Prezentacja korporacyjna Poczty Polskiej

Report
Poczta Polska – wyzwania rynku KEP
Więcej niż ekspres
II Konferencja Nadawców Przesyłek Pocztowych i Kurierskich
Sławomir Żurawski – Dyrektor Biura Rozwoju Usług KEP Centrali Poczty Polskiej S.A.
Warszawa, 22 maja 2012 roku
Agenda
Rynek KEP
Trendy i perspektywy
Jak zmieniamy się dla naszych Klientów
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Operatorzy
Liczba zarejestrowanych operatorów niepublicznych w latach
2005-2010 (stan na 31.12 każdego roku)
244
209
182
157
164
113
2005
3
2006
2007
2008
2009
2010
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Operatorzy
Na dzień 20 maja 2012 roku liczba zarejestrowanych
operatorów wynosiła 250
Ok. 80 podmiotów faktycznie świadczy usługi KEP
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Operatorzy
Do największych operatorów KEP działających w Polsce należą
koncerny międzynarodowe, tzw. integratorzy.
Wśród operatorów funkcjonujących na polskim rynku wyróżnia się
cztery grupy operatorów:
• międzynarodowi, zwani integratorami, świadczący pełen zakres usług KEP na
globalnym rynku
• przewoźnicy specjalizujący się dostarczaniu paczek na rynku
krajowym i europejskim, powiązani kapitałowo z europejskimi operatorami
ekspresowymi,
• średnie i duże firmy ze znaczącym udziałem kapitału polskiego,
specjalizujące się w przewozie paczek i dokumentów w ruchu krajowym
i lokalnym,
• małe firmy działające głównie na rynkach lokalnych czy w serwisie
miejskim
5
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Trendy
i perspektywy
Rynek KEP
Dynamika rynku KEP
Zmiana przychodów branży KEP w Polsce w latach 2005-2009 wyrażona w %
(w cenach realnych, 2005=100%)
198
100
2005
6
2006
2007
2008
2009
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Dynamika rynku KEP
W latach 2010 – 2011 wzrost rynku wynosił ok. 10%
(rok do roku)
Wysoka dynamika z poprzednich lat została utrzymana
7
Rynek KEP
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Trendy
i perspektywy
Wartość rynku KEP
Wartość rynku KEP w Polsce w latach 2009-2012
(w mld zł)
3.97
4.20
3.70
3.36
2009
8
2010
2011
2012
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Trendy i perspektywy
Rozwój handlu internetowego e-commerce oraz sprzedaży
wysyłkowej
Interakcja klienta z dostawcą usługi
Szeroki wybór miejsca i czasu dostawy
Rezygnacja z usług premium na rzecz usług standardowych- ekonomicznych
Rosnące zapotrzebowanie na alternatywne środki transportu
Rozwój usług dodanych i dedykowanych
Rozwój oczekiwań klientów odnośnie
innowacyjność w stosunku do konkurencji
9
elastyczności
ofert
usług
–
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Trendy i perspektywy
Utrzymanie dynamiki wzrostu rynku w następnych
latach na poziomie 7-10% r/r aż do 2015 roku.
Wartość rynku w 2015 roku może wynieść nawet
5,2 mld zł
10
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Jak zmieniamy się dla naszych Klientów
Nasze produkty to: kurier,
11
ekspres i paczka
•
•
•
•
paczka pocztowa w obrocie krajowym i zagranicznym
paczka pocztowa PLUS,
przesyłka pobraniowa,
przesyłka pocztowa na warunkach szczególnych,
•
•
•
•
•
pocztowa usługa kuriersko-ekspresowe – Pocztex w obrocie krajowym,
pocztowe usługa ekspresowa EMS w obrocie zagranicznym,
E-przesyłka,
Przesyłka Biznesowa,
Przesyłka Gabarytowa.
