En primeur - ipopema tfi sa

Report
IPOPEMA FINE WINE
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Czerwiec 2011
IPOPEMA FINE WINE TO FUNDUSZ…
…JEDYNY W POLSCE, KTÓRY INWESTUJE W WINO
…ZARZĄDZANY PRZEZ
INWESTYCYJNYCH S.A.
IPOPEMA
TOWARZYSTWO
FUNDUSZY
…DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 27 MAJA 2004 R.
O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
…ISTNIEJE OD CZERWCA 2008 R.
…POSIADA AKTYWA O WARTOŚCI 2,5 MLN ZŁ
2
LUDZKOŚĆ ZNA WINO DŁUŻEJ NIŻ PIENIĄDZ
CZYLI…
3
…krótka historia wina
Wino bywało pieniądzem
Pierwsze wina powstały na Środkowym Wschodzie i Chinach, gdzie znane były już 3000 lat przed Chrystusem.
Jedną z najlepszych winorośli w czasach faraonów była odmiana zwana Kankomet uprawiana również w
winnicach Ramzesa III (1198-1167 p.n.e). To wino wzmiankowane jest ponad 200 razy w Biblii .
Około 400 lat przed Chrystusem produkcja wina w Egipcie miała już charakter wysoce zorganizowany. Na amforach
znajdujemy oznaczenia wskazujące rok winobrania, nazwisko producenta, nazwę winnicy i inne informacje. Wino
było popularne głównie w wyższych sferach.
Amfory z sumeryjskim winem wywożono również do coraz potężniejszej Persji. Persja była również krajem
winiarskim. Bywało, że wynagrodzenia wypłacano w postaci wina! Tylko młodym robotnikom nie wolno było płacić
winem. Rodzące kobiety otrzymywały ekstra premię w postaci wina, aby zachęcić je do prokreacji…
Historia wina nierozłącznie przeplata się z historią sztuki
W pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia p.n.e. Grecy zawojowali cały rejon Morza Śródziemnego,
zapoczątkowując kulturę winną w nowych koloniach na Sycylii oraz w południowej Italii, którą nazywali Enotrią,
krajem wina. Stąd winorośl rozprzestrzeniła się na resztę Italii. Centrum handlu winem była Pompea zniszczona
wybuchem Wulkanu w 79 roku przed Chrystusem. Podobno wina stąd eksportowane były aż w rejon dzisiejszego
Bordeaux. Kultowi Dionizosa towarzyszyły przedstawienia teatralne - do męczących i nudnych występów chórów
zaczęto wprowadzać dialogi, które z czasem przerodziły się w prawdziwą sztukę teatralną
4
…krótka historia wina
Starożytny Rzym znał już wino, ale szerzej zainteresował się nim dopiero po podbiciu m.in. Kartaginy. Od tego momentu
Rzymianie zaczynają inwestować w winnice i tłumaczą greckie księgi prawiące o uprawie winorośli. Rzymianie
rozcieńczali wino wodą, choć eksportowane do Galli było pite w sposób rozrzutny i bez dodatku wody, co przyczyniało się
do znacznego rozpicia Gallów. Za eksport wina Rzymianie otrzymywali niewolników do pracy w winiarniach. Kiedy
wybuchł Wezuwiusz i zniszczył winnice, wino trzeba było importować z Hiszpanii i Galii. Na szczęście szybko
odbudowano stracone winnice. Od tego momentu wino jest produkowane już w niemal całej Europie południowej.
We wczesnym Średniowieczu wino zaczęło tracić na wartości. Turcy zniszczyli bardzo dużą ilość winnic, co w rezultacie
przyczyniło się do znacznego spadku produkcji tego trunku. Historia wina zmieniła swój bieg dopiero, gdy do Europy
dotarło chrześcijaństwo. Wino zyskało na znaczeniu sakralnym. Uprawa winorośli w Europie przeniosła się także na
północ. Trunek ten był produkowany w sporej ilości w klasztorach. Przechowywany był tylko w drewnianych beczkach.
Zwyczaj rozlewania wina do szklanych butelek rozpoczął się dopiero w XVII wieku.
Zadomowiwszy się na dobre w Europie, wraz z podróżami Krzysztofa Kolumba, winorośl trafia „ze Starego do Nowego
Świata”. Dzięki tradycji wina, jaką sprowadzili na te tereny zakonnicy, i tutaj zaczęła się uprawa winorośli oraz wyrób wina
w dużych ilościach. Hiszpańscy misjonarze przenoszą kulturę winiarską w połowie XVI do Chile i Argentyny. Holenderscy
osadnicy biorą reńskie winorośle i rozpowszechniają je w Afryce Południowej już w 1654 roku. W 1769 r. franciszkański
misjonarz o. Junipero Serra sprowadza wiedzę wyrobu wina do południowej Kalifornii.
