Przykro nam, zła odpowiedź

Report
Gaśnice,
Odzież ochronna,
Znaki bezpieczeństwa
Co powoduje ogień ?
Trójkąt ognia
Ciepło
Tlen
Paliwo
Gaśnice
Gaśnica jest aktywnym urządzeniem ochrony
przeciwpożarowej wykorzystywanych do gaszenia lub
kontroli małych pożarów, często w sytuacjach awaryjnych.
Nie jest przeznaczona do użycia w przypadku ognia który nie
jest pod kontrolą, to znaczy takiego, który osiągnął sufit,
stanowi zagrożenie dla użytkownika (to znaczy nie ma drogi
ucieczki, występuje dym, zagrożenie wybuchem, itp.), lub w
inny sposób wymaga interwencji straży pożarnej. Gaśnica
zazwyczaj składa się cylindrycznego naczynia ciśnieniowego
zawierającego środek, który może zostać użyty do gaszenia
pożaru.
Oznaczenia literowe środków gaśniczych
stosowane w Polsce i w Europie:
• A - do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie
tylko powodują płomień ale także ulegają rozżarzeniu np.
drewna, papieru, gumy,
• B - do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc
się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,
• C - do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu,
acetylenu, propanu,
• D - do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu,
sodu, uranu,
• F - do gaszenia pożarów łatwopalnych środków
gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).
Polska Norma wyróżnia następujące typy gaśnic
(w zależności od zawartego w gaśnicy środka gaśniczego):
•
•
•
•
•
gaśnice wodne,
gaśnice pianowe,
gaśnice proszkowe,
gaśnice śniegowe CO2,
gaśnice halonowe
Gaśnica wodna
Malowana na czerwono
Pożary z grupy A –
drewno, meble, papier itp.
Nie nadaje się do palnych
cieczy, takich jak olej,
benzyna, tłuszcz
kuchenny, itp.
Nie do użycia w pożarach
związanych z
elektrycznością;
Gasi poprzez ochłodzenie
Gaśnica pianowa
Malowana na czerwono
Pożary z grupy A i B;
nadaje się do gaszenia
palnych cieczy, takich jak
olej, benzyna, itp.
Nie do użycia w pożarach
związanych z
elektrycznością;
Gasi przez ochłodzenie i
odcięcie powierzchni od
płonącej cieczy.
Gaśnica Proszkowa
Malowana na czerwono
Do użycia w pożarach typu A, B, C;
w zasadzie do użycia w przypadku
większości pożarów, z
wyłączeniem gaszenia pożarów
typu D (metali palnych np.
magnezu, sodu, uranu) oraz typu ,
F (łatwopalnych środków
gotujących np. oleje roślinne,
tłuszcze zwierzęce.
Działa poprzez chemiczne reakcje
z procesem spalania
Gaśnica śniegowa [CO2]
Malowana na czerwono
Bezpieczna w przypadku
pożarów typu B;
Bezpieczna w przypadku
pożarów z elektrycznością;
Działanie gaśnicze polega na
odcinaniu dostępu tlenu i
znacznym obniżeniu
temperatury
Inne wyposażenie przeciwpożarowe
Znaki bezpieczeństwa przeciwpożarowego
URZĄDZENIE SYGNALIZACJI
POŻAROWEJ –
URUCHAMIANIE RĘCZNE
SPRZĘT POŻARNICZY –
HYDRANT WEWNĘTRZNY
Znaki
bezpieczeństwa
Znaki bezpieczeństwa
Niebieski/Biały =
musisz zrobić
Zielony/Biały = Informacja o
bezpieczeństwie
!
Czerwony/Biały =
NIE WOLNO robić
Żółty/Czarny = ostrzeżenie przed
niebezpieczeństwem dla zdrowia i
bezpieczeństwa
Znaki bezpieczeństwa
Każdy czerwono-biały znak z
ukośną linią oznacza:
“Nie wolno lub nie dozwolone”
PALENIE
TYTONIU
ZABRONIONE
Znaki bezpieczeństwa
Żółty + Czarny = OSTRZEŻENIE
PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM
MATERIAŁY ŁATWO ZAPALNE
OSTRZEŻENIE PRZED
PROMIENIAMI LASEROWYMI
Znaki bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE PRZED
PORAŻENIEM
PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM
OSTRZEŻENIE PRZED
NIEBEZPIECZEŃSTWEM
ZATRUCIA SUBSTANCJAMI
TOKSYCZNYMI
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU –
MATERIAŁY WYBUCHOWE
Znaki bezpieczeństwa
Zielony + Biały = Informacja o
BEZPIECZEŃSTWIE
Kierunek do
wyjścia drogi
ewakuacyjnej
Pierwsza pomoc
medyczna
Znaki bezpieczeństwa
Niebieski + Biały = Konieczne lub musisz zrobić
Ogólny znak nakazu
Nakaz stosowania ochrony rąk
MUSISZ NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE
Nakaz stosowania ochrony słuchu
MUSISZ NOSIĆ NAUSZNIKI
Interaktywne
sprawdzenie wiedzy
Następne dwanaście pytań pozwoli Ci
sprawdzić, na ile pamiętasz znaki
bezpieczeństwa.
Używaj kursora myszki by wybrać i
kliknąć poprawną odpowiedź.
