prezentacja dla Wydawców (2015.01)

Report
Adexon 2015
Monetyzujemy Twoją powierzchnię
RTB network
Kim jesteśmy?
nowoczesna sieć reklamowa
platforma programmatic selling
RTB network
Doświadczony zespół
Adam Dyba
Marcin Woźniak
CEO
Partner
założyciel sieci reklamowej IDMnet
twórca sieci Afilo.pl (performance marketing)
twórca AdAction (reklama w grach i wokół gier)
założyciel sieci reklamowej ARBOmedia
i wielu brandów w ramach grupy ARBO
15 lat doświadczenia
w reklamie internetowej
15 lat doświadczenia
w reklamie internetowej
RTB network
Doświadczony zespół
Klaudia Damszel
Łukasz Skawiński
Marcin Zieliński
Jakub Szczęsny
Head of Direct Sales
Head of Agency Sales
Publisher Services
manager
Traffic Manager
Dyrektor sprzedaży
bezpośredniej
działu kampanii
Goldbach Interactive
ARBOmedia
Dyrektor sprzedaży
agencyjnej w IDMnet
New Business Manager
ARBOmedia
Head of Behavia.pl
ARBOmedia
Head of sales AdProfile
IDMnet
SMART AdServer
Improve Digital
Google AdSense
Google AdExchange
RTB network
Trendy – zakup profili zamiast miejsca emisji
Powierzchnia
Miejsce emisji
Użytkownicy
Profile behawioralne
RTB network
Trendy – automatyzacja
RTB network
Trendy – automatyzacja
Prognoza wydatków na
programmatic buying w Polsce
160
147
100.00%
90.00%
140
80.00%
120
70.00%
100
60.00%
88
80
50.00%
40.00%
60
RTB [mln PLN]
RTB % reklamy display
49
30.00%
40
16.00%
23
20
4
0.50%
3.00%
6.00%
10.00%
20.00%
10.00%
0
0.00%
2011
2012
2013
2014
2015
RTB network
RTB network
Problemy wydawcy premium
• Oferowanie powierzchni premium
w cenach non premium
• Niskie stawki CPM
• Ustawienie wyższej stawki skutkuje
minimalizacją % wypełnienia powierzchni
• Niska kontrola nad reklamodawcami
• Utrudnione negocjacje z domami mediowymi
RTB network
Rozwiązanie problemu w Adexon
Wiele cen minimalnych
Jedna cena minimalna
12 zł
Cena
dla witryny premium
1,2 zł
Im wyższa cena minimalna tym
mniejszy % wypełnienia reklamami
Brak możliwości wzięcia stawki za kampanię
wizerunkową na witrynie premium.
Konflikt z działem sprzedaży bezpośredniej. Zaniżanie stawek.
eCPM
eCPM
3,5 zł
Cena
dla kategorii
0,9 zł
Cena
dla blind network
Możliwość zaoferowania różnych stawek w tym samym czasie
w zależności od tego w jaki sposób chce kupić reklamodawca.
Brak konfliktu z działem sprzedaży bezpośredniej.
Maksymalizacja przychodów.
RTB network
Co widzą reklamodawcy?
Nazwy witryn
reklamodawca
Dom mediowy
DSP
Adexon
Kanały tematyczne Kanały audience
Witryna A
Adexon zasięg
Adexon Audience
kobiety 25+
Witryna B
Adexon Biznes
Adexon Audience
motoryzacja
Witryna C
Adexon Moto
Adexon Audience
GPW
Witryna D
Adexon Rozrywka
Adexon Podróże
Witryna E
Adexon Zdrowie
Adexon Sport
Witryna ….
Adexon
News
RTB network
Reguły sprzedaży
Cena minimalna
witryna X
Kanał
tematyczny
pakiet
audience
blind network
Inwentory
Opis
Floor price
12 zł CPM
Witryna X
Dowolne placementy, lepiej widoczne,
możliwość nałożenia danych.
Floor price
4 zł CPM
Witryny X, Y, Z
bez możliwości
wybierania
Kanał tematyczny z wybranymi
witrynami dostępny dla wszystkich
klientów w programmatic.
Floor price
3 zł CPM
Wszystkie witryny
Adexon
Zdefiniowany kanał Audience ze
zmiennymi behawioralnymi
i demograficznymi.
Floor price
0,90 zł
lub bez floor price
Wszystkie witryny
Adexon
Adexon RTB, blind network, bez
żadnych gwarancji
RTB network
Reguły sprzedaży
• Dodatkowe ceny minimalne
dla kampanii retargetowanych, poszczególnych agencji, trading
desków, reklamodawców, konkretnych formatów reklamowych
i miejsc emisji, etc.
RTB network
Formaty reklamowe
• Standardowe formaty display
(750x200, 750x100, 300x350, 300x600, 160x600)
• Video (vast 2.0) preroll
• Formaty niestandardowe
floorad, banderole, sidead, tapeta, tapeta video,
billboard push up, lightbox, etc.
nie zabierające powierzchni standardowej
RTB network
Private Dealing Room w Adexon
Zalety dla Agencji
Zalety dla Wydawców
Dostęp do powierzchni premium
Nowe formaty reklamowe
Wysoki % widoczności reklam
Bezpieczeństwo kontentu
Zwiększenie stawek CPM
Ogromne możliwości kontroli
sprzedaży dla Wydawców.
Pogodzenie z działem sprzedaży
bezpośredniej.
Większe przychody
Redukcja kosztów (5%-10%)
korzystania z DSP.