W XIX wieku nastąpiła prawdziwa katastrofa w przemyśle winiarskim. Wszystkie uprawy zaatakował szkodnik zwany
filoksera. Zostały zniszczone praktycznie wszystkie uprawy, poza niektórymi w Chile. Stamtąd przewieziono latorośl do
Europy, by mogła ożywić na nowo europejskie winnice.
Na początku XX wieku wino było już produkowane we wszystkich zakątkach świata, także w Australii i Nowej Zelandii. W
wielu kulturach wino zyskało symbolikę tak ważną, jak w czasach starożytnych Greków. Podobnie, jak na greckich
ucztach, przyjęcia często zaczyna się od wzniesienia toastu np. na cześć przybyłych gości. Do dziś odmówienie wypicia
toastowej lampki wina lub szampana jest postrzegane jako towarzyski nietakt, ale na szczęście nikt nie karze za to
gościa recytacją wiersza lub tańcem nago. Chyba, że po wypiciu wspaniałego burgunda, sam tego zechce...
5
DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ?
6
Carruades de Lafite rocznik 2004
W okresie: czerwiec 2005 – czerwiec 2011 cena butelki tego wina wzrosła
22 krotnie, z 150 GBP do 3 330 GBP. To średnia roczna 68%!
7
Korzyści z inwestycji
Wino staje się nową klasą aktywów,
o czym świadczy powstanie w 1999
r. giełdy win Liv-ex (London
International Vintage Exchange)
i indeksu win Liv-ex 100 (rok 2004)
WINO JAKO KLASA AKTYWÓW
Historycznie przez ostatnie 20 lat
markowe wina wykazywały niską
korelację z akcjami i obligacjami –
najistotniejszym czynnikiem
wpływającym na jakość i ceny
danego rocznika są warunki
klimatyczne
Indeks Liv-ex 100 stanowi zbiór
stu najważniejszych win, kryterium
umieszczenia pozycji w wąskim
indeksie stanowi przede wszystkim
cena, płynność oraz wiek
nie starszy niż 25 lat
Inwestowanie w wino daje więc
bardzo dobre możliwości
dywersyfikacji ryzyka portfela
8
LIV-EX 100 a WIG 20
W okresie grudzień 2003 – czerwiec 2011 współczynnik korelacji stóp
zwrotu pomiędzy indeksami Liv-ex i WIG 20 wyniósł 0,39
9
Korzyści z inwestycji
RYNEK W NIERÓWNOWADZE
Rynek o trwałej, strukturalnej
nierównowadze popytu i podaży
Podaż ograniczona ze względu na
zamkniętą listę wiodących
producentów, ściśle ograniczony areał
upraw i limitowaną wydajność z
hektara winnicy
Popyt na wino cały czas ma
charakter głównie konsumpcyjny.
Mały udział inwestorów i
spekulantów w rynku przekłada się
na stałe zmniejszanie podaży i
niewielkie ryzyko wywołania „bańki”
spekulacyjnej.
Podaż starych roczników
systematycznie maleje wobec ciągłej
konsumpcji
Dynamicznie rosnący popyt – wobec
utrzymującego się zapotrzebowania
z Europy i Ameryki oraz gwałtownego
wzrostu popytu w Rosji i Azji (Indie,
Chiny)
10
Korzyści z inwestycji
EFEKTYWNOŚĆ i
TRANSPARENTNOŚĆ
Liv-ex stał się wiodącym rynkiem
handlu markowymi winami
Liv-ex zapewnia pełną jawność cen,
dzięki swojej platformie internetowej
Liv-ex umożliwia niezależną wycenę
posiadanego portfela win w dowolnym
momencie
Drugim popularnym indeksem jest
Live-Ex 500, obejmujący szeroki
zakres rynku i wskazujący jego ogólną
kondycję w szerszym niż tylko
inwestycyjny wymiarze
Liv-ex udostępnia dane dotyczące
historycznych wycen win
11
Korzyści z inwestycji
IPOPEMA Fine Wine FIZAN to
pierwszy i jedyny fundusz w Polsce
oparty o inwestycje w wino
UNIKALNA OFERTA
Dostęp do rynku Liv-ex, a także do
inwestycji „en primeur” jest
zarezerwowany dla inwestorów
profesjonalnych (bariera wejścia)
Spektrum potencjalnie dostępnych
win jest niezwykle szerokie, stąd
inwestycje w wino wymagają
selektywnego podejścia i dużej
wiedzy
W opinii wielu ekspertów inwestycje w wino stają się obecnie jednym z najciekawszych i najbardziej perspektywicznych
sposobów lokowania kapitału
12
Etapy „życia” wina
En primeur – zakup wina leżakującego w beczkach.
