Řízení energií z pohledu facility managementu

Report
Fórum bydlení 2014
30. 10. 2014
Řízení energií z pohledu
facility managementu
(úvaha)
Pavel SVOBODA
Katedra technologie staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
1
Obsah přednášky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kvíz
Co je to FM
Správa energií
Technicko – ekonomické studie
Závěr - úvaha
Příklad
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
2
Facility management
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
3
FACILITY MANAGEMENT
Facility management má po celém světě
mnoho různých definicí.
Lze říci, že každý stát či region si modifikuje
definici podle svých představ, ale všechny
více či méně modifikují původní definici
asociace IFMA.
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
4
FACILITY MANAGEMENT
Metoda, jak v organizacích sladit pracovní
prostředí, pracovníky a pracovní činnosti.
Zahrnuje v sobě principy obchodní
administrativy, architektury, humanitních a
technických věd.
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
5
FACILITY MANAGEMENT
Cílem je posílit ty procesy v organizaci,
pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají
nejlepší výkony a v konečném důsledku
pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a
celkovému úspěchu organizace.
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
6
SPRÁVA ENERGIÍ
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
7
SPRÁVA ENERGIÍ
Ceny energetických zdrojů pod vlivem různých
i neekonomických faktorů
(geopolitické vlivy, klimatické změny, stabilita mezinárodního energetického systému
apod).
mají neustále stoupající tendenci.
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
8
SPRÁVA ENERGIÍ
Ekonomika České republiky je ve velké míře
závislá na dovozu, a tak ceny energetických
vstupů jsou závislé na cenách komodit
světových trhů.
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
9
SPRÁVA ENERGIÍ
V oblasti plynu, který je rozhodující pro cenu
tepla při vytápění centrálním způsobem, ale i při
individuálním zásobování tepla, jsou ceny
podmíněné především zvyšováním cen ropy,
která zásadním způsobem ovlivňuje cenu
zemního plynu.
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
10
SPRÁVA ENERGIÍ
Důležitou úlohu ve správě energií má
energetický management.
Aplikace energetického managementu ve
stavebních objektech v oblasti vytápění je
přínosem pro majitele objektů.
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
11
SPRÁVA ENERGIÍ
Zde přichází na řadu vysoká profesionalita
podniků nabízejících v této oblasti své služby
též ve spojení se zkušenostmi zaručujícími
energetickou efektivnost, a tedy i
ekonomickou efektivnost.
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
12
SPRÁVA ENERGIÍ
Je to o profesionalitě, a tím prostřednictvím
profesionálů se orientovat na trhu včetně
znalosti nabídky nových technologií a
systémů.
Je též nutná znalost staveb (stávajících) a
jejich parametrů.
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
13
Technicko – ekonomické studie
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
14
TECHNICKO – EKONOMICKÉ STUDIE
Zdůvodnění implementace outsourcingu se
zpracovává formou technicko- ekonomických
studií, které představují sumarizované
informace a poznatky marketingové, technickoekonomické povahy jako zdrojů pro
rozhodnutí o outsourcingu.
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
15
TECHNICKO – EKONOMICKÉ STUDIE
Praxe ukazuje, že služby FM formou
outsourcingu, patří pod technickou správu
objektu.
Jsou to činnosti (provoz, údržba a opravy):
- nosná konstrukce, střechy a izolace
- výplně otvorů
- zařízení pro vytápění budov
- rozvody elektrické energie, hromosvody a rozvody pitné a užitkové vody, kanalizace
- klimatizace
- výtahy
- telekomunikační zařízení
- centrální a technologické zdroje UPC
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
16
RIZIKA SPOJENÁ S IMPELEMNTACÍ ENERGETICKÝCH
POŽADAVKŮ DO STAVEBNÍ PRAXE
-
Dokládání energetické náročnosti budov
Výjimky pro domy a byty bytových družstev
Změny dokončených budov
Dodatečné zateplování budov + stojících na hranici pozemku
Energetické požadavky na budovy a ochrana autorských práv
Výkon technického dozoru při provádění staveb nízkoenergetických
budov
Zákon o daních z příjmů a plnění energetické náročnosti budov
Doporučené metodické pomůcky pro stavební praxi
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
17
ZÁVĚRY - ÚVAHA
Ke každé lidské činnosti
je potřeba profesionálů.
