Handleiding dagelijkse mondzorg

Report
HANDLEIDING DAGELIJKSE MONDZORG
Poetsen van de natuurlijke tanden
Poets minstens 2 x per dag
3.00
Poets in functie van
het aantal tanden:
minstens 3 minuten
voor 28 tanden
POETS MET EEN ZACHTE HAND- DOSEER DE KRACHT
Poets systematisch: binnenkant, buitenkant, bovenkant per
kaakhelft
(1) Onderkaak rechts binnenkant  vooraan binnenkant 
links achter binnenkant 
(2) idem buitenkant links, voor, rechts 
(3) kauwvlakken rechts, voor, links
(4) Bovenkaak links binnenkant  voor binnenkant  rechts
achter binnenkant 
(5) idem buitenkant rechts, voor, links 
(6) kauwvlakken links, voor en rechts
Plaats de tandenborstel
onder hoek van 45° op de
overgang van de tand naar
het tandvlees
Gebruik hoeveelheid
tandpasta in functie van het
aantal aanwezige tanden
(maximum hoeveelheid = 2
cm)
Tandenborstel na poetsen
GOED NASPOELEN en
DROOG bewaren met kop
omhoog
45°
Poets tot tegen de
tandvleesrand
Vervang de tandborstel van
zodra de haartjes niet meer
mooi evenwijdig staan. Bij
normaal gebruik komt dit
neer op 1 tandenborstel per
seizoen.
HBN Werkgroep 1 sensibilisatie en LDV
HANDLEIDING DAGELIJKSE MONDZORG
Poetsen van de tussenruimten tussen de natuurlijke tanden
De vlakken van tanden die
tegen elkaar staan worden
CONTACTVLAKKEN genoemd
en de ruimten tussen de
tanden de INTERDENTALE
RUIMTEN. Bij een goede
poetsbeurt worden ook de
contactvlakken en
interdentale ruimten
gereinigd door middel van
flossdraad.
of wanneer de ruimten
tussen de tanden vergroot
zijn (vooral bij ouderen)
worden deze gepoetst met
interdentale borsteltjes of
ragers.
Interdentaalborsteltjes
kunnen ook handig gebruikt
worden voor het poetsen van
speciale voorzieningen die
zich bevinden onder de
gebitsprothesen
Er bestaan verschillende
soorten interdentale
borsteltjes of ragertjes
met lang handvat
Om tussen de vingers vast te
houden
Voedselresten en plaque
tussen de tanden kunnen ook
verwijderd worden met
tandenstokers
met kort handvat
Naargelang de kleur verschilt
de vorm en de dikte van het
borstelgedeelte
STEEDS HANDSCHOENEN
DRAGEN TIJDENS HET
UITVOEREN VAN MONDZORG
HBN Werkgroep 1 sensibilisatie en LDV
Na gebruik worden alle
interdentaalborsteltjes of
ragers goed afgespoeld onder
stromend water en DROOG
bewaard.
HANDLEIDING DAGELIJKSE MONDZORG
Poetsen van de tong, slijmvliezen en verhemelte
Tong
Ga na of er tongbeslag
aanwezig is
Raad de persoon aan tijdens
het schrapen of borstelen
voortdurend rustig in en uit
te ademen
Indien nodig neem de
tongpunt vast met een gaas
en trek de tong zachtjes naar
voren om het achterste deel
van de tong te kunnen
reinigen
Tong schrapen en borstelen
Kies een tongschraper of een
tandenborstel
Tong borstelen
Tongschraper na poetsen
GOED NASPOELEN en
DROOG bewaren met kop
omhoog
GEEN tandpasta
HBN Werkgroep 1 sensibilisatie en LDV
Slijmvliezen en
verhemelte
Poets het verhemelte en de
slijmvliezen om etensresten
en plaque te verwijderen en
om de bloeddoorstroming te
bevorderen
HANDLEIDING DAGELIJKSE MONDZORG
Poetsen en bewaren van de gebitsprothese(n)
Gebruik GEEN tandpasta
maar gebitsprotheseborstel
(A) en vloeibare zeep (B)
&
Poets boven een lavabo een
derde gevuld met water om
bij het vallen breuk van de
gebitsprothese te voorkomen
Poets minstens 2 x per dag
de gebitsprothese(n)
Poets tot alle plaque is
verwijderd (ongeveer
anderhalve minuut per
gebitsprothese)
Poets eerst de binnenzijde
en pas dan de buitenzijde
Hou de gebitsprothese van
de bovenkaak vast in de
handpalm
2
1
Poets vooral op de kunsthars
(roze deel) maar ook op de
overgang van de tanden naar
de kunsthars
Hou de gebitsprothese van
de onderkaak aan een kant
vast, poets de andere kant en
wissel dan van kant
A
B
Poets voldoende lang op die
zones waar plaque
hardnekkig achterblijft (zie
pijltjes op de gebitsprothese)
HBN Werkgroep 1 sensibilisatie en. LDV
Wanneer de gebitsprothese
niet in de mond hoeft te zijn
(‘s nachts en tijdens de
middagrust) wordt deze best
DROOG bewaard (eventueel
in een DROOG gebitsdoosje)
HANDLEIDING DAGELIJKSE MONDZORG
Nuttige tips in verband met het poetsen bij personen met beperkingen
Kinderen en jongeren
(tot en met 18 jaar)
Bij voorkeur 2x poetsen per
dag
met een fluoridehoudende
tandpasta *
0 -2 jaar
500 - 1000 ppm** erwtgrootte
2-6 jaar
1000 -1450 ppm erwtgrootte
+ 6 jaar
1450 ppm 1-2cm
--------------------------------------De ideale houding om een kind
de tanden te poetsen is in de
foetale houding wat idealiter te
bereiken is op een tandartsen/of doktersstoel.
