15_moderni_smery - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
MODERNÍ
SMĚRY
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Osnova
•
•
•
•
•
•
•
•
Impresionismus
Postimpresionismus
Pointilismus (= neoimpresionismus)
Symbolismus
Secese
Fauvismus
Expresionismus
Kubismus
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
IMPRESIONISMUS
Snahy co nejlépe zachytit světelný okamžitý
dojem.
Vznik: konec 60. let 19. stol.
Název od: l´impression = dojem – odvozeno od
MONETOVA obrazu.
Místo vzniku: Paříž
• 1874 –1886 celkem 8 výstav.
• 1874 1. impresionistická výstava – vystaven
Monetův Imprese: Východ Slunce.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Způsob malby:
• snahy zachytit okamžik
pomocí SVĚTLA,
• malba v PLENÉRU,
• skvrny barev nanesených štětcem bez
pevných obrysů,
• obraz = hra světel a stínů, barev, tvarů;
• odmítnutí černé barvy, konturové kresby.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Představitelé
Eduard MANET (1832 – 1883)
Claude MONET (1840 – 1926)
Camille PISSARRO (1830 – 1903)
Alfred SISLEY (1839 – 1899)
Auguste RENOIR (1841 – 1919)
Edgar DEGAS (1834 – 1917)
Antonín SLAVÍČEK (1870 – 1910)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
E. MANET: Snídaně v trávě
(1863)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
C. MONET:
Dojem: Východ Slunce
(1874)
Londýnský parlament
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Lekníny (1900)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
POSTIMPRESIONISMUS
• Několik tendencí, kt. netvoří jednotný
směr.
Umělci předchůdci:
• symbolismu (GAUGUIN, ROUSSEAU)
• expresionismu (van GOGH)
• barevného konstruktivismu (CÉZANNE)
• secesní malby (TOULOUSE-LAUTREC)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Paul CÉZANNE
(1839 – 1906)
Francouzský malíř
Ovlivnil představitele KUBISMU i pozdější
ABSTRAKCE.
• Zabýval se otázkami kompozice,
vzájemných vazeb zobrazovaných
předmětů nezávislých na světle.
• Měnil klasickou perspektivu a vytvářel
prostor modelováním barevných tvarů.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Masopustní úterý
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Jablka a pomeranče
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Hora St. Victoire
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Různá zátiší
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Vincent van GOGH
(1853 – 1890)
Nizozemský malíř žijící ve Francii.
Výrazně ovlivnil zejm. EXPRESIONISMUS a
fauvismus.
• Vytvořil si osobitou techniku malby; jasné
barvy nanášel krátkými tahy přímo z
tuby.
Časté motivy:
• slunečnice, krajiny,…
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Slunečnice
(1888)
Tate Gallery, Londýn
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Sklizeň (1888)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Autoportréty
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Hvězdná noc
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Paul GAUGUIN
(1848 – 1903)
Francouzský malíř
• Jeho tvorba našla odezvu u různých forem
PRIMITIVISMU + východiskem i
realistických NAIVISTŮ.
Inspirací:
• exotické krajiny i
mimoevropský životní styl
(Tahiti, Markézy,…).
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Dvě Tahiťanky (1891)
Žlutý Kristus
(1889)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Henri de TOULOUSE-LAUTREC
(1864 – 1901)
Francouzský malíř a grafik
„Malířem ulice“.
• Patří k zakladatelům moderní grafiky:
vytvářel PLAKÁTY (pro Moulin Rouge).
• Jeho tvorba nekonečná galerie
PORTRÉTŮ: dělnice, šlechta, prostitutky,
zpěváci, herci, měšťáci, tanečnice,…
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Plakát pro Moulin Rouge
(1891)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Návrh a výsledný plakát
(litografie)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Dvě ženy tančí valčík
(Moulin Rouge)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Na promenádě v Moulin Rouge
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Plakáty
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Henri ROUSSEAU
(1844 – 1910)
Henri Rousseau, zv. CELNÍK.
Byl jedním z prvních tzv. NAIVNÍCH
malířů.
• Jeho malba je plochá, neexistuje na jeho
obrazech perspektiva a světlo, vychází z
intuice (vzpomínání na vlastní sny).
