LearnNoW Kurs for lærere 2.4.14 - Det humanistiske fakultet

Report
1
Dominique Heyler
ISL – Institutt for språk og litteratur
LearnNoW
1
2
LearnNoW-gruppa
Olaf A. Husby
Egil Albertsen
Førsteamanuensis
Institutt for språk og litteratur
Institutt for språk og litteratur
Åsta Øvregaard
Arne O. Reitan
Universitetslektor
Institutt for språk og litteratur
Skuespiller
Trøndelag teater
Kjell H. Ullestad
Hanne Rustad
Universitetslektor
Institutt for språk og litteratur
Dominique Heyler
Førstekonsulent
Institutt for språk og litteratur
Universitetslektor
Studieavdelingen stab
Det humanistiske fakultet
Se også:
www.ntnu.edu/learnnow/info/team
LearnNoW
2
3
LearnNoW – Bakgrunn
NoW (Norwegian on the Web)
– 2011
Vox: LearnNoW
– 2013 engelsk
– 2013 polsk
– 2014 spansk
HiN: NoWiN
– 2013
LearnNoW
3
4
Litt om NoW - www.ntnu.edu/now
Ønsket å ha et introduksjonskurs i norsk (A1/A2-nivå).
–
–
–
–
Web-basert
Rettet mot NTNU-studenter
Gratis og åpent for alle
Med nedlastbare filer (pdf og mp3)
Bøker hos Akademika:
– Tekstbok
– Arbeidsbok
LearnNoW
4
5
Litt om NoW
Ken, England
Fire utenlandske studenter starter på NTNU
– ankomst, etablering, bli kjent med byen, studier
– familie, fritid, helse, norsk jul
Anna, Italia
10 kapitler
–
–
–
–
–
tekster, ordlister, lydfiler, bilder
grammatikk
veiledning om uttaletrening
interaktive oppgaver
filmsnutter
Maria, Spania
Peter, Tyskland
NoW på Facebook
LearnNoW
5
www.ntnu.edu/now
LearnNoW
6
6
www.ntnu.edu/nowin
LearnNoW
7
7
8
LearnNoW og NoW
LearnNoW  samme struktur som NoW
Noen forskjeller:
– Mer generelt innhold
• et visst yrkesfokus (sykepleier, ingeniør)
• familieliv, hus og hjem, barnehage, skole og jobb
– Enklere navigasjon
• innholdsfortegnelse, nummerering av tekster
• mer konsekvent menystruktur
– Gloser i ulike former
•
•
•
•
lister på både tekst- og kapittelnivå med lyd
lister på tekstnivå med flashcards
komplett liste, søkbar på engelsk/polsk/spansk (CTRL+F)
nedlastbare gloselister, Excel og pdf
LearnNoW
8
9
• Ingen deling (A1/A2)
• Alle kapitler på samme
hovedmeny
LearnNoW – Struktur
• Nummer og tittel
• Letter navigering/
gjenfinning
• Meny for hver av de 4
hovedpersonene
• Undermeny: Vocabulary,
Audio, Extra
LearnNoW
9
10
12 kapitler
LearnNoW har 2 nye kapitler:
LearnNoW
NoW
Kapittel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10
– Et enklere kapittel 1
– Roligere progresjon i starten (kapittel 3 og 4 = kapittel 2)
Ellers samme progresjon og grammatikk som NoW
– Kapittel 5 = kapittel 3
– osv.
LearnNoW
10
11
Hovedpersoner
LearnNoW handler om Familien Hansen Vidal som kommer til
Norge, nærmere bestemt Fjordvik, for å slå seg ned her.
