BENGKEL AKTIVITI PENULISAN MEKANIS

Report
BENGKEL AKTIVITI
PRATULISAN
DISEDIAKAN OLEH:
LIM THAI YEE
CHIA SIEW YIN
QUEK YAH LIN
NG SHIAU SHUANG
HENG CHEE CHIAN
BOO AI NYEE
TANG YEN SUAN
TUJUAN PRATULISAN
MERUPAKAN KEMAHIRAN ASAS
UNTUK KEMAHIRAN TULISAN
MEKANIS.MURID DILATIH UNTUK
MENGKOORDINASIKAN OTOT-OTOT
JARI TANGAN BAGI MEMUDAHKAN
MEREKA MEMEGANG ALAT TULIS
DAN MEMBENTUK HURUF.
TUJUAN PRATULISAN
Di samping itu murid-murid dilatih
mengkoordinasikan pergerakan otototot tangan dan mata supaya mereka
berkebolehan untuk menulis dalam
bentuk mendatar dari kiri ke kanan
( dalam tulisan Rumi ) dan kanan ke
kiri ( dalam tulisan Jawi ).
Aktiviti 1 :
Melaksanakan aktiviti
Pergerakan Jari, Tangan
dan Mata
Langkah 1 :
• Guru menampal kertas mahjong yang memaparkan pemainan
“Kembara Si Tikus “ di papan putih.
Langkah 2 :
• Murid ditanya oleh guru adakah mereka pernah bermain permainan
seakan-akan permainan ini.
Langkah 3 :
• Murid disuruh untuk memikirkan dahulu jalan yang perlu dilalui oleh Si
Tikus untuk mendapatkan kek.
Langkah 4 :
• Murid dipanggil secara rawak ke hadapan kelas untuk melakarkan arah
yang perlu dilalui oleh Si Tikus sehingga menerima arahan berhenti
daripada guru.
Langkah 5 :
• Permainan disambung pula oleh murid lain secara bergilir-gilir
sehingga sampai ke akhir permainan.
Aktiviti 2
:
Melaksanakan aktiviti membuat corak,
menyambung titik, memadankan bentuk
dan lain-lain.
AKTIVITI 2.1
MEMBUAT
CORAK
•
•
•
•
•
Langkah 1 :
Guru menampal lirik lagu ‘ Adik ke sekolah ‘ dan ‘Anak Beruang ‘ di papan putih.
Langkah 2 :
Setiap murid mendapat sehelai kertas kosong daripada guru.
Langkah 3 :
Murid mendengar guru menyanyikan lagu tersebut sambil memerhatikan corak
yang dilukis oleh guru.
Langkah 4 :
Murid mengikut nyanyian guru sambil melukis corak di atas kertas kosong yang
telah diberikan sepertimana lukisan corak guru di papan putih.
Langkah 5 :
Lukisan murid dilihat oleh guru.
AKTIVITI 2.2
MENYAMBUNG TITIK
• Langkah 1 :
Guru menampal kertas mahjong yang memaparkan gambar yang
perlu disambungkan titiknya agar menjadi satu gambar yang
lengkap.
• Langkah 2 :
Murid diberi masa memerhatikan gambar itu dan memikirkan
bagaimana cara untuk menyambung titiknya mengikut urutan
• Langkah 3 :
Murid akan dipanggil ke hadapan untuk menyambung titik
tersebut secara rawak.
AKTIVITI 2.3
MEMADANKAN BENTUK
• Langkah 1 :
Guru akan menampal kertas mahjong yang terlakar bentukbentuk tertentu diatasnya.
• Langkah 2 :
Murid memerhatikan bentuk-bentuk yang digantung oleh
guru dihadapan kelas.
• Langkah 3 :
Murid akan dipanggil kehadapan kelas secara rawak bagi
mengambil bentuk yang tergantung tersebut untuk dipadan
di atas kertas mahjong yang telah ditampal sebentar tadi..
• Langkah 4 :
Guru mengulangi Langkah 3 untuk murid seterusnya.
AKTIVITI 3
Melaksanakan Aktiviti
Membentuk Huruf.
AKTIVITI 3
MEMADANKAN BENTUK
• Langkah 1 :
Murid dibahagikan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan.
• Langkah 2 :
Setiap murid akan menerima plastesin dan kertas (mengandungi 8 petak)
daripada guru.
• Langkah 3 :
Murid melihat huruf-huruf A hingga Z yang ditulis oleh guru di papan
putih.
• Langkah 4 :
Murid dikehendaki membentuk huruf daripada plastesin yang telah
diterima berdasarkan arahan guru pada petak-petak di dalam kertas yang
telah diberikan..
• Langkah 5 :
Murid akan dipantau oleh guru semasa menjalankan aktiviti ini bagi
memastikan mereka membentuk huruf yang betul.
RUMUSAN
PERINGKAT PRATULISAN AMAT
PENTING DALAM PERKEMBANGAN
KEMAHIRAN TULISAN.LATIHANLATIHAN YANG SESUAI DAN TEPAT
PERLU DIJALANKAN SEBAGAI
PERSEDIAAN KEPADA MEREKA
UNTUK MEMASUKI PERINGKAT
SETERUSNYA IAITU PENULISAN
MEKANIS.
SEKIAN, TERIMA KASIH

similar documents