• Postavy, zvířata a věci jsou tak velké, jak
jsou pro něho důležité.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Vlastní podobizna
(1890)
NG, Praha
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Spící cikánka (1897) MoMA, NY
NEOIMPRESIONISMUS
= POINTILISMUS
• Zformován 1886, kdy G. SEURAT
vystavil obraz Neděle v la Grande Jatte.
• Barva rozkládána na elementární
BAREVNÉ BODY = obrazy složeny z
drobných teček barvy.
Představitelé:
• Georges SEURAT (1859 – 1891)
• Paul SIGNAC (1863 – 1935)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Nedělní odpoledne na ostrově Grand Jatte
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Cirkus
(1891)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Paul SIGNAC
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
SYMBOLISMUS
• Používá symbolů jako obrazných znaků,
jejichž význam se nekryje s popisovaným
dějem nebo zobrazovaným předmětem.
• Symbolismus nepojmenovává, ale jen
naznačuje, sugeruje, vybavuje.
• Vycházel z umělcových představ, snů,
vizí, mýtů,…
• Vnější svět = množství symbolů, kt. mají
nějaký jiný, hlubší a duchovní význam.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Zástupci:
Gustav MOREAU (1826 – 1898)
Francouzský malíř
Odilon REDON (1840 – 1916)
Francouzský malíř a grafik
skupina Nabis
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Gustav MOREAU (1826 – 1898)
Francouzský malíř, který používal
především mytologické a bájné náměty.
• Ve svých představách byl pronásledován
Salome, dceru Herodiaty, která nenáviděla
Jana Křtitele. Svým obrazem Zjevení
inspiroval básníka Oscara Wilda. Na
obraze je ústředním motivem useknutá
Janova hlava.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Faethón (1878)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Salomé (1871)
B. J. REDON:
Oko jako balon
(1882)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Symbolisté v českém malířství
František BÍLEK (1872 – 1941)
Sochař a grafik
Jan PREISLER (1872 – 1918)
Malíř a grafik
Josef VÁCHAL (1884 – 1969)
Malíř, grafik, sochař a spisovatel
Jan ZRZAVÝ (1890 – 1977)
František DRTIKOL
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Jan ZRZAVÝ
Kleopatra
(1942-57)
NG, Praha
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
František DRTIKOL
Duše
(1942)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
SECESE
„secessio“ = lat. odchod, odtržení se
Různé názvy: Jugendstil (N), Art Nouveau
(F), Modern Style (VB),…
Sloh 90. let 19. stol. po 1. SV.
• Poslední SJEDNOCUJÍCÍ sloh výtv.
umění; opět zasáhl: architekturu, malířství,
sochařství, užité umění,…
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
H. GUIMARD: Pařížské metro
Reklamní plakáty
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Znaky secesního umění:
• ORNAMENT jako dekorativní prvek;
• dekorativnost, linearismus,
ornamentálnost, plynulá vlnící se křivka;
Motivy: rostlinné, zvířecí, figurální
• Typická BAREVNOST (barvy mají
symboliku např. žlutá = b. hmoty, života;
modrá = spojená s temnotou,…).
Nový typ umění: PLAKÁT
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Představitelé:
Antonio GAUDÍ (1852 – 1926)
španělský architekt
Gustav KLIMT (1862 – 1918)
rakouský malíř
Alfons MUCHA (1860 – 1939)
český malíř, grafik a návrhář
Své umění uplatňoval hojně i v oborech
užitého umění (plakáty, šperky, nábytek,…).
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Antonio GAUDÍ
(1852 – 1926)
Španělský architekt, jehož jméno je spojeno
s Barcelonou.
• Ovlivněn secesí a gotickými formami.
Nejznámější díla v Barceloně:
• chrám Sagrada Familia
• Palacio Güell
• činžovní dům casa Milá
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Sagrada Familia
Barcelona
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Park Güell
Barcelona
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Casa Milá, Barcelona
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Sagrada Familia, Barcelona
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Gustav KLIMT (1862 – 1918)
Rakouský malíř, kt. se narodil ve Vídni.
Trvalým tématem: ženské postavy (jsou
obklopeny ovzduším tragična i smyslných
požitků).
