دریافت فایل ارائه مهندس نظرنیا

Report
‫در حیطه حمل و نقل هوشمند چه سیستمهایی در‬
‫دنیا وجود دارد ؟‬
‫عادل نظرنیا‬
‫کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل‬
‫حمل و نقل هوشمند‬
‫اتحادیه اروپا‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫گروه بندی ها‬
‫چشم انداز‬
‫قانون گذاری‬
‫استاندارد سازی‬
-Cambridge to host wireless network sensors
-Smart dust at Newcastle University
-Crossbow technology
-Tollpost-Global
- GoGreen at Deutsche Post DHL, Germany
-Fish & Chips
-Intelligent Container
-Managing parking spaces: Dambach Verkehrleitsysteme (Germany)
-Advanced parking management in Minnesota, USA
-BMW: Getting faster to destination by precise traffic information
-Automated speed control system in Torino, Italy.
-Traffic signals in Oakland County, Michigan
-Simulation of a transit signal priority system in Helsinki, Finland
-Self organising smart traffic lights
-EZPass electronic toll collection system on the New Jersey Turnpike
-Congestion charging scheme in London
-Wide-area communications-based systems (Mobile positioning-based road charging)
-Electromobility Fleet Test
-Link
-i-travel
-WISE TRIP
-transport-idf.com
-Rejseplanen
-Transport Direct
-IDOS Czech Republic
-EU-Spirit
-Google Transit
-Smart Environment or Ambient Intelligent
-I-VAIT
-Nissan Cambridge Basic Research
-Mobile Environmental Sensing Across Grid(MESSAGE)
-Cambridge to host wireless sensor network
-Dambach Verkehrleitsystem (Germany)
-Traffic Signals in Okland County, Michigan
-NDOV
-SUNSET
-Electronic Publication of Static Traffic Decisions
-Neutral Logistic Information Platform
-HeEro-NL
-FREILOT
-Vehicle-Infrastructure Communication
-Dutch Integrated Test Site For Cooperative Mobility
-Reservation services for truck parking
‫پتانسیل حمل و نقل هوشمند جاده ای (هدف گذاری)‬
‫ ترافیک راه ها‬‫ضرر اقتصادی در حدود ‪ 125(GDP %1‬میلیارد یورو)‬
‫‪ %15-5‬کاهش ترافیک‬
‫ امنیت راه ها‬‫‪ 35000‬کشته در سال‬
‫‪ %15-5‬کاهش فوت ناشی از تصادف‬
‫ تاثیرات زیست محیطی‬‫‪ %71‬آالینده ها ناشی از حمل و نقل متعلق به بخش جاده ای‬
‫‪ %20-10‬تولید کاهش گاز ‪CO2‬‬
‫حمل و نقل هوشمند‬
‫اتحادیه اروپا – تقسیم بندی‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫جاده ای‬
‫ریلی‬
‫راه های آبی داخل خشکی‬
‫دریایی‬
‫هوایی‬
‫‪Multimodal Planning‬‬
‫حمل و نقل هوشمند‬