Kupujący wykłada żądaną kwotę w chwili zawarcia
transakcji (w przypadku rocznika 2010 będzie to latem
2011 r.), odbiera zaś wino, gdy trafia na rynek (pierwsza
połowa 2013 r.)
Dojrzewanie
Zbiory
IX – X
2010
III – IV
2011
…
V– VII
2011
Wino początkowo jest składowane w beczkach. Po kilku
miesiącach oceniane jest przez krytyków, (jakość, smak,
perspektywa wzrostu) co wraz z informacjami m.in. o pogodzie
panującej w danym roku czy występowaniu szkodników pozwala
dokonać pierwszej wyceny wina.
2013 2015
2015+
Kolejna degustacja ma miejsce po rozlaniu wina do
butelek. Przyznawane są wtedy punkty oraz określany
jest rekomendowany okres przydatności do spożycia.
Od tego zależy kolejna zmiana w wycenie wina, które
staje się już przedmiotem obrotu na giełdach.
13
Modelowy portfel Funduszu
Struktura portfela
En Primeur (n-2)
En Primeur (n-1)
Wina zabutelkowane
Portfel składa się z dwóch podstawowych elementów: win kupowanych en primeur i starszych
roczników kupowanych na rynku wtórnym.
Ograniczony udział en primeur wynika z niższej płynności tego rodzaju aktywu przez pierwsze dwa
lata, kiedy wino nie jest zabutelkowane (biorąc pod uwagę 5 letni okres trwania funduszu) oraz
ograniczonej podaży (tylko regularnie kupujący mają dostęp do ofert najlepszych win, chateau często
nie wypuszczają na rynek całości zbioru licząc na wzrost cen w krótkim okresie). Udział ten jest silnie
zależny od jakości rocznika i poziomu cen.
Udział win zakupionych en primeur rośnie przejściowo w okresie marzec-kwiecień z uwagi na
szczególną aktywność rynku w tym okresie, tuż po pierwszych degustacjach i ocenach win z
ubiegłorocznych zbiorów.
14
Aktywa IPOPEMA Fine Wine FIZAN
INVESTMENT GRADE WINES
Klasę Investment Grade Wines tworzą
wina z regionu Bordeaux, wybrane
chateau z Burgundii, konkretne
nazwiska z Hiszpanii, Kalifornii i
Włoch
Wina regionu Bordeaux klasyfikowane
są niezmiennie od 1855 r.:
Premiers Crus (Lafite-Rothschild,
Margaux, Latour, Mouton – Rothschild)
Deuxiemes Crus (14 chateau)
Troisiemes Crus ( 14 chateau)
Punktacja: przynajmniej 90 punktów
wg Parkera
15
KTO DORADZA
W INWESTYCJACH?
16
DORADCA FUNDUSZU
Piotr Kamecki:
 Prezes Zarządu CENTRUM WINA Dystrybucja Sp. z o.o. (grupa
Ambra S.A.) – największego polskiego dostawcy win do sektora
HoReCa i spółki prowadzącej największa sieć winnych sklepów
specjalistycznych w Polsce
 Mistrz Polski Sommelierów 1998, finalista Mistrzostw Europy
Sommelierów w Reims 1998, finalista Mistrzostw Świata
Sommelierów w Montrealu 2000, członek jury Mistrzostw Europy
Sommelierów Rhodes 2007
 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sommelierów Polskich
17
PIOTR KAMECKI:
18
JAK JEST REALIZOWANA STRATEGIA?
19
Realizacja strategii
Zakupy win „en primeur” – z osobistym udziałem doradcy
Będąc uczestnikiem tego rynku od kilku lat, mamy dostęp do win Premier Grand Cru Classe, które nawet w trudnych
rocznikach są dobrą inwestycją i tylko takie wchodzą do Funduszu. Transakcje odbywają się na przełomie
kwietnia i maja i polegają na zakupie wina z poprzedniego rocznika po serii degustacji. Degustuje się wina, które
są jeszcze w beczkach i pozostaną w nich przez następny rok, kiedy to po około dwóch lat po zbiorze zostaną
zabutelkowane.
