Prezentace (část 1)

Report
ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K FINANCÍM
Ing. Aleš Krajina
1
OBSAH KURZU
1. blok – dnes dopoledne
Finanční gramotnost
 O čem je tento seminář?
 Co je to FINANČNÍ GRAMOTNOST?
 Peníze a role peněz
 Inflace - nepřítel peněz,
- peněžní a věcná hodnota
2
OBSAH KURZU
2. blok – dnes dopoledne
Finance kolem nás
 Finanční trh a finanční instituce
 Banky a jejich služby, banky a bezpečnost
(bankovní dohled, pojištění vkladů)
 Platební metody a nástroje
(zaměření na moderní metody a bezpečnost)
3
OBSAH KURZU
3. blok – dnes dopoledne a odpoledne
Spoření a investice
 Proč spořit? – cíle a nástroje spoření
 Úrok, složený úrok
 Investiční trojúhelník – výnos, likvidita a riziko
 Cesta peněz
 Investice na kapitálovém trhu,
(ochrana před riziky, zásady správného investora)
 Otevřené podílové fondy
4
OBSAH KURZU
4. blok – dnes odpoledne
Úvěry a půjčky
 Úvěrové instituce a úvěrové registry
 Typy úvěrů
 Úvěry na bydlení
 Spotřebitelské úvěry, kreditní karty, nebankovní
úvěry
 Zadlužení, dluhová past a jak z ní,
na co si dát pozor při půjčování
5
OBSAH KURZU
5. blok – zítra dopoledne
Pojištění
 Proč pojištění? Exkurz do historie pojištění
 Kdy se pojistit a co zvažovat při pojištění?
 Druhy pojistných produktů
 Jak vybrat správné pojištění?
6
OBSAH KURZU
6. blok – zítra dopoledne
Osobní (rodinný) finanční plán
 Co to je a proč finanční plánování?
(osobní finance pod kontrolou)
 Co by měl správný finanční plán obsahovat
a kdo ho může zpracovat
 Služby finančních poradců
Jak poznat dobrého finančního poradce?
7
OBSAH KURZU
7. blok – zítra dopoledne
Abych měl dost peněz
 Odpovědné chování v různých životních situacích
 Rekapitulace a doporučení
Co jsme se dozvěděli na semináři?
 Myšlením k bohatství
(pozitivní a odpovědné myšlení)
8. blok – zítra dopoledne
Diskuze a závěr
8
FINANČNÍ
GRAMOTNOST
Co je to FINANČNÍ GRAMOTNOST?
Peníze a inflace
9
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Znát finanční produkty
Orientovat se na finančním trhu
Vědět, co je pro mě dobré (ve financích)
Umět hospodařit s financemi
Znát finanční pojmy a rozumět jim
Vědět, kde získám informace z oblasti
financí
 …






10
FINANČNÍ GRAMOTNOST
 Finanční gramotnost je soubor znalostí,
dovedností a hodnotových postojů občana,
nezbytných k tomu, aby kvalitně finančně
zabezpečil sebe a svou rodinu.
 Finančně gramotný občan se orientuje
v problematice peněz a cen a umí rozumně
hospodařit se svými osobními či rodinnými
financemi.
11
FINANČNÍ GRAMOTNOST
FINANČNÍ GRAMOTNOST
= ABECEDA
OSOBNÍHO FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
12
FINANČNÍ GRAMOTNOST
13
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Finanční gramotnost v ČR
14
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Finanční gramotnost v ČR
15
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Finanční gramotnost v ČR
16
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Finanční gramotnost v ČR
17
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Finanční
gramotnost
v ČR
18
PENÍZE A ROLE PENĚZ
Historie peněz
 Potřeba řešit směnu různého zboží
 Zpočátku barterový obchod (nízká efektivita)
 Hledání univerzální hodnoty – most mezi
prodejem a nákupem
 Vznik „všeobecných ekvivalentů“
 Plátno
 Dobytek
 Kožešiny
 Sůl
 Cigarety
19
PENÍZE A ROLE PENĚZ
Historie peněz
 Vznik „všeobecných ekvivalentů“
 Zlato
 Mince (zlaté, stříbrné, měděné, …), 7. stol. p.n.l.
 Papírové peníze – bankovky, 11. století
 Hodnota těchto bankovek se odvozovala od
množství zlata, které reprezentovala (bankovky
tedy byly kryté zlatem)
 Po 1. svět. válce odklon od zlatého standardu,
nekryté peníze tištěné centrální bankou
 Od pol. 20. stol. – další „odhmotňování“ peněz 20
PENÍZE A ROLE PENĚZ
Historie peněz
 Peníze tak už nejsou ani papír, nýbrž záznamy v
počítačích.
 Elektronické (bezhotovostní) peníze umožňují
daleko pružnější zacházení s nimi.
 Americký dolar = český vynález
 Dolar
daler
thaler
Joachimthaler
Jáchymovský tolar (16. stol.), vysoce kvalitní
a vyhledávané mince
21
PENÍZE A ROLE PENĚZ
Funkce peněz
 Prostředek směny
Peníze se staly všeobecným ekvivalentem,
peníze lze volně směňovat za zboží a služby.
 Jednotka zúčtování
Peníze se staly univerzálním měřítkem ceny zboží,
lze jimi vyjádřit dluh.
Peníze tak usnadňují ekonomickou kalkulaci.
 Dočasný uchovatel hodnoty
Peníze slouží jako jistá forma majetku, prostředek
22
jeho akumulace.
INFLACE – NEPŘÍTEL PENĚZ
Inflace
 Zavedením měny, založené pouze na zárukách
bank a států, se sice odstranila hospodářská
omezení díky nedostatku zlata, vzniklo však
nové riziko znehodnocování peněz čili inflace.
 Růst objemu peněz v ekonomice zvyšuje
poptávku, která tak tlačí na růst cen.
 Inflace je všeobecný růst cenové hladiny zboží
a služeb v ekonomice.
 Inflace má za následek pokles kupní síly peněz.
23
INFLACE – NEPŘÍTEL PENĚZ
Inflace
 Inflace se měří indexem spotřebitelských cen.
V indexu spotřebitelských cen se porovnávají
ceny vybraných výrobků a služeb a přisoudí se
jim podíl podle toho, jak se podílí na celkové
spotřebě domácnosti (tzv. spotřební koš).
 Spotřební koš a jeho složení:





