Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Ceny vodného a stočného v Praze pro rok 2013
Radek Lohynský
radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí
Posun cen vodného a stočného pro rok 2013
Na základě dohody mezi:
 HMP – vlastníkem vodohospodářského majetku
 PVK – provozovatelem vodohospodářského
majetku
 PVS – správcem vodohospodářského majetku
Dojde od ledna 2013 k úpravě cen vodného a
stočného v hlavním městě Praze o 11,07 %.
Parametry cenového posunu
 Parametrický posun cen vodného a
stočného ponižující deficit investic do
obnovy a rozvoje vodohospodářského
majetku
 Absolutní ponížení ziskovosti
provozovatele
 Umožnění vytvoření fondu pro investice do
ÚČOV na platformě PVS
STRUKTURA CEN VODNÉHO A STOČNÉHO 2012 a 2013
(bez DPH)
2012 – Kč/m3
2013 – Kč/m3
Meziroční nárůst
v%
Cena pro vodné
33,38
37,41
12,07
Cena pro stočné
24,83
27,24
9,71
Celkem V+S
58,21
64,65
11,07
SROVNÁNÍ CEN V PRAZE A KRAJSKÝCH MĚSTECH 2012
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
68.77
66.39 66.71 67.63
60.19
56.40 58.21 58.26 58.80 58.85
73.05 73.07 73.07 73.20 73.25
SROVNÁNÍ CEN V PRAZE A KRAJSKÝCH MĚSTECH 2013
80.00
70.00
60.00
71.11
68.64 68.98 69.93
60.80 60.85 62.24
58.32 60.24
75.54 75.55 75.55 75.69 75.75
64.65
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
* Předpoklad inflačního navýšení v ostatních krajským městech
Závěr
Děkujeme za pozornost

similar documents