Periimplantitis

Report
Periimplantitis
Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. & EFP certificeret specialist i parodontologi.
Tandlægeskolen, Århus Universitet.
Disposition
Periimplantitis - problemidentifikation
Periimplantitis (peri-implant mucositis)?
Definition, faktuelle forhold, forskelle og ligheder i forhold til
parodontitis/gingivitis.
Hvordan vedligeholdes implantater?
Hvordan undersøger og behandler man?
CIST: Cumulative Interceptive Supportive Therapi
(kumulativ standsende og støttende behandling)
Behandlingseksempler.
Afsluttende bemærkninger.
Hvor hyppigt forekommer periimplantitis ?
Den estimerede frekvens af periimplantitis
afhænger af kriterierne for sygdommen,
observationsperioden og patientselektering.
Skøn: 5-10%
Hvor hyppig er forekomsten hos parodontitis
disponerede patienter sammenlignet med
ikke parodontitis disponerede patienter ?
Skøn:
Parodontitis pt.:
Ikke PA pt.:
9,5%
3,5%
Schou et al. 2006
• Der kan ikke påvises signifikant forskel i antallet af tabte
implantater, når patienter med tandtab som følge af
marginal parodontitis sammenlignes med patienter der har
tabt tænder af andre årsager.
• I parodontitisgruppen var der imidlertid et signifikant større
– marginalt knogletab og
– risiko for periimplantitis
Risikoen for periimplantitis var forøget 9 gange, hvis
tandtabet var forårsaget af parodontitis.
Gatti et al. 2008
Signifikant større marginalt knogletab omkring
implantater hos patienter med marginal parodontitis
sammenlignet med patienter med tandtab af andre
årsager.
Peri-implantat mucositis
Reversibel inflammation i blødtvævet
der omgiver et implantat i funktion.
1st European workshop on Periodontology
Peri-implantitis
Inflammationsproces der afficerer
vævet omkring et osseointegreret
implant i funktion resulterende i tab
af støttende knogle.
1st European workshop on Periodontology
Implantat – tand (mucosa/gingiva)
• Mange ligheder
• Fundamentale forskelle
Ligheder mellem tænder og
implantater (gingiva/mucosa)
Omkring tænder og implantater
findes samme:
kliniske
radiologiske og
mikrobiologiske forhold.
Ligature- induced periodontitis and periimplanitis in the Cynomolgus
monkey. Lang et al. 1993
Blødtvævets reaktion på plaque er
uafhængig af typen af implantat (Astra,
Brånemark, ITI).
Abrahamsson et al. 1997.
Forskelle mellem tænder og implantater.
Vævsreaktion på plaque for henholdsvis implantat og tænder:
Konklusioner fra Berglundh et al. 1992
og fra Ericsson et al. 1992:
Berglundh et al.
1992.
•
Både blødtvævs barrieren omkring
tænder og implantater reagerer på
plaque dannelse med
inflammation.
•
Ved tiltagende tid for eksponering
for plaque udviklede
inflammationslæsionen sig
omkring implantaterne meget
større end den tilsvarende
inflammationslæsion omkring
tænderne.
•
Fibroblasternes tæthed
(antal/mm²) i blødtvævet var
meget større omkring tænderne
end omkring implantaterne (under
inflammation).
Peri-implantitis læsionen
Peri-implantat
læsioner er
“implantat
specifik”, mens
parodontitis
læsionen er
“flade specifik“.
Periimplantitis progredierer hurtigere end marginal
parodontitis.
Behandling af initial periimplantitis er mere
forudsigelig end behandling af udtalt periimplantitis.
Kontroller efter implantatindsættelse:
Referencepunkter!!!
Kliniske kontroller:
• En uge
• 1 måned
• 3 måneder
• 6 måneder
• 12 måneder
Mindst 1 gang årligt
Radiologiske kontroller:
• Efter påsættelse af
suprastruktur
• 1 år efter
• 3 år efter
• 5 år efter
Individuelt kontrolregi
Referencepunkter efter påsættelse af
suprastrukturen
Klinisk:
Pochemål på 4 flader
(efter 1 md.)
