Tècnica d*investigació qualitativa

Report
L’OBSERVACIÓ PARTICIPANT
Tècnica d’investigació qualitativa
Quan l'investigador s'integra en l'espai de la comunitat observada, participant en major o menor
grau en activitats de la situació social estudiada i observant a fons aquesta situació.
CARACTERÍSTIQUES

Immersió de l’investigador en l’àmbit de convivència quotidià dels individus a observar.

Participació (teatralitzada) de l’investigador a la vida quotidiana dels individus.

Utilització simultània de múltiples tècniques d’obtenció d’informació i anàlisi.

Cal fer un registre sistemàtic del que es veu, se sent i es pensa durant l'observació
participant (notes de treball de camp).

Reflexió dialèctica constant i comprensiva amb allò observat i deduir dels resultats que
s’obtenen noves vies de cerca d’informació.

Present o ocult (grau implicació i interacció): L’investigador pot “fer-se notar” dins del
grup, de manera que el subjecte o subjectes estudiats saben que hi ha algú que els està
observant (l’investigador). Però en algunes ocasions, l’observació es fa sense que els subjectes
participants sàpiguen que estan essent estudiats.
PROBLEMES I DIFICULTATS

Reactivitat: Canvis d’actitud dels individus al sentir-se observats. De vegades
l’individu intenta adaptar-se a allò que ell creu que vol l’investigador.

Errors: Poden ser sistemàtics o aleatoris.


Els aleatoris és produeixen no se sap quan ni què els produeix.

Els sistemàtics és mantenen constants en totes les observacions. Poden ser
deguts a l’observador, a l’instrument o al mode d’aplicació dels instruments.
Objectivitat? El qüestionament de la capacitat d’observar objectivament.
*************

L’accés i integració en el camp d’observació.

El registre de la informació.

La comprensió d’allò que s’observa.
ELS ESPAIS O ESCENARIS



Públics: Platja, aeroport, cafeteria...
Privats: requereix conèixer algú que ens introdueixi.
Organitzacions o Institucions: L’accés a certa informació de vegades ha
de passar per certs filtres.
COM RECOLLIR LA INFORMACIÓ?



Diari de camp
Fitxa d’observació
Gravació imatges i so

similar documents