Dostęp do samodzielnego kupowania
powierzchni reklamowej w ramach sieci Adexon.
RTB network
Kontrola ceny w PDR
RTB network
Kontrola ceny w PDR
RTB network
Pomysł na nowoczesną sieć
Akcje
specjalne
pakiety audience, mailingi
eCPM
Private Dealing Room
Pakiety Tematyczne sprzedawane
automatycznie/ półautomatycznie
Kampanie RTB – 3rd Party, kampanie direct,
kampanie afiliacyjne, performance, Google Adsense
RTB network
Zapewniamy wydawcom
• Sprzedaż reklam
do agencji polskich i zagranicznych
oraz do klientów bezpośrednich.
• Technologia
tradycyjny adserving, mobile, RTB, audience
wsparcie techniczne do implementacji kodów
• Maksymalizacja przychodów
Zespół specjalistów, który reguluje ceny minimalne
i doradza jak i gdzie emitować reklamy.
Adexon oferuje
właścicielom witryn
kompleksową obsługę
i profesjonalną sprzedaż
powierzchni reklamowej
na ich serwisach,
wraz z optymalizacją emisji
reklam z wielu źródeł
w celu maksymalizacji
przychodów.
• Przejrzystość i wygoda współpracy
RTB network
Oferta dla wydawców
Więcej
możliwości
Więcej
klientów
Więcej
pieniędzy
Mniej pracy
i analiz
tradycyjny adserwer
SMART
wiele źródeł popytu
podłączone
automatycznie
maksymalizacja przychodów
z wielu źródeł
system optymalizacji
i raportowania oszczędza
dużo czasu
sprzedaż reklam
w modelu RTB
Dane o użytkownikach
podnoszą cenę emisji
RTB network
Więcej możliwości – RTB i emisja
standardowa
Platforma SSP - RTB
Innowacyjny Adserver
Optymalizacja
Wiele źródeł przychodów
Kontrola emisji
Kontrola reklam i reklamodawców
Capping
Targetowanie (dayparting)
Geotargetowanie
Audience targeting
Organizacja akcji niestandardowych
Platforma Improve Digital optymalizuje przychody Wydawcy z wielu źródeł
i wybiera najlepszą ofertę spośród dostępnych. Jednocześnie Adexon prowadzi klasyczną sprzedaż sieciową
(agencyjną i bezpośrednią) poprzez Adserver SMART.
RTB network
Więcej klientów – wiele źródeł popytu
Platformy DSP
Agency Trading Desk
Trading Desk
Audience / retargeting agencies
Sieci performance
RTB network
Flat CPM
Audience, channels
eCPM
Więcej pieniędzy
RTB
z ceną minimalną X
wspólną dla wszystkich
na poszczególnych
kanałach tematycznych
powierzchnia
RTB
z ceną minimalną X na zasięgu
passback
RTB network
Organizacja sprzedaży Adexon
• Dział agencyjny
Agencje sieciowe, agencje średnie, agencje SEM, trading desk
• Dział bezpośredni
Klienci duzi i MSP
• Dział Trading
Współpraca z sieciami performance
i retargetującymi (polskie i zagraniczne)
• Zakup automatyczny (4Q2014)
Możliwość samodzielnego zakupu kampanii przez stronę WWW
RTB network
Organizacja sprzedaży Adexon
• Bieżący kontakt
Nasz zespół codziennie kontaktuje się z trading deskami i agencjami,
żeby rozmawiać o oferowanej przez nas powierzchni reklamowej.
• Wypełnienie powierzchni
Celem jest sprzedaż kampanii premium, aby wypełnić nie mniej niż 60%
powierzchni i maksymalizować eCPM dla Wydawcy.
RTB network
Mniej pracy przy analizach
• dostęp do systemu raportowania
• kontrola zleceń i kampanii
w jednym miejscu
• pomoc w tworzeniu oferty reklamowej
i ustalaniu cen minimalnych
• automatyzacja sprzedaży oszczędza czas Wydawcy możliwość skoncentrowania się na budowaniu
oglądalności i contentu witryn
RTB network
Bezpieczeństwo i kontrola
• Kontrola reklam
– Eliminacja reklam niezgodnych z polityką wydawcy
– Lepsze dopasowanie treści do użytkowników dzięki szerokiemu
dostępowi do danych
• Kontrola reklamodawców
– Eliminacja konkurencji
– Kontrola nad reklamodawcami
– Kontrola nad cenami emisji dla reklamodawców
RTB network
Nasi klienci
RTB network
Dlaczego warto?
• Zaawansowana technologia
Improve Digital to wiodąca europejska technologia SSP i Adexchange.
Jest gwarancją dobrej monetyzacji powierzchni w modelach RTB.
• Podłączenie do dużej liczby kupujących
Od momentu instalacji kodów reklamodawcy mogą licytować emisję reklam
na powierzchni wydawcy.
• Maksymalizacja przychodów
Zespół specjalistów do optymalizacji emisji reklam.
• Doświadczenie
w tworzeniu sieci reklamowych (ARBO i IDMnet).
RTB network
Jak zacząć?
Oferta i
negocjacje
Umowa/
Regulamin
Instalacja
kodów
Wybór
partnerów
kupujących
• Ustalenie
stawek
min. CPM
Sprzedaż
• Stały kontakt
z Wydawcą
• Optymalizacja
RTB network
Przyszłość już nie jest taka jak kiedyś
Marcin Zieliński
Publisher Services manager
[email protected]
tel. (22) 379 47 15
Puławska 465
02-844 Warszawa
www.adexon.pl
RTB network

similar documents