Evt. andre
observationer (form,
farve)
Røntgenologisk:
Mesial og distal
knogleniveau
Evt. andre
observationer
Vedligeholdelse efter implantatbehandling
For at undgå periimplantitis er opretholdelse
af en optimal mundhygiejne nødvendig. Det
er nødvendig for alle implantatpatienter, men
især for patienter med tilbøjelighed til
udvikling af marginal parodontitis.
Hvordan
vedligeholdes
implantater?
Hvordan vedligeholdes implantater?
Behov for speciel
renhold!
Uacceptabel udformning
Både mundhygiejne og kontroller umulig.
Hvordan undersøger man?
Diagnostiske kriterier:
• Mobilitet
• Pusdannelse/hævelse
• Blødning ved sondering
(efter pochemåling)
• Pochedybde
• Røntgenkontrol
Diagnostiske kriterier
Mobilitet
Diagnostiske kriterier
Pusdannelse/hævelse
Diagnostiske kriterier
Blødning ved sondering
Bleeding on Probing.
A predictor for the
progression of
periodontal disease ?
Lang et al. 1986
Diagnostic characteristics of clinical and microbiological tests for minitoring
periodontal and peri-implant mucosal tissue conditions during supportive
periodontal therapy. Lutherbacher et al. 2000.
Diagnostiske kriterier
Pochedybde
AG
Kollagene fibre i gingiva
•Dentogingivale ( DGF)
•Circulære (CF)
•Dentoperiostale (DPF)
•Transseptale (TF)
•Alveologingivale (AG)
Fibre i
parodontalligamentet
•Horisontale ( HF)
•Skrå (SF)
•Apikale (AF)
•Alveolarkamsfibre
•Interradikulære fibre
Diagnostiske kriterier
Røntgen kontroller
Diagnostiske kriterier –røntgenkontroller
Peri-implantære defekter
Cumulative Interceptive
Supportive Therapy
Department of Periodontology & Fixed
Prosthodontics, University of Berne,
Switzerland
Behandlingskoncept (CIST)
Til behandling af peri-implantær mucositis og peri-implantitis
•
•
•
•
A: Mekanisk rensning &
B: Antiseptisk &
C: Antibiotika &
D: Kirurgiske procedurer:
– Resective procedure
– Regenerative procedure
• E: Explantation
Strategi ved behandling af
peri-implantitis
• Primært mål: Kontrol over infektionen og
sygdomsprogressionen for at bevare
implantatet i funktion.
• Procedurer, der regenererer den tabte periimplantære knogle foretrækkes frem for
resektiv terapi.
Implantat behandling / vedligeholdelse jvf. ”CIST” princippet.
Klinisk
Røntgenologisk
Terapi
Kommentar
____________________________________________________________________________________
Pochemål ≤ 3 mm
÷ rtg. forandring
Mekanisk rensning,
A
÷ BOP
scaling og afpudsning
+
Pochemål 4-5 mm
÷ rtg. forandring
Antiseptisk behandling,
B
BOP + / ÷
CHX x 2 dgl. i 3-4 uger
Pochemål > 5 mm,
+ BOP
+
÷ rtg. forandring
+ rtg. forandring
≤ 2mm
Systemisk eller lokal
antibiotika
+ rtg. forandring
> 2 mm
Resektiv eller regenerativ
kirurgi
C
+
D
Mobilitet
Fjernelse af implantatet
E
____________________________________________________________________________________
(CIST=Cumulative Interceptive Supportive Therapy, svarende til “kumulativ standsende og støttende behandling”)
Sund peri-implantær mucosa
Mekanisk
rensning
Scaling og afpudsnig
A
CIST
Mekanisk
rensning
Scaling og afpudsnig
A
+
PPD 4-5 mm
Antiseptisk
0.12% CHX
2 x dagligt i
3 - 4 uger
B
Titanium Langer
Afpudsning af implantater
Pas på varmen!
CIST
Mekanisk
rensning
Scaling og afpudsnig
A
+
Antiseptisk
0.12% CHX
2 x dagligt i
3 - 4 uger
+
BOP +
Røntgen !
PPD >5 mm
Intet knogletab
BOP +
Knogletab
≤ 2 mm
B
Systemisk
eller lokal
antibiotika
behandling
C
Systemisk eller lokal
antibiotika behandling?
Antibiotika behandlingens formål
Reduktion af potentielle pathogener
For at opnå dette skal der
være tilstrækkelig
koncentration af antibiotika
i vævet.
Ved brug af systemisk antibiotika kan
ved peri-implantitis anvendes:
Amoxicillin (500 mg 3 gange daglig)
og
Metronidazol (500 mg 3 gange daglig)
i 7 dage.
Behandlingskoncept (CIST)
Peri-implantat mucositis og peri-implantitis
•
•
•
•
A: Mekanisk rensning &
B: Antiseptisk &
C: Antibiotika &
D: Kirurgiske procedurer:
– Resective procedure
– Regenerative procedure
• E: Explantation
Calculus kan
være umulig at
fjerne uden
kirurgi!
CIST
Mekanisk
rensning
Scaling og afpudsnig
Røntgen
PPD >5 mm
BOP +
Knogletab
≤ 2 mm
BOP +
Knogletab
> 2 mm
A
+
+
Antiseptisk
0.2% CHX
2 x dagligt i
3 - 4 uger
B
+
+
Antibiotika
behandling
C
+
+
Resective eller
regenerative
kirurgi
D
Kirurgisk tilgang – resectiv procedure
Infektions kontrol
Pochereduktion
Overblik og tilgængelighed
Rensning af implantatoverflader
Kirurgisk tilgang – regenerativ procedure
•Infektions kontrol
•Overblik og tilgængelighed
•Rensning af implantatoverflader
•Placering af barriere (GTR)
•Evt. fillermateriale
CIST
Tabt osseointegration –
mobilt implantat
Explantation
E
Implantat behandling / vedligeholdelse jvf. ”CIST” princippet.
Klinisk
Røntgenologisk
Terapi
Kommentar
____________________________________________________________________________________
Pochemål ≤ 3 mm
÷ rtg. forandring
Mekanisk rensning,
A
÷ BOP
scaling og afpudsning
+
Pochemål 4-5 mm
÷ rtg. forandring
Antiseptisk behandling,
B
BOP + / ÷
CHX x 2 dgl. i 3-4 uger
Pochemål > 5 mm,
+ BOP
+
÷ rtg. forandring
+ rtg. forandring
≤ 2mm
Systemisk eller lokal
antibiotika
+ rtg. forandring
> 2 mm
Resektiv eller regenerativ
kirurgi
C
+
D
Mobilitet
Fjernelse af implantatet
E
____________________________________________________________________________________
(CIST=Cumulative Interceptive Supportive Therapy, svarende til “kumulativ standsende og støttende behandling”)
Patient kasus:
1) Periimplantitis hos tidligere
parodontitispatient
2) Periimplantitis hos patient
der aldrig har haft
parodontitis.
Lindquist et al. 1996.
Afsluttende bemærkninger
Tab af knogle er relateret til
• Plaque
• Rygning
Vedligeholdelse af implantater
• Vedligeholdes som tænder af patient og
tandlæge/tandplejer
• Lettere så længe de er osseointegrerede
• Vanskeligere hvis osseointegrationen
mistes på kærvsystemet.
Hule implantater –
et problem for sig!
Behandlingsmæssigt
særdeles problematiske.
Behandlingsplanlægning og infektionskontrol
• Prognosen for et implantat forringes væsentligt, såfremt der
ikke er opnået inflammationsfrie forhold i resttandsættet forud
for implantatindsættelsen.
• Prognosen for implantater er generelt ikke bedre end
prognosen for tænder efter sufficient parodontalbehandling.
(noget tyder endog på det modsatte)
• Successiv erstatning af mistede parodontalt nedbrudte
tænder med implantater kan ikke anbefales, fordi det
forringer prognosen for de indsatte implantater betydelig.
• Der er i dag ingen begrundelse for at foretage tidlig
ekstraktion af tænder for at bevare knogle med henblik på
senere implantatindsættelse.

similar documents