Zakupy bezpośrednio z Chateau
Zakupy win inwestycyjnych bezpośrednio w chateau są rzadkością, gdyż tej klasy producenci nie sprzedają
bezpośrednio do odbiorcy, zawsze przez negociant - pośredników funkcjonujących na rynku Bordeaux. Fundusz
kupuje kilka znanych win bezpośrednio, wykorzystując kontakty doradcy. Przy sprzedaży win inwestycyjnych,
ważnym elementem jest pochodzenie wina i dokumenty potwierdzające jego profesjonalne przechowywanie.
Fundusz przechowuje wina tylko u renomowanych partnerów, zakup wina bezpośrednio w chateau wzmacnia
atrakcyjność tej inwestycji.
Zakupy u kilku renomowanych Negociants
Zakupy u dobrych Negociants pozwalają na wyłuskanie najlepszych cenowo ofert inwestycyjnych bezpośrednio w
Bordeaux. Wina takie są atrakcyjne dla kupującego, ponieważ nigdy nie opuściły regionu, a negociant gwarantuje
jakość przechowywania.
Zakupy na rynku Liv-Ex (wina po fazie „en primeur” – mniejsza oczekiwana
zmienność ceny)
Rynek Liv-ex stał się w ostatnich latach atrakcyjnym miejscem zawierania kontraktów. Dostępny tylko dla
wyselekcjonowanych inwestorów, jest transparentną platformą z szerokim wachlarzem najlepszych win w wielu
rocznikach. Na ograniczonym podażowo rynku win inwestycyjnych Liv-ex jest doskonałym miejscem wymiany
handlowej na odpowiednią dla Funduszu skalę.
20
Realizacja strategii
Strategia „buy and hold” – niska rotacja portfela, optymalizacja momentu
sprzedaży
Brak przesłanek do dużej aktywności w zakresie stałej restrukturyzacji portfela. Zarządzający identyfikuje te pozycje,
których potencjał wzrostu wartości jest już ograniczony i może skierować je do sprzedaży. Realizowana jest
strategia długoterminowego przechowywania poza krajem ze względów podatkowych.
Aktywa funduszu przechowywane poza granicami Polski (Francja, UK)
Wina przechowywane są w Londynie i Bordeaux, w optymalnych warunkach, zapewniających im bezpieczeństwo,
temperaturę i wilgotność. Całość jest ubezpieczona (wartość rynkowa w momencie zajścia ewentualnego
zdarzenia), zapewniona jest kontrola butelek, ich etykiet i opakowania w momencie wejścia i wyjścia z magazynu.
Zamykanie pozycji
Główną drogą zamykania pozycji jest odsprzedaż na rynku Liv-ex, gdzie funkcjonują zarówno inwestorzy finansowi,
kolekcjonerzy, renomowane firmy winiarskie jak i sami negociant. Fundusz sprzedaje także bezpośrednio do
negociant.
Opcjonalnie Fundusz dopuszcza możliwość zamykania pozycji do Uczestników Funduszu (zamknięte aukcje).
21
Ważnymi czynnikami, o których trzeba pamiętać inwestując w
wino, są nie tylko oceny krytyków czy jakość konkretnego
rocznika, ale również miejsce przechowywanie wina. Aby więc
inwestorzy za kilka lat mogli cieszyć się zyskami, nasze wino
przechowywane jest wyłącznie w znanych piwnicach we
Francji oraz Wielkiej Brytanii, które są gwarantem jakości
przechowywanego wina.
22
JAK FUNDUSZ JEST ZBUDOWANY?
23
Konstrukcja Funduszu
Inwestorzy
TFI
zarządzanie/
administracja
Fundusz
Doradca
Grupa IPOPEMA
Spółka Zarządzająca
Spółka celowa
komplementariusz
24
neutralna
podatkowo
TECHNIKALIA
Forma prawna:
Czas trwania funduszu:
Wartość emisji:
Cena emisyjna 1 CI:
fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych
do 20 czerwca 2016 r.
5-50 mln zł
wg wyceny na 7 dni przed początkiem emisji
(10 284,59 zł)
Minimalny zapis:
23 certyfikaty (co najmniej równowartość 50 tys. EUR)
Wycena aktywów:
kwartalna
Opłata manipulacyjna: 5,0%
Umorzenia CI:
kwartalne, do 30% ogólnej liczby CI, lecz nie więcej niż
do wysokości środków płynnych funduszu
Wynagr. za zarządzanie: 4% aktywów funduszu w skali roku
Wynagr. za sukces:
15% gotówkowego dochodu SPV ze zbycia portfela lokat
ponad wartość inwestycji funduszu, po uwzględnieniu
kosztów i zobowiązań SPV – płatne przez SPV na rzecz
Spółki Zarządzającej
Opłata za wykup CI:
brak
25
DLACZEGO INWESTOWAĆ TERAZ?