Je potřeba se orientovat v daném čase
o legislativních a technických požadavcích
a nabídce trhu.
Mít tedy přehled…….
Bude to domovník = facility /technický/ manažer?
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
18
Kontaktní zateplovací
systémy
/ ETICS /
vhodný příklad potřeb znalostí a pro ukázku
„časovaných“ problémů při realizaci
a pak následné údržbě staveb
všichni to znají, ale…..
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
19
19
Nosná konstrukce
zateplovaného
objektu
- podklad (1)
Výztužná stěrka (6)
Výztužná stěrka (6)
Schéma ETICS:
(9)
(8)
(7)
(5)
(3)
(2)
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
2-úprava podkladu, 3-lepící
tmel, 5-hmoždinky, 7-skelná
tkanina, 8- podkladní nátěr,
9-povrchová úprava
20
20
Takto NE !
Desky nejsou
drženy
při okrajích.
Vrstva lepidla
a konzistence
nerovnoměrná.
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
22
22
Pozor na dostatečnou plochu a tvar lepidla
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
23
23
Příklad nevhodného lepení izolantu
Matracový efekt
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
24
24
Nesprávně
vyskládaná
tepelně-izolační
vrstva
Poškozená deska skladováním
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
technologie staveb
I Katedra [email protected]
25
25
Takto NE !
Izolační
desky
nejsou
lepeny
na vazbu.
Pavel Svoboda
2010 I Fakulta stavební
ČVUT v Praze
I Katedra technologie staveb
26
26
Takto NE !
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
27
27
Používat
systémové
materiály
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
technologie staveb
I Katedra [email protected]
28
28
!
Odrazivost
barevné omítky
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
29
29
Teplota tenkovrstvé
omítky kontaktního
zateplovacího
systému za jasného
únorového dne
(jižní fasáda)
POZOR!
Noční ochlazení
fasády!
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
30
30
3x
chybně
Pavel Svoboda
2008 I Fakulta stavební
ČVUT v Praze
technologie staveb
I Katedra [email protected]
31
31
Provádění základní vrstvy
Vyztužení základní
vrstvy se vytváří ručně,
plošným zatlačením
skleněné síťoviny vždy
do předem nanesené
stěrkové hmoty na
vrstvě TI.
Stěrková hmota, která
prostoupila oky
síťoviny, se následně
po případném doplnění
jejího množství vyrovná
a uhladí.
Celoplošné uložení skleněné síťoviny se provádí zatlačováním
pásů obvykle ve směru shora dolů
Pavel Svoboda
2010 I Fakulta stavební
ČVUT v Praze
I Katedra technologie staveb
32
32
Provádění základní vrstvy
Vzájemný přesah pásů musí
být nejméně 100 mm
≥ 10 cm
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
33
33
Takto NE !
Sklotextilní
síťovina
nebyla
překládána
s potřebnými
přesahy,
ale pouze
„na sraz“.
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
34
34
Provádění základní vrstvy
nosná stěna
tepelně izolační desky
základní vrstva
2 – 6 mm
100
základní vyztužení
Základní vrstva se provádí v celkové tloušťce 2 mm až 6 mm,
podle požadavku dokumentace ETICS.
Pavel Svoboda
2010 I Fakulta stavební
ČVUT v Praze
I Katedra technologie staveb
35
35
Provádění základní vrstvy
Nosná stěna
Tepelně izolační desky
1/3
Pokud to celková tloušťka základní vrstvy umožňuje, ukládá se
skleněná síťovina ve vnější třetině tloušťky základní vrstvy.
