Zmiana sprzedawcy

Report
+
Optymalizacja
kosztów zakupu
energii
Wybór odpowiedniego
sprzedawcy
Październik 2012
+
Otwarcie rynku energii elektrycznej
Ważne!
Z dniem 1 lipca 2007 roku nastąpiło oddzielenie
działalności dystrybucyjnej od obrotu (handlu
energią elektryczną).
Kalendarium
• Powstanie uwolnionego rynku energii
elektrycznej – rok 1997 (wejście w życie
ustawy Prawo Energetyczne)
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego, z
czerwca 2003, nakłada obowiązek
WYDZIELENIA Operatorów Systemów
Dystrybucyjnych (OSD)
• 1 lipca 2007 – oddzielenie dystrybucji od
obrotu (handlu)
2
Przemiany na rynku energii – porównanie z rynkiem telekomunikacyjnym
Rynek energii elektrycznej
• Uwolniony częściowo
• Swobodny wybór sprzedawcy
• 5 głównych graczy
• Konkurencja pomiędzy sprzedawcami
• Ceny kształtowane rynkowo (z wyłączeniem taryfy G –
„domowej”)
• Posiada regulatora (Urząd Regulacji Energetyki)
• Rynek w trakcie zmian
Rynek telekomunikacyjny
• Uwolniony całkowicie
• Swobodny wybór sprzedawcy
• 4 głównych graczy
• Konkurencja pomiędzy sprzedawcami
• Ceny kształtowane rynkowo
• Posiada regulatora (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
• Dojrzały rynek
3
Otwarcie ogólnopolskiego rynku energii
Przed 2006 rokiem klienci mogli
jedynie marzyć o uwolnieniu rynku
usług telekomunikacyjnych. Nie było
możliwości zmiany operatora ani
przeniesienia numeru.
Wszystko się jednak zmieniło –
abonenci mogą już swobodnie
przenosić numer telefonu do
konkurencji. Dziś podobną przemianę
przechodzi rynek energetyczny.
Prąd jest towarem jak każdy inny
produkt.
4
Produkcja energii elektrycznej – podział
53,5 TWh
3,8 TWh
GK PGE
Energa
2011
22 TWh
Tauron PE
11,3 TWh
Enea
0,08 TWh
RWE
5
Grupa kapitałowa
67,98%
2011
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest
jednym z największych producentów
i dostawców energii elektrycznej w Polsce
oraz jedną z największych firm z sektora
elektroenergetycznego w Europie Środkowej
i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych
zasobów paliwa (węgla brunatnego),
wytwarzaniu energii i finalnych sieci
dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne
i stabilne dostawy energii elektrycznej dla
ponad 5 milionów domów, firm i instytucji.
Roczna produkcja energii elektrycznej
w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła
ok. 57 TWh.
0,40%
Inne
26,86%
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
1,62%
OZE (biomasa)
3,14%
Gaz ziemny
6
Grupa kapitałowa
56,51 TWh
48,90 mln ton
ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w Grupie Kapitałowej PGE
wydobycie węgla brunatnego w kopalniach z Grupy Kapitałowej PGE
40 %
Udział Grupy Kapitałowej
PGE w produkcji energii
elektrycznej
w Polsce
25 %
Udział Grupy Kapitałowej
PGE w rynku dystrybucji
energii elektrycznej
w Polsce
5mln
Liczba klientów
7
Tendencje na rynku energii w Polsce
Obecnie na rynku energii elektrycznej w Polsce istnieje tendencja wzrostu cen.
400.00
350.03
350.00
323.60
288.25
300.00
250.41
250.00
200.00
150.00
149.54
174.20
100.00
50.00
0.00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Średni wzrost cen energii elektrycznej w latach 2007 - 2012
ceny energii oszacowane na podstawie dostępnych danych w oparciu
o spółki ENERGA, ENEA, TAURON, RWE
8
Przemiany na rynku energii
Prąd jak każdy inny towar został
przez kogoś wyprodukowany,
przetransportowany i sprzedany.
Dzięki ustawie Prawo energetyczne
z 1997 roku każdy może zmienić jego
sprzedawcę.
Swobodny wybór sprzedawcy prądu
to szansa na optymalizację kosztów.
Zmiana dostawcy może oznaczać
dodatkowe korzyści.
Każda firma może obniżyć swoje
rachunki za prąd.
