1 fungování tr*ní ekonomiky

Report
EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
1/4 FUNGOVÁNÍ TRŽNÍ EKONOMIKY
1.4 Zákon nabídky a poptávky
Nabídka – množství statků a
služeb, které je výrobce na trhu
ochoten za určitou cenu prodat.
P
Zákon nabídky:
„S rostoucí cenou roste i nabídka
zboží“.
Typy nabídek:
• Individuální
• Dílčí
• Agregátní
Q
1.4 Zákon nabídky a poptávky
Poptávka – množství statků a
služeb, které jsou kupující
schopni a ochotni koupit za
určitou cenu.
P
Zákon poptávky:
„S rostoucí cenou klesá
poptávka po zboží“.
Typy poptávek:
• Individuální
• Dílčí
• Agregátní
Q
Faktory ovlivňující poptávku:
• cena
• demografické změny
• změny velikosti
důchodů
• změny v preferencích
• změny cen jiných zboží
– substituty
– komplementy
48-53
Faktory ovlivňující nabídku
• cena
• náklady výroby a
obchodu
• změny vnějších
podmínek podnikání
• změny kapitálové
výnosnosti
54-56
Vliv faktorů na nabídku a poptávku
NABÍDKA – nedostatek sazenic BK
P
POPTÁVKA – zvýšení příjmů domácnosti
P
Q
Q
Interakce nabídky a poptávky
P
Q
Otázky k opakování
1.
2.
3.
4.
5.
Definuj zákon nabídky.
Definuj zákon poptávky.
Co je to substitut?
Co je to komplement?
Co se děje s křivkou nabídky, když se neurodí
brambory?
6. Co se stane s křivkou poptávky, když vyhraji ve
sportce 10 miliónů?
7. Co se stane, když vyhraješ ve sportce 10
miliónů? (správná odpověď: 5 mil. přepošleš na
můj účet)
Seznam obrázků
Obr. 48
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Various_Euro_banknotes.jpg/800pxVarious_Euro_banknotes.jpg 15.10.2012
Obr. 49
http://www.demografie.info/user/img/article/graf_pv_lotyssko3_1159121911.gif 15.10.2012
Obr. 50
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Old_coal_miner%2C_82_years_old%2C_who_was_active_i
n_setting_up_this_mine._Lost_his_pension_rights_by_visit_outside_of..._-_NARA_-_540401.jpg 15.10.2012
Obr. 51
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/David_Beckham_2009.jpg/419pxDavid_Beckham_2009.jpg 15.10.2012
Obr. 52
http://jakubzapl.unas.cz/produkty_a_sluzby/lesni_skolkarstvi/9.jpg 15.10.2012
Obr. 53
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/ESSO.jpg 15.10.2012
Obr. 54
http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/kone/8.jpg 15.10.2012
Obr. 55
http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/kone/8.jpg 15.10.2012
Obr. 56
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Vetrna_kalamita_tanap_01.jpg 15.10.2012
Literatura:
• KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno, Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 258 s. ISBN 80-7157734-0
• ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled. Zlín: Nakladatelství
a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, PhD., CEED, 2012. 304 s. ISBN
978-80-87301-16-6
• KOZLER, J., MATĚJKA, J.: Ekonomika, management, marketing.
Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 140 s. ISBN 80-7200-320-8
• KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O., CHROMÁ, D.: Ekonomika. Praha: Eduko,
2010. 180 s. ISBN 978-80-87204-21-4
• KLÍMA, J.: Makroekonomie I. Brno, Mendelova zemědělská a
lesnická univerzita v Brně, 1998. 156 s. ISBN 80-7157-112-1
• SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie. Praha, Svoboda,
1991. 1012 s. ISBN 80-205-0192-4

similar documents