Pavel Svoboda
2010 I Fakulta stavební
ČVUT v Praze
I Katedra technologie staveb
36
36
Výztužná tkanina
nevhodná pro použití do
alkalického prostředí
(pozn.:
tedy
nesystémová)
Pavel Svoboda
2008 I Fakulta
ČVUT v Praze
stavební I Katedra [email protected]
technologie staveb
37
37
Nesprávně
vložená
výztužná
tkanina
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
technologie staveb
I Katedra [email protected]
38
38
Takto NE !
Spáry
s lepidlem
tvoří tepelný
a vlhkostní
most.
Za určité
vlhkosti
a teploty
se budou
spáry
prokreslovat
na fasádu.
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
39
39
2
1
3
Úbytek od
Nevyplněná
mezera mezi
deskami
polystyrénu
8 do 12 mm
Pavel Svoboda
2008 I Fakulta stavební
ČVUT v Praze
technologie staveb
I Katedra [email protected]
40
40
Takto NE !
Síťovina
byla
přiložena
na desky
a teprve
přes ní byla
nanášena =
protlačována
lepicí stěrka.
Nedošlo
k dobrému
přilnutí
stěrky
k deskám.
Pavel Svoboda
2010 I Fakulta stavební
ČVUT v Praze
I Katedra technologie staveb
41
41
Nedostatečné
vložení výztuže
ze zadní výztužné
vrstvy
Pavel Svoboda
2008 I Fakulta stavební
ČVUT v Praze
technologie staveb
I Katedra [email protected]
42
42
Takto ANO
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
43
43
Příklad řešení
detailu provedení
ETICS na ostění
Pavel Svoboda
2008 I Fakulta stavební
ČVUT v Praze
technologie staveb
I Katedra [email protected]
44
44
Chybné provedení
ukončení omítky u oplechování
Založeno na poruchu!
Pavel Svoboda
2008 I Fakulta stavební
ČVUT v Praze
technologie staveb
I Katedra [email protected]
45
45
Důsledek
předchozího
detailu !
Pavel Svoboda
2008 I Fakulta stavební
ČVUT v Praze
technologie staveb
I Katedra [email protected]
46
46
Sumarizace chyb při realizaci zateplení :
• uplatnění povrchové úpravy tmavé barvy (vysoká
pohltivost slunečního záření s vlivem na objemové změny)
• zanedbání dilatací zateplených stavebních konstrukcí
od nezateplených
• nevhodné anebo nedostatečné opravení odhalené
výztuže anebo kovových částí (např. kotvení zábradlí) před
vytvářením zateplovacího systému
Pavel Svoboda
2010 I Fakulta stavební
ČVUT v Praze
I Katedra technologie staveb
47
47
Předcházení poruchám ETICS:
• kontaktní zateplovací systémy (ETICS) realizovat
jako celý systém.
• kontaktní zateplovací systémy (ETICS) vyžadují
vysokou kvalitu a zodpovědnou realizaci zhotovitele.
• práce je třeba si naplánovat tak, aby se zabránilo
lokálnímu nadměrnému navlhnutí vnější tepelně
izolační vrstvy.
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
48
48
Předcházení poruchám ETICS :
•
hrubá stavba musí být před započetím
realizace dostatečně suchá /pozn.: jinak použít na
základě konzultací tzv. otevřené systémy – BAUMIT
a TERRANOVA WEBER/ .
• před aplikováním tepelně izolačních desek je
třeba ověřit nosnost podkladu – jinak použít
KlebeAnker / lepící kotva / od spol. BAUMIT.
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
49
49
Děkuji za pozornost
a prosím o Vaše názory
Řízení energií z pohledu facility managementu
ČVUT v Praze I Fakulta stavební
I Katedra technologie staveb
50

similar documents