26
Kontynuacja trendu wzrostowego
Liv-ex 100: VI. 2006 – VI. 2011
370.00
320.00
270.00
220.00
170.00
Mar/11
Dec/10
Sep/10
Jun/10
Mar/10
Dec/09
Sep/09
Jun/09
Mar/09
Dec/08
Sep/08
Jun/08
Mar/08
Dec/07
Sep/07
Jun/07
Mar/07
Dec/06
Sep/06
Jun/06
120.00
Spadek indeksu miał miejsce od czerwca do grudnia 2008 i wyniósł tylko 22%. Powrót
do poziomu poprzedniego maksimum zajął indeksowi 15 miesięcy (XII 08 – III 10).
Od lutego 2011 rynek pozostaje w trendzie bocznym, przy zauważalnym spadku
obrotów – inwestorzy skoncentrowali uwagę na kampanii En Primeur 2010.
27
Dobry czas na inwestycje
Rynek wina pozostaje rynkiem czystej gry podaży i popytu, przy czym strukturalnie
skazany jest na nierównowagę – silną przewagę strony popytowej.
Podaż jest ściśle limitowana – ograniczony jest areał upraw, ograniczona wydajność z
hektara winnicy. De facto każdego dnia podaż maleje – wino jest wypijane i
bezpowrotnie znika z rynku.
Popyt stale rośnie, w miarę jak zwiększa się liczba osób konsumujących dobra
luksusowe. Najbardziej dynamicznie populacja ta rośnie obecnie w Chinach,
Indiach i Rosji. Hongkong stał się największym na świecie centrum aukcji wina.
W przeciwieństwie do wielu innych rynków aktywów alternatywnych, rynek wina w
bardzo niewielkim stopniu podlega spekulacji - jest on absolutnie zdominowany
przez osoby KONSUMUJĄCE wino, a nie INWESTUJACE w wina. Tym samym
ryzyko „bańki spekulacyjnej” jest niewielkie – to codzienna konsumpcja
wyznacza bieżący poziom cen! Dowodem na małą rolę spekulantów jest także
brak jakichkolwiek instrumentów pochodnych opartych o indeksy wina.
28
Okres subskrypcji
Przyjmowanie zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii D będzie miało miejsce
w terminie od 20 czerwca do 15 lipca 2011 r.
29
Zapraszamy ! Et… à la vôtre !
30
Nota Prawna
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu, wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością.
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik
Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie marketingowo-informacyjny.
Niniejsza prezentacja nie jest i nie może być traktowana jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ani proponowanie
złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu.
Proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne serii D nastąpi w drodze oferty publicznej nie wymagającej sporządzenia,
zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego.
Wiążące dla osoby zapisującej się na certyfikaty inwestycyjne Funduszu postanowienia znajdują się w warunkach emisji certyfikatów
inwestycyjnych serii D Funduszu oraz statucie Funduszu, które stanowią wyłączne źródło informacji o Funduszu i prowadzonej przez niego
polityce inwestycyjnej. W warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii D Funduszu znajdują się wymagane prawem informacje, w tym
informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycją w certyfikaty inwestycyjne Funduszu oraz informacje o wysokości opłat, które
obciążą wpłatę dokonywaną tytułem zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu i kwotę środków pieniężnych należnych Uczestnikowi z tytułu
umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych serii D Funduszu dostępne będą w siedzibie IPOPEMA TFI
S.A. oraz udostępniane osobom rozważającym złożenie zapisu na certyfikaty inwestycyjne.
Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek akcyjnych niepublicznych, akcje spółek komandytowo akcyjnych, udziały w spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością i instrumenty dłużne emitowane (wystawiane) przez te spółki. Z tego rodzaju inwestycjami funduszu
związane są następujące podstawowe, specyficzne czynniki ryzyka:
- ryzyko płynności,
- ryzyko wyceny,
- ryzyko prawne,
- ryzyko kontrpartnerów,
- ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków,
- ryzyko kredytowe.
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego Uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia (umorzenia) certyfikatu inwestycyjnego
Funduszu, od pobranych opłat w związku z zapisami i umorzeniem certyfikatu inwestycyjnego oraz od wysokości należnego podatku.
W związku z faktem, iż IPOPEMA TFI nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu na rynku
regulowanym ani o wprowadzenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, Uczestnik musi liczyć się
z ograniczoną płynnością certyfikatów inwestycyjnych. W szczególności może okazać się, że Uczestnik nie będzie w stanie zakończyć
inwestycji w certyfikaty inwestycyjne w inny sposób niż poprzez ich umorzenie.
31

similar documents