‫اتحادیه اروپا – تقسیم بندی‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫جاده ای‬
‫ریلی‬
‫راه های آبی داخل خشکی‬
‫دریایی‬
‫هوایی‬
‫‪Multimodal Planning‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫اطالعات مسافر‬
‫مدیریت ترافیک‬
‫پرداخت الکترونیک‬
‫مدیریت بار‬
‫سیستمهای امنیت خودرو‬
‫زیرساختهای ‪ICT‬‬
‫حمل و نقل هوشمند جاده ای و محیط زیست (اجزا)‬
‫ هدف گذاری کمی (کاهش ‪ %16‬گازهای گلخانه ای تا سال ‪)2020‬‬‫‪Ambient Intelligent‬‬
‫ هوشمندی فراگیر‬‫ وسایل هوشمند جاسازی شده ‪Smart Embedded Systems‬‬‫‪Wireless Network Sensors‬‬
‫ شبکه بیسیم حسگرها‬‫ ‪Smart Tags or RFID‬‬‫‪Smart Products‬‬
‫ محصوالت هوشمند‬‫ استفاده از ‪ ITS‬برای خودروهای برقی و هیبریدی‬‫‪CEN/TC 278‬‬
‫‪ -‬استاندارد سازی حمل و نقل هوشمند‬
‫خودروهای الکتریکی‬
‫و هیبردی‬
‫‪Smart Cars‬‬
‫سیستمهای مدیریت تقاضا‬
‫‪Smart Mobility‬‬
‫‪ITS‬‬
‫تشویق به استفاده از مدهای جایگزین‬
‫(استفاده کمتر خودرو شخصی)‬
‫سیستمهای مدیریت بار‬
‫‪Smart Logistics‬‬
‫تشویق به استفاده از انتخابهایی با‬
‫باالترین بهره وری‬
‫هوشمندی فراگیر‬
‫‪Smart Environment‬‬
‫تغییرات‬
‫رفتاری‬
‫ رانندگی و محیط‬‫زیست‬
‫ افزایش پیاده روی و‬‫دوچرخه سواری‬
‫‪ -‬الزامات مالیاتی‬
‫تغییرات‬
‫فنی‬
‫‪Sensors (RFID,‬‬
‫)‪Smardust‬‬
‫‪Ubiquitous Sensor‬‬
‫‪Networks‬‬
‫‪Context-awareness‬‬
‫‪Ubiquitous computing‬‬
‫ حمل و نقل عمومی‬‫ ‪Park & Ride‬‬‫ اطالع رسانی عمومی‬‫‪ -‬کنترل چراغهای راهنمایی‬
‫کنترل ‪ GGE‬و کاهش ‪GGE‬‬‫ باالبردن امنیت‬‫ کاهش ترافیک‬‫‪-‬افزایش راحتی مسافر‬
‫هوشمندی فراگیر‬
‫حضورسخت افزاری در همه جا و طراحی نرم افزاری انسان‪ -‬محور‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫سخت افزارتعبیه شده در تمام بخشها‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫آگاهی خودکار از شرایط‬
‫قابلیت شخصی سازی شدن‬
‫قابلیت پیش بینی‬
‫قابلیت سازگاری‬
‫‪Embedded‬‬
‫‪Context Aware‬‬
‫‪Personalised‬‬
‫‪Anticipatory‬‬
‫‪Adaptive‬‬
‫پروژه‪I-VAIT :‬‬
‫کمک به رانندگی‪ ،‬اطالعات بر اساس فاکتورهای رانندگی مانند حرکات راننده‪ ،‬میزان فشار بر‬
‫روی ترمز و تشخیص چهره حالت راننده بعنوان نشانگرهای حالت راننده‬
‫پروژه‪Nissan Cambridge Basic Research :‬‬
‫مشاهده راننده و پیش بینی حرکات راننده براساس مشاهده الگوی رفتاری و هشدار به راننده در‬
‫صورت پیش بینی خطر احتمالی به طور پیوسته‪.‬‬
‫پروژه‪Mobile Environmental Sensing Across Grid(MESSAGE) :‬‬