Można na przykład uniezależnić się od
wzrostu cen prądu, a tym samym w
miarę precyzyjnie zaplanować
firmowe wydatki na energię na
najbliższy rok.
Bez większego wysiłku.
9
Zmiana sprzedawcy
Zmiana sprzedawcy energii jest
niezwykle prosta.
Wystarczy umówić się na
spotkanie z przedstawicielem
sprzedawcy np. PGE Obrót.
Sprzedawca przedstawi
możliwie najkorzystniejszą
ofertę.
Zmiana sprzedawcy
pomoże zoptymalizować
koszty oraz zaplanować
wydatki w przyszłości.
Nikt z powodu zmiany
sprzedawcy nie wyłączy
prądu w firmie.
Potem zostaje już tylko
złożenie podpisu.
10
Zmiana sprzedawcy
Zasada TPA - od 01 lipiec 2007
Niezbędnym warunkiem funkcjonowania każdego
rynku, a więc także rynku energii elektrycznej jest
możliwość swobodnego przepływu towaru –
jakim jest energia elektryczna- pomiędzy jej
wytwórcami i odbiorcami.
W przypadku rynku energii, warunkiem
funkcjonowania wolnego rynku, jest swobodny
dostęp wszystkich uczestników rynku do sieci
elektroenergetycznej, określany „zasadą TPA”
(Third Party Access) . Zasada ta oznacza
możliwość kupowania energii elektrycznej od
dowolnego podmiotu zajmującego się handlem
energia elektryczną.
11
Zmiana sprzedawcy
Zasada TPA daje
gwarancję, że nikt
z powodu zmiany
sprzedawcy nie
wyłączy prądu
12
Zmiana sprzedawcy
50,000
39,734
34,832
30,053
25,426
20,732
16,708
14,341
40,000
Liczba odbiorców TPA z grupy
taryfowej A,B,C wg stanu na
koniec czerwca 2012 r. wyniosła
44521, a więc zwiększyła się od
końca 2011 r. o 22805
odbiorców, co stanowi wzrost o
105% od końca ubiegłego roku.
30,000
20,000
10,000
1,062 1,163 1,340 1,798
0
XII 2009 VI 2010 XII 2010 VI 2011 XII 2011 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012
Odbiorcy w grupie taryfowej G
50,000
44,521
41,268
37,211
33,063
29,061
26,101
21,716
40,000
30,000
20,000
10,000
12,897
1,537 4,110
7,611
0
XII 2009 VI 2010 XII 2010 VI 2011 XII 2011 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012
Odbiorcy w grupie taryfowej A B C
13
Warto porównywać oferty cenowe dla energii elektrycznej
Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na energię
elektryczną oraz rosnące ceny energii na rynku
poszukaj Partnera
- Stabilnego
- Dającego Gwarancję Ceny
- Dającego konkurencyjną cenowo ofertę
- Dającego dostęp do doradcy
Co zyskujesz?
- Możliwość optymalizacji kosztów produkcji
- Profesjonalną obsługę
- Udział w Wolnym Rynku
- Możliwość zaplanowania kosztów w
przedsiębiorstwie
- Pełną Obsługę w procesie zmiany
sprzedawcy
14
Tendencje na rynku energii w Polsce
Dlaczego PGE to najlepszy wybór?
• Polska Grupa Energetyczna to największy
gracz na polskim rynku – Bezpieczeństwo
Energetyczne dla Odbiorcy
• PGE oferuje konkurencyjne ceny energii
w Polsce
• PGE gwarantuje stałe ceny do końca
2014 roku
• PGE oferuje bezpłatną i w pełni bezpieczną
procedurę zmiany sprzedawcy
15
Tendencje na rynku energii w Polsce
Nasi doradcy przedstawią
najkorzystniejszą ofertę i załatwią
wszelkie formalności
424
Liczba Doradców
424
16
Podsumowanie
• Otwarcie rynku energetycznego - 01 lipiec 2007
• PGE na Polskim Rynku energii elektrycznej
• Wejście w życie zasady TPA
• Swobodny wybór oferty na zakup energii elektrycznej przez klienta
• Proces Zmiany Sprzedawcy jest bezpłatny – klient nie ponosi
dodatkowych opłat
17
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzenia naszego stoiska,
nasi doradcy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.
18

similar documents