Document

Report
Vízminősítés és terhelés
számítás feladat
1. Vizsgálandó vízfolyás kiválasztása
2. Vízhozam és vízminőségi adatsorok letöltése
3. Minősítés kémiai paraméterek alapján,
osztályba sorolás megbízhatósága – jelenlegi
állapotra vonatkozóan
4. Terhelés (anyagáram) számítása a
vízminőségi és vízhozam adatokból különböző
becslési módszerek alkalmazásával
5. Idősor elemzés
Vizsgálandó vízfolyás kiválasztása
– Vízhozam és vízminőségi adat egy helyen legyen
(azonos, vagy közeli állomás, ahol a vízhozam adat
reprezentatívnak tekinthető a vízminőségi mérőpontra – pl.
nincs becsatlakozó mellékvízfolyás a két pont között)
Térkép:
• http://okir.kvvm.hu/fevi/
• http://www.ovisz.hu/
– Vízminőségi adat több évre rendelkezésre álljon
(javasolt: 1980-2006, de minimum 3 év)
• http://www.vkkt.bme.hu Oktatás/Msc/Környezeti
monitoring/Gyakorlatok: vízminőségi törzshálózati
állomások (katalog.xls)
– Napi vízhozam adat egy évre (az időszakon belül)
• vízrajzi évkönyvekből kigyűjthető (vkkt ftp – letöltések,
ip: 152.66.121.2, mappa: vizrajzi evkonyvek
Adatok letöltése
Vízminőségi adatok
• Katalog.xls-ből kiválasztani az állomás kódját (pl. 01FF01 –
Duna, Rajka)
• Vízminőségi adatok: VM adatok_mind.rar letöltése és egy
mappában elhelyezni (ne a desktop-on!)
• Adat file kiválasztása (általában két file tartozik egy
állomáshoz, melyeket javasolt egy táblázatba összerakni: pl.
01FF01.xls-ben 1968-2004-ig, a 01FF01_xx.xls-ben 20042006 időszakra van adat).
• Oszlopokhoz magyarázat: VM komponensek rövidítése.txt
Vízhozam adatok
• Vízrajzi évkönyvek (ftp: 2004, 2005, 2006, tanszéken: 19982006)
• Index file-t megnyitni, felszíni vizek, vízrajzi törzshálózat,
állomások listázása, adatoknál vízhozam táblázat, kimásolni
vagy export excel-be)
Minősítés, osztályba sorolás
VKI határértékek szerinti minősítés egy
kiválasztott évre
– VKI minősítés – osztályhatárok.doc (letöltés)
– Víztest típus besorolása (VM állomások VKI
víztest kódjai.xls alapján)
– Határértékek víztípus szerinti alkalmazása
– Éves átlag koncentrációk meghatározása a
minősítés paramétereire
– Komponensenként külön osztályozás, majd
integrált osztály meghatározása átlagolással
– Osztályba sorolás megbízhatóságának
meghatározása
Anyagáram (terhelés) számítása
• Vízminőségi mérések időpontjához tartozó vízhozam adatok
hozzárendelése
• Anyagáramok számítása 3 db. kiválasztott komponensre
(javasolt: BOI vagy KOI, szervetlen és összes tápanyagok)
• Éves anyagáramok számítása egyszerű átlagolással
– Li = qi x Ci, [g/s] Léves = ΣLi /n * 365 *86.4 [kg/év]
• Aránybecslés (N=365, n = éves mintaszám)
– Léves = ΣLi,n x ΣQi,N / Σqi,n *86.4 [kg/év]
• Hiányzó terhelés (anyagáram) vagy koncentráció adatok
pótlása a napi vízhozam idősorhoz
– Regressziós összefüggés alapján (terhelés-vízhozam között)
– Vízhozam tartományhoz rendelt klaszterekre számított átlag
koncentrációk alapján
• Terhelés becslés eredményeinek összehasonlítása
Idősor elemzés
Felhasználandó adatok:
– Vízminőségi adatok elemzése hosszabb időszakra (javasolt:
1985-2006, minimum 3 év: 2004-2006)
– A minősítésnél használt komponensekből 3 kiválasztása
(oxigén háztartás és szerves anyagok, növényi tápanyagok, szervetlen
kémiai és fizikai jellemzők)
Vizsgálatok (opcionális, minimum kétféle elemzés):
– Grafikus elemzés (éves átlagok felrajzolása idősorban – hosszú
adatsorra, éven belüli változások – rövid adatsorra)
– Trend vizsgálat (kimutatható-e trend jellegű változás, van-e törés az
adatsorban, ennek lehetséges magyarázata)
– Korreláció, autokorreláció vizsgálata (van-e összefüggés a
vízminőségi változók között?)
– Periodicitás vizsgálata (évszakos változások)
Beadandó
• Dokumentált excel file (munkalapokon
elkülönítve az egyes részfeladatok)
• Beadás: [email protected]
• Határidő: szorgalmi időszak vége (pótlási
héten KD)
Hozzáférés a vízhozam adatokhoz

similar documents