Nejznámější díla:
• Lékařství, Filozofie, Právnictví (3 nástropní
obrazy pro vídeňskou univerzitu)
• Salome
• Polibek
• Naděje
• Tři věky v životě ženy
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Gustav KLIMT
Judita a Holofernes
(1901)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Tři věky ženy
(1905)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Polibek
(1907 – 08)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Alfons MUCHA
(1860 – 1939)
Český malíř, grafik, autor plakátů a návrhář.
• Vytvořil osobitý styl označovaný jako „le
styl Mucha“.
• Své umění uplatňoval hojně i v oborech
užitého umění (plakáty, šperky,
nábytek,…).
• Dokázal spojit malířství, umělecké
řemeslo a architekturu.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
FAUVISMUS
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
FAUVISMUS
Od „les fauves“ = fr. dravé šelmy
Jako směr trvá velice krátce: 1904-1908.
• Spíše hnutí, kde si všichni malíři uchovali
značnou samostatnost.
• Obrazy jako exploze BARVY.
• BARVA měla působit na smysly a
vyvolávat emoce = zápis pocitů.
• Odmítá perspektivu – dvojrozměrný
prostor.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Henri MATISSE
(1869 – 1954)
Francouzský malíř
• Rozešel se s barevnou konvencí. Vytvářel
obrazy založené na JASNÝCH
nelomených BAREVNÝCH skvrnách.
Oblíbené: modrá, červená, zelená
Významná díla:
• La Desserte
• Tanec
• Hudba
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Portrét paní
Matissové
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
EXPRESIONISMUS
Z lat. „exprimere“ = vyjádřit; „expressio“ =
výraz
Směr z poč. 20. stol.
• Nejvíce se projevil v NĚMECKU 1905 – 20
• Umělci snahy vyjádřit vnitřní pohnutky
a stavy člověka. Nejčastěji pocity: tísně a
úzkosti člověka, kt. je ztracen v
odlidštěném světě
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
EXPRESIONISMUS
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Charakteristiky
• Důraz na sytou, čistou až agresivní
BAREVNOST, kt. je dána subjektivním
názorem umělce.
• Záměrná DEFORMACE TVARŮ
Předchůdci:
• Vincent van Gogh – agresivní
barevnost
• Paul Gauguin
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Edvard MUNCH (1863 – 1944)
Norský malíř.
• V symbolismu vidíme počátky jeho tvorby.
• Díla zpočátku vyvolávala odpor diváků.
• Snaží se zobecnit lidské vlastnosti i s
jejich dramaty (např. Výkřik, Puberta).
Vše je prostoupeno úzkostí a starostmi,
krajiny jakoby pokryty stínem smrti.
• Ovlivnil expesionisty.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Puberta
(1894,NG Oslo)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Výkřik
(1894, Oslo)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Egon SCHIELE (1890 – 1918)
Rakouský malíř
Zpočátku ovlivněn vídeňskou secesí a Klimtem.
Před 1. SV žil krátce v Českém Krumlově.
Vytvářel:
• expresívně pojaté krajiny, města (Č. Krumlov),
• silně erotické akty,
• kompozice s tématikou smrti,
• symbolické autoportréty a portréty.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Egon SCHIELE: autoportréty
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
KUBISMUS
Z franc. „cube“ = krychle
• Revolucí v umění 20. stol.: nový způsob
ZTVÁRNĚNÍ SKUTEČNOSTI
Objevuje se ve Francii po r. 1907
Fáze kubismu:
1. Protokubismus (1907 – 10)
2. Analytický (1910 – 12)
3. Syntetický (1913 – 14)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Analytický a syntetický kubismus
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Pablo PICASSO (1881 – 1973)
Španělský malíř a sochař
„Nezobrazuji svět tak,
jak ho vidím, ale tak, jak ho myslím…“
• Prošel mnoha uměleckým směry a
rozmanitými tvůrčími obdobími, nikdy však
NEPŘEKROČIL HRANICE ABSTRAKTNÍ
malby.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Zdroje a literatura
BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění.
Olomouc : Rubico 2002, s. 182 – 208.
ODEHNALOVÁ, Alena. Vybrané kapitoly z dějin
kultury XX století. Brno : CERM 2001, s. 15 –
62.
VLČEK, Tomáš (ed.). Francouzské umění 19. a
20. století. Praha : NG 2003
VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně.
Olomouc : nakl. Olomouc 2001, s. 9 – 39.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents