“Nefrolojide Klinik Eczacının Rolü”Konu Başlıklı Sunum

Report
Doz Ayarı İçin Online Veri Tabanları
Micromedex
1/46
Micromedex Akıllı Telefon Uygulamaları
2/46
www.medscape.com
3/46
www.medscape.com
4/46
www.medscape.com – Akıllı Telefon Uygulamaları
5/46
www.drugs.com
6/46
www.drugs.com – Akıllı Telefon Uygulamaları
7/46
8/46
9/46
10/46
11/46

İncelenen 21 çalışmada (4’ü kontrollü klinik
çalışma) klinik eczacıların
 İlaç kaynaklı sorunları saptama ve çözme, hastalık
yönetimi ve hasta eğitimi üzerine yoğunlaştıkları
 Başta anemi olmak üzere eşlik eden sorunların
tedavisine katkı sağladıkları
 Özellikle yanlış dozlam sorunu saptayarak bunu
çözdükleri
 Yaptıkları önerilerin %79’unun hekimler tarafından
kabul edildiği
Stemer and Lemmens-Gruber BMC Nephrology 2011, 12:35
12/46

KBY hastalarında stres ülser proflaksisinin
değerlendirildiği bir çalışmada
 Klinik eczacıların nefroloji ekibine katıldıktan
sonra
▪ Stres ülser profilaksisi için kullanılan ilaçların
kılavuzlara uymayan kullanım oranlarını %44
oranında azalttıkları
▪ Bunun sonucunda da bu ilaçlara bağlı maliyeti %67
oranında azalttıkları görülmüştür.
International Journal of Pharmacy Practice 2013, 21, pp. 263–269
13/46

Toplam 4743 hastanın değerlendirildiği 37
makalede
 Eczacıların 1209 KBY hastasında 2683 ilaç kaynaklı sorun
saptadıkları
 8 kontrollü çalışma sonuçlarına göre
▪ Hastaneye yatış nedenlerini ve yatış süresini azalttıkları
▪ Diyabetik nefropatili hastalarda son evre böbrek yetmezliği veya
ölüm insidansını azalttıkları
▪ KBY için tedavi hedeflerini sağladıkları
▪ Kan basıncı, lipid profili, kalsiyum-fosfor oranı vb.
 Kontrollü olmayan çalışma sonuçlarına göre ise yan etki
ve transplantasyon ihtiyacını azalttıkları görülmüştür.
Nephrol Dial Transplant (2012) 27: 276–292
14/46
Renal transplantasyon kliniğinde 1 yıl
boyunca klinik eczacı tarafından yürütülen
ilaç destek programı sonucunda eczacıya
harcanan her 1 $’a karşın, kuruma
minimum 4 $ kar sağlandığı tespit
edilmiştir.
Clin Transplant, 14(4): 304-307, 2000.
15/46
16/46
Örnek Olgu
•
•
•
•
•
•
•
Hastanın Adı ve Soyadı: Hadise Nefrogiller
Yaşı: 80
Kilo : 72 kg
Cinsiyeti: Kadın
Hastalık ve İlaç Öyküsü: Bir senedir kronik
böbrek yetmezliği var. 10 senedir
hipertansiyon hastası.
Serum Cr: 2 mg/dL
Kolesistektomi operasyonu için Genel Cerrahi
servisinde yatıyor.
17/46
Örnek Olgu





Hyzaar 1 × 1
50/12.5 mg losartan/hydrochlorothiazide
Fragmin (5000 ü) 1 × 1
Losec (40 mg) 1 × 1 iv
Contramal 50 mg 4 × 1 tb
Duocid 3 × 1 g iv
18/46
Örnek Olgu


GFR= [(140-yaş) X vücut ağırlığı / serum
kreatinin X 72 ] X 0,85
Hasta için
GFR= [(140-80) x 72 / 2 X 72] X 0,85 =
25,5 ml/dak
19/46
Örnek Olgu

CrCl < 30 ml/dak olanlarda
 Hydroklortiyazid etkili değildir, yerine furosemid
kullanılabilir. Hyzaar değiştirilmelidir.
 Dalteparin için Anti Xa düzeyi izlenmeli ve doz
ona göre ayarlanmalıdır.
 Ampisilin/sulbaktam 12 saatte bir verilmelidir.
Duocid dozu 2x1 olarak ayarlanmalıdır.
▪ Eğer CrCl 15< ml/dak ise doz 24 saatte bir verilmelidir.
 Tramadol 50 mg 12 saatte bir verilmelidir.
Contramal’in dozu 2x1 olarak ayarlanmalıdır.
20/46

Nefroloji ekibinde çalışacak bir klinik eczacı
 İyi bir farmakokinetik bilgiye sahip olarak doz




ayarlaması yapar.
İlaç etkileşimlerini kontrol eder. Gerekirse alternatif
ilaç veya izlem önerir.
İlaç kaynaklı diğer sorunları saptar ve çözüm önerir.
Hasta eğitimi ve izlemi yaparak tedavi hedeflerine
ulaşılmasına yardımcı olur.
İlaç uzlaşısı sağlar, hasta uyuncunu değerlendirir.
21/46
22/46

similar documents