‫ ایجاد یک زیر ساخت بر پایه سه محور‪:‬‬‫ حسگرهای موبایل‬‫ حسگرهای ‪ Smartdust‬تعبیه شده در خودروها و جاده ها‬‫ تعریف شبکه ‪WiFi & WiMax‬‬‫برای جمع آوری اطالعات‪ ،‬پردازش و تصمیم گیری توسط مرکز و ارسال اطالعات در لحظه‪.‬‬
‫ ادغام و گسترش هر سه حوزه با سیستم اطالعاتی مشترک‪.‬‬‫ همگرایی زیرساختهای دیجیتال و فیزیکی‬‫‪ -‬به شبکه درامدن افراد‪ ،‬اجسام‪ ،‬سازمانها و فرایندها‬
‫شبکه حسگرهای فراگیر‬
‫پروژه‪:‬‬
‫)‪Ubiquitous Sensor Networks (USN‬‬
‫‪Cambridge to host wireless sensor network‬‬
‫ نصب ‪ 100‬حسگر متصل به هم و مرکز بر چراغهای روشنایی شهر‬‫ هر نقطه شامل کامپیوتر تعبیه شده‪ ،‬مودم ‪ Wi-Fi‬و حسگرهای آلودگی و دمای هوا‬‫‪ -‬برداشت اطالعات درلحظه و ارایه اطالعات واقعی نقطه به نقطه بر روی نقشه‬
‫ذرات فوق ریز هوشمند‬
‫‪Smartdust‬‬
‫ هدف نهایی معرفی حسگری هوشمند با حجم ‪ 1mm3‬با استفاده از نانوتکنولوژی‬‫ قابلیت اندازه گیری صدا‪ ،‬آلودگی‪ ،‬دما‪ ،‬سرعت و حضور خودرو‬‫ استفاده در خودرو‪ ،‬جاده و توسط مسافر‬‫ تشخیص‪ ،‬پردازش و ارسال هوشمند اطالعات‬‫ مدیریت ناوگان و پارکینگ ‪Fleet Position Reporting, Parking occupation & payment‬‬‫‪Congestion Charging, Fast Flow Tolling‬‬
‫‪ -‬مدیریت طرح ترافیک‬
‫پروژه‪Smartdust at Newcastle University :‬‬
‫ اعالم میزان آالیندگی توسط حسگرهای تعبیه شده در جواهرات‪ ،‬موبایل و ابزار پوشیدنی‬‫ تعبیه در ‪ 40‬چراغ برق‪ ،‬ارتباط شبکه ای و ارسال اطالعات لحظه ای‬‫پروژه‪Business example: Crossbow Technology :‬‬
‫ اولین تولید کننده تجاری با استفاده ازاستاندارد ‪ mote‬تهیه شده توسط دانشگاه ‪Berkeley‬‬‫‪ -‬حسگرهوشمند شامل‪ :‬پردازشگر‪ ،‬حافظه‪ ،‬سلول حسگر‪ ،‬باتری و فرستنده رادیویی‬
‫سیستمهای مدیریت تقاضا‬
‫ طرحهای الویت بندی حمل و نقل عمومی‬‫ افزایش اعتماد‪ ،‬زمان بندی‪ ،‬راحتی‪ ،‬ارزان بودن‪ ،‬امنیت و دسترسی‬‫ اطالع رسانی از موبایل و ‪ ،VMS‬چراغهای راهنمایی هوشمند‪،‬‬‫پرداخت الکترونیک به کمک کارتهای هوشمند‪real-time information ،‬‬
‫ طرح های ‪Dambach Verkehrleitsystem (Germany) :case study - Park & Ride‬‬‫ شناسایی و ضبط مکان های خالی پارک‬‫ شناسایی و راهنمایی خودرو به محل پارک‬‫ کاهش زمان جستجوی پارک‪ ،‬استفاده بهینه از فضاهای موجود‬‫‪ -‬مراقبت فیزیکی باال‬
‫‪-‬‬
‫مدیریت ترافیک ‪Traffic Signals in Okland County, Michigan :case study -‬‬
‫ کاهش ‪ NO %3.5 ،CO %2.5‬و ‪CH %4.2‬‬‫ مشاهده ترافیک با حسگرهای هوشمند و تشخیص شروع ازدحام‬‫‪ -‬تنظیم هوشمند چراغهای راهنمایی بر اساس تشخیص حرکت و ازدحام حجم عبوری کل شبکه‬
‫برنامه ریزی سفر‬
‫‪Journey Planners‬‬
