisering moet
uitleggen?
Deconfessionalisering

Het zijn er veel…zie hoofdstukken en
examens

Ze zijn erg abstract en daardoor zeker voor
onderbouwleerlingen moeilijk (zie Egan)

Ze betekenen in een ander tijdvak soms wat
anders

Het zijn “fuzzy concepts”
Problemen

Schooltaal

Structuurbegrippen, zoals feit en mening

Methodologische begrippen zoals
tijdperken en sociaal-economisch

Historisch inhoudelijke begrippen, zoals
sleutelbegrippen
Soorten
concreet
abstract
Koude oorlog
uniek
gezinshereniging
volksvertegenwoordiging
rivier
generiek

Leg elkaar in de groepen een historisch
begrip uit…

Inventariseer welke manieren gebruikt
worden….

Gebruik hierbij de inventarisatie die we bij
begrip deconfessionalisering gemaakt
hebben.
Leg uit….

Industriele revolutie

Franse revolutie

Russische revolutie
Weten jullie nog? Welk woord weg

Een begrip

Verboden woorden

Uitleggen en raden

Klassikaal en in groepen
Verboden te zeggen
Verboden te zeggen:
http://www.leraar24.nl/video/2336/werkvo
rm-geschiedenis-verboden-te-zeggen
Leraar 24

Bedenk samen drie begrippen uit tijdvak
10

Schrijf ze op een kaartje en geef ze aan
Hanneke
Begrippen
http://www.leraar24.nl/video/2349
Begrippen tekenen
Leraar 24

Wat heb je geleerd?

Wat ga je toepassen?
Leeropbrengsten deze
bijeenkomst

Klein vakdidactisch onderzoek

Zowel in eigen lessen als via theorie

Presenteren aan elkaar en verslag
inleveren
Meesterproef

Thema voor je meesterproef bedenken

Lezen 2.1 en 2.2 en Kleio-artikel Hanneke
dat in begin is uitgedeeld
Volgende keer 21 januari zaal 202

similar documents