Funkce a struktury trhu - Střední škola právní

Report
VÝUKOVÝ MATERIÁL VYTVOŘENÝ V RÁMCI
PROJEKTU „EU PENÍZE ŠKOLÁM“
Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.
Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236
Tematická oblast: Mikroekonomie
Autor: Ing. Iveta Kubistová
Téma: Funkce a struktura trhu
Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_EK_02_ fce a struktury
trhu
Datum tvorby: 01.11.2012
Klíčová slova: trh, struktura trhu, monopol
Anotace: soubor slouží k vysvětlení problematiky trhu
FUNKCE A STRUKTURY TRHU
FUNKCE TRHU


1. Informační
Prostřednictvím cen trh přináší informace o nákladech
spojených s výrobou statků a služeb



2. Stimulační / Podněcující
Trh podněcuje ekonomické subjekty k ekonomické
činnosti




3. Rozdělovací
Na trhu dochází k rozdělení příjmů mezi jednotlivé
ekonomické subjekty
STRUKTURA TRHU
Struktura trhu
 Je dána souborem podmínek, které na trhu
převládají




Pro strukturu trhu jsou podstatné tyto podmínky
 Počet firem, které na trhu působí
 Velikost firem
 Povaha výrobku
 Podmínky vstupu do odvětví a výstupu z něj
ROZLIŠUJEME
Trh dokonalé konkurence
 Trh monopolistické konkurence
 Oligopol
 Monopol

SCHÉMA STRUKTUR TRHU
Typ struktury
Počet
soutěžících
Snadnost
vstupu na trh
MONOPOL
jeden
OLIGOPOL
Znalost trhu
Příklad
Mnoho překážek Není náhrada
Perfektní
Elektrárna
Málo
Určité překážky
Stejnorodý
Nedokonalá
Ph.Morriss
MON. SOUTĚŽ
mnoho
Málo překážek
Diferencovaný
Dobrá
Hodinky Casio
DOKONALÁ
KONK.
Neomezeně
Nejsou překážky Stejnorodý
Perfektní
Potraviny
Výrobek
OTÁZKY
1.
Umíte vysvětlit pojem cenová válka? Uveďte
příklad.
2.
Jaký je rozdíl mezi výrobkem stejnorodým a
diferencovaným?
Odpovědi zapište do sešitu.
ZDROJE:
Příprava k výuce, zápisky autorky
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Oligopol
 Sojka, Pudlák. Ekonomie pro střední školy.
5.upr. vydání. Praha: Fortuna, 2009.
 ISBN 978-80-7373-013-0


similar documents