‫موضوع مطالعه‪Transport Direct, UK :‬‬
‫ ایجاد پرتال سفر شهری نقطه به نقطه شامل تمام مدها (پیاده‪ ،‬دوچرخه‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬ریلی‪،‬‬‫تاکسی و خودروی شخصی)‬
‫ دسترسی به اطالعات توسط ‪ SMS, PDAs, mobile phones, TVs‬عالوه بر اینترنت‬‫ ارایه کامل تمام اطالعات لحظه ای مرتبط و خرید تمام بلیطها‬‫ استفاده از اطالعات ‪ 200‬سازمان مختلف دولتی‪ ،‬خصوصی و نیمه خصوصی‬‫ استفاده بهتر از حمل و نقل عمومی و زیر ساختهای ریلی و جاده ای‬‫دستاوردها‪:‬‬
‫‪ %71‬از مسیر جدید استفاده کردند‬‫ ‪ %63‬از پیشنهادهای نقطه به نقطه استفاده کردند‬‫ ‪ %80‬رضایت و ‪ %90‬تمایل به استفاده مجدد‬‫‪ -‬افزایش چهار برابری استفاده کنندگان از ‪ 4m‬در سال ‪ 2006‬به ‪ 20m‬در سال ‪2010‬‬
‫استاندارد سازی حمل و نقل هوشمند‬
‫ پرداخت الکترونیکی‬‫ مدیریت بار و خودروهای تجاری‬‫ حمل و نقل عمومی‬‫ اطالعات جغرافیایی‬‫ اطالعات ترافیکی راه ها‬‫ ارتباطات ماشینها – انسان‬‫ شناسایی خودرو و تجهیزات‬‫ معماری و ترمینولوژی‬‫ بازیابی خودروهای دزدیده شده‬‫ امنیت الکترونیکی‪/‬تماس الکترونیکی‬‫‪ -‬مشارکت ‪)V2V, V2I, I2V, I2I( ITS‬‬
‫‪CEN/TC 278‬‬
‫ هلند‬- ‫تدوین مشخص سیاستهای حمل و نقل هوشمند‬
:1994 - ‫بطور مثال برنامه مدیریت ترافیک برای راه های اصلی‬
warning systems, monitoring and detection systems,
communication network along all roadway
Implementation of incident management on Dutch road
Radio Data System – Traffic Management
‫ تعامل حمل و نقل هوشمند و سایر حوزه های حمل و نقل‬Road Pricing
Land Use Planning
Mobility Management
‫ حرکت از فعالیت مجزا و مستقل به مدیریت شبکه ای‬From stand alone to connected systems
‫ تعیین نشانگرهای هدف برای بازه های زمانی مشخص‬-
‫ساختارسازی حمل و نقل هوشمند ‪ -‬هلند‬
‫ مالی‬‫ سازمانی – داخلی‬‫ سازمانی – بین المللی‬‫ الزامات قانونی‬‫ معماری و استانداردها‬‫ براورد تاثیرات ‪:‬‬‫ بهینه یابی استفاده زیرساختها‬‫ مطالعات قبل و بعد و تخمین سرمایه گذاری و سود پروژه‬‫‪ -‬تعریف چارچوب محاسبات کمی و چگونگی ارزیابی گزارشات کیفی‬
‫تغییر سهم تجهیزات خارج خودرویی و داخل خورویی مرتبط با حمل و نقل هوشمند ‪ -‬هلند‬
‫چرخه اطالعات ترافیکی – قدیمی‬
‫استفاده‬
‫مدیریت ترافیک‪،‬‬
‫اطالع رسانی‬
‫اتفاقات جاده ای‪،‬‬
‫برنامه ریزی سفر‬
‫استفاده کنندگان‬
‫توزیع‬
‫جمع آوری‬
‫‪Radio, TV,‬‬
‫‪TMC,‬‬
‫‪newspapers,‬‬
‫‪maps, raodside‬‬
‫‪systems‬‬
‫جمع آوری‬
‫اطالعات خام‪،‬‬
‫دسته بندی و‬
‫آماده استفاده‬
‫کردن‬
‫تهیه کنندگان خدمات‬
‫راه و ترافیک‬