Potraviny 15%
Alkohol a tabák 9%
Oděvy a obuv 4%
Bydlení a energie 27%
Vybavení a zařízení domácnosti 6%





Zdraví 2%
Doprava 11%
Pošta a telekomunikace 4%
Rekreace, kultura, vzdělávání 17%
Stravování a ubytování 5%
24
INFLACE – NEPŘÍTEL PENĚZ
Za to samé musím o rok později zaplatit o 3,3 % víc !!!
V roce 2012 v ČR činila míra inflace 3,3%
Pokud nezhodnotíte vaše peníze ročně alespoň ve výši
roční inflace, váš finanční majetek ztrácí hodnotu!
INFLACE – NEPŘÍTEL PENĚZ
VĚCNÁ A PENĚŽNÍ HODNOTA
Inflace x věcná a peněžní hodnota
 Na PENĚŽNÍ HODNOTU působí negativně
– snižuje kupní sílu
Co jsme si mohli koupit před 20 lety např. za 100 tisíc korun
a co dnes?
 Na VĚCNOU HODNOTU působí pozitivně
– zvyšování hodnoty
Pozemek, který jsme před 20 lety koupili za 100 tisíc korun,
v dnešní době se jeho hodnota zvýšila na 1 mil korun i více
27
VĚCNÁ A PENĚŽNÍ HODNOTA
28
VĚCNÁ A PENĚŽNÍ HODNOTA
PENĚŽNÍ HODNOTA
VĚCNÁ HODNOTA
 pozemky & půda
 účet, vkladní knížka
 Nemovitosti - budovy
 cenné papíry s pevným
úročením (půjčka)
 drahé kovy / drahé kameny
 životní pojištění
 starožitnosti, umění
 zástavní list
 akcie
 stavební spoření
 IŽP – vázané na fondy
akciový fond
nemovitostní fond
peněžní a dluhopisový fond
penzijní fond
 investiční fond
VĚCNÁ A PENĚŽNÍ HODNOTA
Peněžní hodnota
 S peněžní hodnotou získáváme nějaký dlužební
titul a stáváme se věřiteli !!
 Jsme tedy závislí na tom, zda je dlužník (banka,
pojišťovna, stavební spořitelna, stát) schopen
své dluhy splatit a vrátit.
 Peněžní hodnota nám může kolísat v závislosti
na hodnotě měny.
 Peněžní hodnota oproti věcné hodnotě ztrácí
svou cenu!
30
VĚCNÁ A PENĚŽNÍ HODNOTA
Věcná hodnota
 S věcnými, reálnými hodnotami se stáváme
majiteli věcí !!
 Tím jsme v porovnání s věřiteli, kteří vlastní
dlužní úpis, nezávislí na tom, zda dlužník svůj
dluh splatí.
 Věcná hodnota oproti peněžní hodnotě neztrácí
svou cenu !!
 Věcná hodnota vyjádřená penězi v čase
obvykle roste!
31
VĚCNÁ A PENĚŽNÍ HODNOTA
Ochrana proti inflaci vkladem do věcných hodnot
Citát z knihy (děj probíhá v 5. stol.)
Miroslav Žamboch: Vlk samotář
„ … Přemýšlel jsem, co se svými penězi udělám.
Válka obrací žebříček hodnot vzhůru nohama.
Pokud jsem je nechtěl proměnit ve zlato a to někde
ukrýt, nezbývalo než je předisponovat jinam, do
obchodní plavby či jiného podnikání ve státech
Obchodní ligy na západním pobřeží…“
32
KONEC 1. BLOKU
PŘESTÁVKA 10:00 – 10:15
33

similar documents