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Jak zmieniamy się dla naszych Klientów
Ostatnia mila
- Dostawa pod adres,
- Odbiór w punkcie
(w zależności od usługi od 1 500 do ponad 4 000 punktów odbioru)
12
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Trendy
i perspektywy
Rynek KEP
Jak zmieniamy się dla naszych Klientów
Jakość
Terminowość przesyłek
kuriersko-ekspresowych
Pocztex w latach 2006-2011
99.81%
99.80%
2006
99.93%
99.70%
99.70%
2007
2008
2009
99,79%
2010
2011
Na obszarach bezpośredniej konkurencji z operatorami ekspresowymi
(z wyłączeniem terenów wiejskich) Poczta Polska osiąga następujące
wyniki terminowości w paczkach i przesyłkach z deklarowanym
terminem doręczenia: D+1=94%, D+3=99%
13
Rynek KEP
Jak zmieniamy się dla naszych Klientów
Kalkulacja ceny
• Masa
• Gabaryt
• Objętość
14
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Rynek KEP
Jak zmieniamy się dla naszych Klientów
Wsparcie
• Ludzie
• Digitalizacja
• Call Center
15
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Jak zmieniamy się dla naszych Klientów
Wsparcie: Ludzie
Poczta Polska to ponad 88 tysięcy wykwalifikowanych
pracowników. Większość pracowników ma bezpośredni
kontakt z Klientem:
• Sprzedawcy
• Pracownicy placówek pocztowych
• Listonosze
• Kurierzy i doręczyciele
16
Rynek KEP
Jak zmieniamy się dla naszych Klientów
Wsparcie: digitalizacja
Śledzenie przesyłek KEP
Preawiazacja
• sms
• e-mail
17
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się dla naszych Klientów
Wsparcie: digitalizacja
Elektroniczny Nadawca dla klientów umownych
•
•
Łatwe zarządzanie wysyłką, możliwość wydruku nalepki adresowej
Generowanie elektronicznej książki nadawczej
Nowy Portal
•
Funkcjonalny intuicyjny
Paczkapocztowa.pl
•
•
Kalkulator cen
Asystent paczkowy, śledzenie przesyłek
Aplikacja dla klientów indywidualnych
•
•
18
Przygotowanie przesyłki,
Generowanie nalepki - wydruk
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Jak zmieniamy się dla naszych Klientów
Wsparcie: Call Center
… w czym możemy
pomóc???
» 801 333 444 – wszystkie usługi pocztowe
» 804 104 104 – usługi Pocztex i EMS
•
•
•
•
•
19
Informacja nt. pełnej oferty usługowej
Możliwość sprawdzenia statusu przesyłki
Nawiązywanie kontaktu handlowego
Nowoczesna i efektywna obsługa klienta
Przyjmowanie zleceń na odbiór przesyłki Pocztex lub EMS
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Jak zmieniamy się dla naszych Klientów
Nowe usługi: Przesyłka Gabarytowa
Dynamika sprzedaży Przesyłki
Gabarytowej od 16.01.2012 r.
(narastająco – tygodniami)
1117,1%
» Zakup opakowania = opłata
za przesyłkę do 20 kg
» Deklarowany termin
doręczenia D+1 lub D+3
» Szybsze nadanie
» Eko opakowania
1
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Jak zmieniamy się dla naszych Klientów
Nowe usługi: Przesyłka Biznesowa
Dynamika sprzedaży Przesyłki
Biznesowej od 16.01.2012 r.
(narastająco tygodniami)
87968%
1
21
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
» Cena uzależniona od
rozmiaru i liczby nadawanych
przesyłek - do 30 kg
» Gwarantowany termin
doręczenia D+2
» Przejrzysta kalkulacja 6
rozmiarów/ 6 cen
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się dla naszych Klientów
Pocztex – kurier Poczty Polskiej
Pocztex – prostota, niezawodność, szybkość
Największy zasięg za tę samą cenę
Najlepsze wskaźniki terminowości
gwarantowanych dostaw
Świetne
zrozumienie
partnerów biznesowych
potrzeb
Pocztex – więcej niż ekspres!
22
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Jak zmieniamy się dla naszych Klientów
Pocztex – powód by zmienić kuriera!
Przesyłki kurierskie – miejskie, aglomeracyjne, bezpośrednie
Przesyłki ekspresowe – gwarantowane terminy dostawy w dniu
następnym do 9:00, 12:00 i 15:00 a do klientów indywidualnych do
20:00
Przesyłki Pocztex – śledzenie, preawizacja, pobranie, zwrot
dokumentów
Przesyłki Pocztex – terminowość, bezpieczeństwo, poufność
23
Rynek KEP
Trendy
i perspektywy
Jak zmieniamy się
dla naszych klientów
Jak zmieniamy się dla naszych Klientów
Bezpieczeństwo
Zespół ludzi czuwa nad bezpieczeństwem przesyłek
i obiektów
Nowoczesne zaplecze techniczne
Monitoring obiektów
•
•
•
24
Kamery przemysłowe
System kontroli dostępu
System przeciwpożarowy połączony drogą radiową i telefoniczną z najbliższymi jednostkami
Straży Pożarnej
Dziękuję za uwagę
25

similar documents