‫استفاده‬
‫توزیع‬
‫مدیریت ترافیک‪،‬‬
‫اطالع رسانی‬
‫اتفاقات جاده ای‪،‬‬
‫برنامه ریزی سفر‪،‬‬
‫ارایه مشاوره‬
‫ترافیکی‪ACC ،‬‬
‫‪Radio, TV, TMC,‬‬
‫‪newspapers, maps,‬‬
‫‪raodside systems‬‬
‫‪Internet, navigation‬‬
‫‪devices, journey‬‬
‫‪planners‬‬
‫مرکزملی نگهداری‬
‫اطالعات راه ها‬
‫جمع آوری‬
‫جمع آوری‬
‫اطالعات خام‪،‬‬
‫دسته بندی و‬
‫آماده استفاده‬
‫کردن‬
‫اعتباردهی‬
‫چرخه اطالعات ترافیکی ‪ -‬جدید‬
‫تولید‬
‫‪Induction loops‬‬
‫‪cameras,‬‬
‫‪roadworks‬‬
‫سازمانهای مسوول‬
‫امور راه ها‪ ،‬مرکز‬
‫مدیریت ترافیک‬
‫تولید‬
‫‪Induction loops‬‬
‫‪cameras, roadworks‬‬
‫‪Bluetooth, cell‬‬
‫‪phones, HD traffic,‬‬
‫‪connected vehicles‬‬
‫فعالیتهای اجرایی و پروژه ها – تعقیب سیاستهای اتحادیه اروپا‬
‫حوزه عملیاتی ‪ :1‬استفاده بهینه از راه‪ ،‬ترافیک و اطالعات سفر‬‫حوزه عملیاتی ‪ :2‬پیاده سازی استانداردهای مدیریت ترافیک و مدیریت حمل بار تعریف‬‫شده توسط اتحادیه اروپا‬
‫حوزه عملیاتی ‪ :3‬امنیت و سالمت راه‬‫‪-‬حوزه عملیاتی ‪ :4‬ادغام و تلفیق زیرساختهای حمل و نقل با خودرو‬
‫‪ -1‬استفاده بهینه از راه‪ ،‬ترافیک و اطالعات سفر‬
‫ قابلیت برنامه ریزی سفر نقطه به نقطه برای هر فرد بصورت ‪Multi-Modal‬‬‫ به روز رسانی اطالعات راه‪ ،‬مسافر و ترافیک و افزایش اطالعات رسانی کلید افزایش بهره‬‫وری‬
‫ پروژه‪NDOV :‬‬‫ تهیه مفاد قرارداد و نظارت بر همکاری تبادل اطالعات بین کلیه سازمانهای مرتبط با‬‫حمل و نقل‬
‫ اطمینان از در دسترس بودن اطالعات برای تمام سطوح‬‫ ایجاد ابزار مدیریتی اطالعات حمل و نقل عمومی‬‫‪ -‬پل ارتباطی بخش دولتی و تمام سازمانهای غیر دولتی‬
‫ پروژه ‪(Euro Funded) SUNSET‬‬‫ استفاده از اطالعات تلفن های هوشمند‬‫‪ -‬گرداوری و بکارگیری اطالعات پویا ‪Dynamic Information‬‬
‫‪ -1‬استفاده بهینه از راه‪ ،‬ترافیک و اطالعات سفر‬
‫ پروژه‪ :‬نشر الکترونیک تصمیم گیریهای ترافیکی ایستا ‪Static Traffic Decisions‬‬‫‪Electronic Publication of‬‬
‫ گسترش اطالعات ایستا بین استفاده کنندگان‬‫ استفاده از ‪ application‬واحد برای انعکاس تمام فعالیتهای مرتبط‬‫‪ -‬الزام قانونی برای تمام سازمانها حتی پروژه های شروع نشده‬
‫‪ -2‬پیاده سازی استانداردهای مدیریت ترافیک و مدیریت حمل‬
‫بار تعریف شده توسط اتحادیه اروپا‬
