18_I_15_OV_ Způsoby stanovení ceny_Stejskal

Report
ZPŮSOBY STANOVENÍ CENY
Dva přístupy ke stanovení ceny
 Nákladový přístup
 Marketingový přístup
 Kombinace nákladového a marketingového
přístupu


Zdroj: Petr Kinský a kol.: Finanční gramotnost, obsah a příklady z praxe škol.
Praha. Národní ústav odborného vzdělání, 2008
DVA PŘÍSTUPY KE STANOVENÍ CENY

Jako prodávající při
stanovení ceny musím
promyslet:
1. Jestli mi cena
přenese dostatečný
zisk
2. Jestli si kupující
výrobek nebo
službu koupí

Podle toho se rozlišují
dva přístupy k tvorbě
ceny:
1.
Nákladový přístup
1.
Marketingový
přístup
NÁKLADOVÝ PŘÍSTUP

Při stanovení ceny si musím nejprve spočítat
vynaložené náklady:
 Náklady
na materiál
 Náklady na mzdy
 Náklady na energie (elektřina, voda, plyn)
 Náklady na opotřebení majetku (např. stroje)
Cena se pak stanoví kalkulací: CENA = NÁKLADY + ZISK
MARKETINGOVÝ PŘÍSTUP
Podle tohoto principu stanovuji cenu podle
poptávky na trhu a podle cen konkurence
 Při orientaci podle poptávky na trhu se musím
dozvědět jakou cenu je zákazník ochoten
zaplatit za mé zboží (např. různé ankety)
 Při orientaci na konkurenci musím zjistit ceny
svých konkurentů (obchody v blízkosti, internet,
tisk atd.)

KOMBINACE NÁKLADOVÉHO A
MARKETINGOVÉHO PŘÍSTUPU

V praxi při stanovaní ceny musím oba
přístupy kombinovat:
 Pokud
stanovím cenu podle nákladového
přístupu, musím dále zvážit, jestli výrobek za
tuto cenu prodám
 Pokud stanovím cenu podle marketingového
přístupu, musím dále zvážit, jestli se mi vyplatí
za tuto cenu výrobek vyrobit a prodávat

Leasing nebo úvěr - způsob stanovení ceny(www)

similar documents