Alex, 5 år
Cecilie
Ben
(Benjamin)
Dina, 14 år
LearnNoW
11
12
Hovedtemaer i LearnNoW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Familien Vidal
Ankomst til Norge
Et nytt hjem
Nabolaget
Nye venner
En tur til byen
Hverdagsliv
Skole og fritid
Arbeidsplassen
Sykdom, helse og sport
Kultur og fritid
Ferie og høytider
LearnNoW
12
13
Noen tall
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
48 tekster (12 kapitler x 4 tekster)
30 sider grammatikk
30 sider uttale
205 skriftlige oppgaver
48 muntlige oppgaver
90 minutter med lydinnspilling (normal fart)
1400 gloseoppføringer med tilhørende lydfiler
58 «extras» (med grammatikk, gloser, info, oppgaver)
130 lytteoppgaver (nedlastbar samling)
Ca. 400 PP-lysbilder (tekst, oppg., ekstra) - «xtramat»
LearnNoW
13
14
En rundtur i LearnNoW
LearnNoW
14
15
1. Rundtur i LearnNoW
www.learnnow.no (WHOIS) / www.ntnu.edu/learnnow
Tre instruksjonsspråk (engelsk/polsk/spansk)
Menyen Info
– Guide (på engelsk/polsk/spansk og norsk)
– Table of contents (What to Learn og Extras)
– Background (bokmål og nynorsk, samisk, muntlig norsk)
Kapittel 1: Familien Vidal
–
–
–
–
–
Lett innføring med fokus på presentasjon
Kun 18 gloser til sammen
Ei linje på norsk og kort info på engelsk/polsk/spansk
Grammatikk: SVO, spørreord, nasjonaliteter
Uttale: Alfabetet
LearnNoW
15
16
2. Rundtur i LearnNoW
Kapittel 2 og 3
– Tekstene er oversatt til engelsk/poslk/spansk.
Lydavspilling
– LearnNoWs avspiller (Flash)
– mp3-lenken (kjører i eget vindu med din standardavspiller)
Lydinnspilling
–
–
–
–
LearnNoWs opptaker (Java + spesifikk tillatelse)
Windows  Sound Recorder / Lydinnspilling
Mac OS X  QuickTime Player
Smarttelefon  Lydopptaker
Gloser m/flashcards
LearnNoW
16
17
3. Rundtur i LearnNoW
Nedlastinger
–
–
–
–
www.ntnu.edu/learnnow/info/downloads
Tekstbok i pdf-format
Ordliste i Excel-format
Lydfiler
Ekstramateriell for lærere
–
–
–
–
–
www.ntnu.edu/learnnow/xtramat (ikke menyvalg)
Tekster, oppgaver, ekstrastoff
Denne presentasjonen
Andre ting etter hvert?
Kan bearbeides etter eget ønske
LearnNoW
17
18
Praktiske øvinger
LearnNoW
18
19
Øving 1a – Installere Chrome
1. Installer Chrome hvis du ikke har den fra før.
–
Se lysbilde 34.
2. Undersøk om LearnNoW fungerer i nettleseren din
(åpne en tilfeldig valgt Audio-side).
3. Undersøk ev. også hvordan dette fungerer med en
annen nettleser.
LearnNoW
19
20
Øving 1b – Installere Java
1. Sjekk om du har Java.
–
Se lysbilde 35.
2. Installer Java om nødvendig.
–
Se lysbilde 36.
3. La Java kjøre tillegg fra følgende web-adresser:
–
–
–
http://www.ntnu.edu/
http://www.hf.ntnu.no/now/nanogong/nanogong.jar
Se lysbilde 37.
LearnNoW
20
21
Øving 2a – Rundtur i LearnNoW
1. Tast inn webadressen www.learnnow.no
–
Du blir omdirigert til www.ntnu.edu/learnnow
2. Studer menyen Info
–
–
–
Hvilken side åpner seg som standard?
Hvilke andre valg har du under Info?
Det finnes to versjoner av innholdstabellen. Hva er
forskjellen, og hvordan bytter du mellom disse to?
3. Menyene Chapter 1, 2, … 12
–
–
Bla gjennom de 12 kapitlene og kast et blikk på
hovedemene.
Prøv et par av «Animotoene».
LearnNoW
21
22
Øving 2b – Rundtur i LearnNoW
•
Innholdstabellen – Table of Contents
–
–
–
–
–
–
–
Emnene under What to learn er er ikke lenket opp mot
sine respektive sider. Hvordan kan du raskt navigere til de
aktuelle sidene?
Hvis du nå står på en annen side, gå tilbake til
innholdstabellen (f.eks. med ALT+ eller Backspace)
Rull ned til kapittel 11 i innholdstabellen, og klikk deg inn
på forsiden (Culture and leisure).
Gå tilbake til innholdstabellen.
Sjekk grammatikkemnet Ja or jo?, gå tilbake.
Sjekk uttaleemnet Rhythm unit: The foot, gå tilbake.
Sjekk andre lenker på den samme måten.
LearnNoW
22
23
Øving 3 – Veiledningen
1. Les brukerveiledningen (under menyen Info).
2. Åpne kapittel 2 i en ny fane (CTRL + klikk).
3. Bytt mellom de to fanene for å veksle mellom
veiledningen og tekstene i kapittel 2
(CTRL + PageUp/PageDown).
4. Følg instruksjonen og jobb deg gjennom tekst 2A på
den anbefalte måten.
LearnNoW
23
24
Øving 4 – Grammar checker
1. Under 2A, merk setningen «Alex snakker med ei
dame.» og kopier (f.eks. CTRL + C).
2. Klikk Grammar checker nederst i venstremenyen, klikk
deretter på trollet.
3. Lim inn setningen og klikk Analyse. Test forskjellige
varianter, f.eks.:
–
–
–
–
Alex sammen med ei dame.
Alex heter sammen med ei dame.
Alex liker hun.
…
4. Lukk fanen med Grammar checker.
LearnNoW
24
25
Øving 5 – Tekst
1. Slå opp og les tekst 4D.
2. Se gjennom gloselista knyttet til teksten, klikk på
glosene for å høre dem. Prøv Flashcards.
3. Spill av lydsporet.
4. Se også over ordenstallene, klikk på noen av dem.
5. Se over grammatikken for kapittel 4. Bruk lenken
under Question words og ta en titt på grammatikken til
kap. 1. Naviger tilbake til kap. 4 (ALT+ / Backspace).
6. Klikk på Dina igjen og gjør oppgavene 4D.1-6 (nederst
til høyre).
LearnNoW
25
26
Øving 6 – Lytteoppgaver
1. Klikk på Listening exercises (kapittel 4).
2. Gjør oppgave 4A Listen and match.
3. Gjør oppgave 4C Listen and write.
– Start lydsporet.
– Se om du kan gjøre oppgaven uten å bruke mus
(bruk TAB-tasten mellom feltene).
– Bruk TAB også for å velge knappen Check og trykk ENTER.
4. Prøv oppgave 4B og 4D også.
5. Prøv også oppgave 7D Listen, write and repeat (prøv
også her å bruke mus minst mulig).
LearnNoW
26
27
Øving 7 - Innspilling
1. Slå opp og les tekst 3D.
2. Bruk en av mulighetene du har for å spille inn teksten
(jfr. lysbilde 16).
3. Lagre filen.
–
–
kall den f.eks. 3D Navnet ditt.
Send den til [email protected]
LearnNoW
27
28
Øving 8 – Klipp og lim
1. Slå opp tekst 3C.
2. Merk og kopier teksten.
–
–
Dra merkingen, eller klikk inn startpunkt, hold SKIFT nede
og klikk inn sluttpunkt.
Kopier (CTRL + C).
3. Lim inn i en tekstbehandler.
4. Gjør det samme med 3C English.
5. Rediger og formater teksten slik du ønsker.
LearnNoW
28
29
Øving 9 – Nedlastinger
1. Opprett ei ny mappe, kall den f.eks. LearnNoWmateriell.
2. Last ned og lagre følgende i denne mappa:
–
–
–
–
Tekstboka (pdf)
Gloselista (Excel eller pdf)
Lydfiler til kapittel 1-6 (både normal og redusert fart)
Et av dokumentene for sammenligning av språklyder
(Speech sound comparison)
3. Ta en titt på disse filene.
LearnNoW
29
30
Øving 10 – Søke etter tekst
•
Du skal lage en oppgave om lyst til og lyst på.
–
–
Bruk alle eksempler som finnes i LearnNoW.
Hvis du skal finne alle forekomstene på nett, vil det ta tid.
1. Åpne LearnNoWTextbook.pdf.
–
Søk frem alle tekststrenger som inneholder lyst til og
deretter lyst på (CTRL + F).
– Kopier de aktuelle setningene inn et tekstdokument.
– Hvor mange finner du til sammen?
(Jobb med pdf-en i Adobe Reader, ikke i nettleseren din.)
2. Lag en luketekstoppgave der til og på må fylles inn.
3. Lag en annen oppgave på den samme måten.
LearnNoW
30
31
Øving 11 – Gloselister
1. Åpne Excel-filen LearnNoWVocabulary.xlsx.
2. Sorter den etter kolonnen TXT.
3. Kopier alle glosene fra kapittel 1 til et tekstdokument.
– Lim inn som tabell uten formatering.
– Slett kolonnene Transcription og Inflection.
– Slett alle egennavn.
4. Tilbake i Excel, sorter glosene alfabetisk etter kolonnen
Word igjen.
5. Filtrer frem glosene til tekst 9D.
6. Kopier og lim inn på samme måte
som under punkt 3.
LearnNoW
31
32
Øving 12 – Ekstramateriell
1. Klikk på LearnNoW-logen for å komme til forsiden
(www.ntnu.edu/learnnow).
2. Tast inn /xtramat bak webadressen.
3. Last ned og se gjennom en av presentasjonene.
4. Har du ikke PowerPoint, kan du laste ned fremviseren.
– www.microsoft.com/nb-no/download
– Søk frem PowerPoint Viewer.
– Last ned og installer.
LearnNoW
32
33
Tekniske forutsetninger
LearnNoW
33
34
Installere Chrome
1. www.google.com/intl/no/chrome/browser
2. Klikk Last ned Chrome.
3. Avgjør om Chrome skal være din standardnettleser.
(Fjern haken om du ønsker å beholde en annen standardnettleser.)
4. Klikk Godta og installer.
5. Svar Ja på spørsmål om å tillate installeringen direkte,
eller
klikk Lagre og kjør filen (ChromSetup.exe) etter at den
er nedlastet.
6. Hopp over «konfigureringen» av Chrome.
LearnNoW
34
35
Sjekke Flash og Java
Chrome
| Settings | Show advanced settings | Privacy section
Content settings | Disable individual plug-ins
| Innstillinger | Vis avanserte innstillinger | Personvern
Innstillinger for innhold | Deaktiver individuelle prog.tillegg
Firefox
Tools | Add-ons | Plugins
Verktøy | Utvidelser | Programtillegg
LearnNoW
35
36
Installere Java
1. Åpne ei side med Java-innhold og klikk
Installer programtillegg (eller lignende),
eller
åpne siden java.com/en/download.
2. Klikk Free Java download og
Agree and start Free Download.
3. Kjør filen (jxpiinstall.exe) etter at den er nedlastet.
–
–
–
–
Tillat at filen kjøres og klikk Install.
Vent mens det står Downloading Java Installer.
NB! Fjern alle haker for tillegg du ikke ønsker.
Fullfør installeringen og klikk Close.
NB! Virusfare - Ikke installer Java fra en annen kilde hvis du
ikke er helt sikker på at kilden er til å stole på.
LearnNoW
36
37
Tillat LearnNoWs lydopptaker
Opptakeren i LearnNoW heter NanoGong (Java-app). Da denne ikke
er videreutviklet på noen år, mangler den et oppdatert sertifikat og
blir derfor blokkert av Java. Den er likevel trygg!
Du åpner for lydopptakeren slik:
– Åpne Java Control Panel
(trykk på Windows-tasten, skriv
Configure Java og kjør dette
programmet).
– Velg fanen Security.
– Klikk Edit Site List | Add.
– Legg inn følgende under Location:
• http://www.ntnu.edu/
• http://www.hf.ntnu.no/now/nanogong/nanogong.jar
Hvis nettleseren din er åpen, må du restarte den (lukke og åpne igjen).
• )
LearnNoW
37
38
Flash – Manuell installering
get.adobe.com/flashplayer
Ikke ta med McAfee
hvis det ikke er et
bevisst valg.
LearnNoW
38

similar documents