‫ ‪ ITS‬ابزاری برای تغییر رفتار ترافیکی (بر اساس استفاده از اطالعات ‪ /‬انگیزه های مالی)‬‫ مدیریت تقاضا )‪Better Utilisation Programme, tailot-made travel information‬‬‫ ارایه اطالعات استاندارد شده به مصرف کننده نهایی ‪End-user‬‬‫ همزمان سازی مدها در باربری ‪Synchro-modality‬‬‫ پروژه ‪ :‬مدیریت باربری دریایی ‪Inland Waterways Dynamic Traffic Management‬‬‫ پروژه‪Neutral Logistic Information Platform :‬‬‫ تبادل اطالعات تمام سازمانهای باربری بر یک بستر واحد‬‫ مدیریت ترافیک فرا منطقه ای ‪Cross-Border Management‬‬‫‪ -‬اطالع رسانی حوادث به راننده ها و ارایه پیشنهاد‬
‫‪ -3‬امنیت و سالمت راه‬
‫ ‪( in built Alcohal-lock‬روشن نشدن خودکار خودرو در صورت مثبت بودن)‬‫ ‪( Weight-in-Motion points‬تشخیص خودکار وزن خودروی در حال حرکت)‬‫ افزایش استفاده از ‪driver assistance systems‬‬‫تعیین واعالم حداکثر سرعت بصورت متغییر(بسته به زمان‪ ،‬میزان آالینده ها و رفتاراستفاده کنندگان)‬‫ پروژه‪HeEro-NL :‬‬‫ تماس خودکار با بیمارستان و مرکز ترافیکی پس از تصادف‬‫‪ -‬استفاده از بستر واحد برای هر نقطه از اروپا – تماس با نزدیکترین مرکز‬
‫رزرو پارک خودروهای باری‬
‫‪Reservation services for truck parking‬‬
‫مساله ‪:‬‬
‫افزایش تصادفات ناشی از پارک خودروهای سنگین در مسیر های جاده ای‬
‫ مطابقت با استاندارد ‪ ،LABEL‬بهبود روشنایی و رویت جایگاه های پارک‬‫ محدود کردن زمانی استفاده از جایگاه و اخذ کرایه‬‫ اعطای مزایا به شرکتهای استفاده کننده از جایگاه های پارک استاندارد‬‫ استفاده از حسگرهوشمند تشخیص فضای خالی و برداشت اطالعات پویا‬‫ پروژه ‪ -ParckR‬پیش بینی و بهینه سازی فضای پارک‪ .‬قابل استفاده رایگان با نرم افزار‬‫‪.Android‬‬
‫‪ -4‬ادغام و تلفیق زیرساختهای حمل و نقل با خودرو‬
‫ پروژه‪( FREILOT :‬تعیین زمان چراغ سبز و ارایه سرعت بهینه به راننده )‬‫ پروژه ‪Vehicle-Infrastructure Communication :‬‬‫ تعریف مدلی استاندارد برای تعامل ابزارهای جاده ای‪ ،‬ابزارهای خودرویی و مرکز‬‫‪Cooperative-ITS Station‬‬
‫ ارایه اطالعات خود‪-‬سازماندهی شده بر اساس شرایط موقعیت و زمان‬‫ تجهیز جاده ها به ابزارهای ارتباطی همسان با استانداردهای تعریف شده‬‫ پروژه ‪Dutch Integrated Test Site For Cooperative Mobility :‬‬‫ به اشتراک گذاری اطالعات عملیاتی کاربردی تمام شرکتهای مدیریت ترافیک‬‫ سیاست گذاری و به اجرا دراوردن ”حرکت هوشمند“‬‫‪-‬‬
‫ادغام و تلفیق زیرساختهای حمل و نقل با خودرو‬
‫مالحظات و تعیین خط مشی‬
‫ نقطه نظرهای قانونی‬‫ مهاجرت (از فضای غیر هوشمند به فضای هوشمند)‬‫ همسو سازی نیازها‬‫ نبود استاندارد و آیین نامه‬‫ طراحی ساختار فنی‬‫ زیرگروه های مرتبط با خودرو‬‫‪ -‬زیر گروه های مرتبط با جاده‬
‫ طراحی ساختار اقتصادی‬‫ تهیه کننده‬‫ جمع آوری کننده‬‫‪ -‬استفاه کننده‬
‫ زیرگروه های مرتبط با مرکز مدیریت‬‫‪ -‬زیر گروه های مرتبط با ابزار شخصی و انفرادی‬
‫تعریف سطوح زیرساخت‬
‫تدارک و ارایه‬
‫‪Applications‬‬
‫فرایند پردازش‬
‫اطالعات و تبادل داده ها‬
‫حسگرها و رابط ها‬
‫ حسگرها و رابط ها‬‫تعریف ابزارهای فیزیکی استفاده شده مانند کابل ها‪ ،‬قطعات الکتریکی و‪...‬‬
‫ اطالعات و تبادل داده ها‬‫تعریف چگونگی تعامل و تبادل اطالعات بین بخشهای مختلف (خودرو‪ ،‬جاده و مرکز)‬
‫ فرایند پردازش‬‫تعریف معماری سخت افزار‪ ،‬نرم افزار و ابزارهای رابط با مصرف کننده‬
‫‪Applications‬‬‫تعریف از نقطه نظرعملکردی چگونگی ارتباط و تعامل با مصرف کننده‬
‫ تدارک و ارایه‬‫‪-‬تعریف مدل اقتصادی و تعیین میزان بهره دریافت کننده خدمات‬
‫‪eCall‬‬
‫سرعت‬
‫سنج‬
‫حمل‬
‫حیوانات‬
‫همکاری‬
‫سیستمها‬
‫تعیین‬
‫سرعت‬
‫هوشمند‬
‫اطالعات‬
‫پارک‬
‫‪Infotain‬‬
‫‪ment‬‬
‫اجناس‬
‫خطرناک‬
‫پارک‬
‫خودرو‬
‫سنگین‬
‫‪ACC‬‬
‫راهبری‬
‫اطالعات‬
‫ترافیکی‬
‫‪cargo‬‬
‫‪monitoring‬‬
‫اطالعات‬
‫منطقه ای‬
‫روسازی‬
‫اطالعات‬
‫منطقه ای‬
‫خودروهای شخصی‬
‫خودروهای تجاری‬
‫مدیریت‬
‫ناوگان‬
‫اختیاری‬
‫‪Pay-As‬‬‫‪You Drive‬‬
‫‪insurance‬‬
‫اطالعات‬
‫ایمنی‬
‫محدودیت‬
‫دسترسی‬
‫اجباری‬
‫‪EFC‬‬
‫تاییدیه ها و اعتباردهی‬
‫ تاییدیه بخشهای مختلف به صورت مستقل و هماهنگ‬‫ سرعت سنج الکترونیک ‪Digital Tachograph‬‬‫ تاییدیه عملکردی‬‫ تاییدیه امنیتی‬‫‪ -‬تاییدیه ارتباطی بین ابزارها‬
‫ ‪eCall‬‬‫ تاییدیه مطابقت کامل زنجیره ارتباطی خودرو‪ -‬زیرساخت با پروتکل ارتباطات‬‫‪ -‬تاییدیه عملکرد درون خودرویی (زمان تشخیص و ارسال پیام به مرکز)‬
‫اقدامات قانونی‬
‫‪ -‬سرعت سنج الکترونیک‬
‫‪Digital Tachograph‬‬
‫ آغاز فاز عملیاتی از سال ‪2006‬‬‫ خودروهای باری بیش از‪ 3/5 ton‬و مسافری بیش از ‪ 9‬نفر‬‫‪ -‬تجهیز ‪ 2.6‬میلیون خودرو تا سال ‪2008‬‬
‫ ‪eCall‬‬‫ ارایه اولین ‪ draft‬در سال ‪2004‬‬‫‪ -‬رسیدن به ‪ B/C=3.92‬در سال ‪( 2030‬رویکرد اجباری) و ‪( B/C=1.31‬اختیاری)‬
‫ سیستم جانع پرداخت الکترونیک استفاده از جاده‬‫‪ -‬آغاز فاز عملیاتی از سال ‪2012‬‬
‫ حمل و نقل اجناس خطرناک‬‫‪ -‬آغاز فاز عملیاتی از سال ‪2009‬‬
‫‪EETC‬‬
‫تشکر از توجه شما‬
‫منابع‬
1- Adoption of an open in-vehicle platform architecture for the
provision of ITS services and applications, including standard
interfaces.
2- ITS-Plan the Netherlands 2013-2017
3- CEN/TC 278 ITS Standardization. Developing Standards for Smart
and Sustainable Transport
4- ITS in the Netherlands
5- The potential of Intelligent Transport Systems for reducing road
transport related greenhouse gas emissions

similar documents