Kinderen en volwassenen met beperkingen hebben dikwijls een
zeer beperkte zelfredzaamheid en dat geldt zeker voor het tanden
poetsen. Daarom moeten zorgverleners hulp kunnen bieden.
Hierbij is de benadering van groot belang. Mondcontrole via de
techniek van Bobath en Müller is hierbij een handig hulpmiddel.
Bij mondcontrole van opzij worden hierbij uitsluitend de
middenvinger en de wijsvinger van de linkerhand gebruikt
(uitgaande van een rechtshandige verzorger). De gestrekte
middenvinger wordt tussen kin en keel stevig tegen de
mondbodem geplaatst. De eveneens gestrekte wijsvinger wordt
vlak boven de kinpunt tegen de kin geplaatst en mag daarbij de
lip niet raken (fig 1.). Om de mond te openen, wordt de druk
met de wijsvinger wat opgevoerd en de opwaartse druk van de
middenvinger verminderd. De mond zal openen en de
wijsvinger volgt de openingsbeweging (fig 2.). Zodra de mond
opengaat kan men zeer gemakkelijk de tandenborstel plaatsen.
(fig 3 en 4).
Personen > 18 jaar
Bij volwassen personen met
beperkingen verdient het ook
aanbeveling om 2 keer/dag te
poetsen ( tandpasta 1450 ppm)
hoewel de realiteit in de
zorgorganisaties dit niet altijd
toelaat. Het is echter beter één
keer goed dan twee keer slecht
te poetsen!
Gezien heel dikwijls de parodontale gezondheid minder
goed is wordt een poetsbeurt
beter vervangen door een
chloorhexidine moment. Dit
kan best door te poetsen met
een CHX-gel of gebruik te
maken van een CHX-spray.
Voor de gel gebruikt men best
een tweede tandenborstel, voor
de spray moet men voldoende
volume gebruiken.
Voor poetsmethodes en
andere hulpmiddelen wordt
verwezen naar pagina 1 van
deze folder.
* Advies (8671) mbt Fluoirde
Hoge Gezondheidsraad 2011
** Parts per million (ppm) of delen per
miljoen is een maat voor de concentratie.
Een concentratie van 1 ppm geeft aan dat je
één deeltje van een product hebt per
miljoen andere deeltjes
1
2
Verder kan ook voor antitandsteen tandpasta’s gekozen
worden en dient er ook
aandacht besteed te worden
aan de hygiëne van de tong.
ADVIES
3
4
HBN Werkgroep 1 sensibilisatie en LDV & LCM
- Minimum 1 x poetsen/dag
- Minimum 1 keer poetsen van
de gebitsprothese(n)
- 1 keer/dag tong + slijmvliezen
- 1 keer/jaar naar de tandarts
HANDLEIDING DAGELIJKSE MONDZORG
Nuttige tips
TIPS VOOR UITVOEREN VAN
MONDHYGIËNE
bij persoon die de mond niet
gemakkelijk kan open
houden
Zorg dat je zicht hebt op
waar je poetst zodat je kan
controleren of de tanden
schoon zijn.
Werk met 2 tandenborstels:
- 1 om de achterzijde
tussen de tanden te houden
zodat patiënt mond
openhoudt
- 1 voor het poetsen zelf
Stimuleer de persoon om zelf
zolang mogelijk de tanden te
poetsen als je zeker bent dat
dit nog goed lukt. Raad
zittend poetsen aan om
valproblemen te voorkomen
Werk in duo bij personen
met ongecontroleerd
gedrag.
Sta bij voorkeur achter de
persoon
De ene zorgverlener houdt
de handen van de persoon
vast en de andere
zorgverlener poetst.
Wanneer het poetsen
moeilijk wordt probeer dan
eerst de hand over hand
methode. Hierbij stuur je de
hand van de persoon naar de
te poetsen tanden in de
mond
NUTTIGE TIP
Geef de persoon een
handspiegel om het poetsen
te stimuleren
HBN Werkgroep 1 sensibilisatie en LDV & JD
Vul voor het poetsen van
de gebitsprothesen de
lavabo met wat water. Dit
voorkomt schade aan de
gebitsprothese wanneer
ze mocht vallen

similar documents