Kliknij na logo by rozpocząć
Ten test sprawdzi twoją znajomość
następujących kwestii :
Zakazy
Ostrzeżenia
Nakazy
Ogień
Oznaczenie pierwszej pomocy
KONTYNUACJA
Pytanie 1
Wybierz i kliknij ten obrazek, który ma poprawny kształt
i kolor dla Znaku zakazu
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Wszystkie znaki zakazu są czerwone
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Wszystkie znaki zakazu są okrągłe
z czerwoną krawędzią
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Wszystkie znaki zakazu mają białe tło
Spróbuj jeszcze raz
Odpowiedź prawidłowa
Prawidłowa konstrukcja znaku zakazu to
a) Okrągły kształt
b) Czarny piktogram na białym tle,
czerwona ukośna linia (przekątna)
Następne pytanie
Pytanie 2
Kliknij na obrazek poniżej, który ma odpowiedni kolor
i kształt dla znaku ostrzegawczego.
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Wszystkie znaki ostrzegawcze są
żółte
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Wszystkie znaki ostrzegawcze są
trójkątne
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Wszystkie znaki ostrzegawcze mają
czarne piktogramy
Spróbuj jeszcze raz
Odpowiedź prawidłowa
Prawidłowa konstrukcja znaku
ostrzegawczego to :
a) Kształt trójkątny
b) Czarny piktogram na żółtym tle,
czarne krawędzie
Następne pytanie
Pytanie 3
Kliknij na obrazek poniżej, który ma odpowiedni kolor i
kształt dla znaku nakazu (mówiącego, że musisz coś zrobić)
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Wszystkie znaki nakazu są
niebieskie
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Wszystkie znaki nakazu mają biały
piktogram na niebieskim tle
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Wszystkie znaki nakazu są okrągłe.
Spróbuj jeszcze raz
Odpowiedź prawidłowa
Prawidłowa konstrukcja znaku nakazu to:
a) Okrągły kształt
a) Biały piktogram na niebieskim tle,
biała krawędź.
Następne pytanie
Pytanie 4
Kliknij na obrazek poniżej, który ma odpowiedni kolor i
kształt dla znaku pożarowego
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Wszystkie znaki pożarowe to
czerwone kwadraty
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Wszystkie znaki pożarowe mają biały
piktogram na czerwonym tle.
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Wszystkie znaki pożarowe to
kwadraty
Spróbuj jeszcze raz
Odpowiedź prawidłowa
Prawidłowa konstrukcja znaku pożarowego to :
a) Kwadratowy kształt
b) Biały piktogram na
czerwonym tle,
biała krawędź.
Następne pytanie
Pytanie 5
Kliknij na obrazek poniżej, który ma odpowiedni kolor i
kształt dla znaku informacyjnego
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Wszystkie znaki informacyjne mają
biały piktogram.
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Wszystkie znaki informacyjne są
zielone
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Znaki informacyjne mogą być
kwadratami lub prostokątami.
Spróbuj jeszcze raz
Odpowiedź prawidłowa
Prawidłowa konstrukcja znaku informacyjnego to:
Kwadratowy lub prostokątny kształt
Biały piktogram na zielonym tle.
Następne pytanie
Pytanie 6
Jakie jest znaczenie tego znaku?
Zakaz
otwartego
ognia
Miejsce
odpoczynku
gdzie wolno
palić
Palenie
zabronione
Palenie
dozwolone
Przykro nam,
zła odpowiedź
To ma mieć związek z paleniem, ale
to jest coś, czego nie możesz robić.
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
To ma mieć związek z paleniem
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
To jest znak mówiący, że czegoś
nie można robić
Spróbuj jeszcze raz
Odpowiedź prawidłowa
Palenie
zabronione
Następne pytanie
Pytanie 7
O czym informują niebiesko-białe znaki
bezpieczeństwa?
Rzeczy,
których NIE
WOLNO
robić
Rzeczy,
które
TRZEBA
zrobić
Najbliższe
wyjście
bezpieczeństwa
Niebezpie
czeństwo
w pobliżu
Przykro nam,
zła odpowiedź
Musisz robić to, o czym taki znak Ci
mówi
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Znaki oznaczające wyjścia
ewakuacyjne są zielono-białe
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Niebiesko-białe znaki są
obowiązkowe do wykonania
Spróbuj jeszcze raz
Odpowiedź prawidłowa
Niebiesko-białe znaki mówią
co MUSISZ ZROBIĆ
Następne pytanie
Pytanie 8
Który z poniższych znaków oznacza
ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym
Przykro nam,
zła odpowiedź
Ten znak oznacza
niebezpieczeństwo pożaru –
materiały utleniające
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Ten znak oznacza ostrzeżenie przed
niebezpieczeństwem zatrucia
substancjami toksycznymi
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Ten znak oznacza niebezpieczeństwo
wybuchu – materiały wybuchowe
Spróbuj jeszcze raz
Odpowiedź prawidłowa
Ten znak oznacza ostrzeżenie przed
porażeniem prądem elektrycznym
Następne pytanie
Pytanie 9
Co ten typ znaku oznacza ?
Obowiązek
Informacja o
bezpieczeństwie
Ostrzeżenie
o zagrożeniu
Zakaz
Przykro nam,
zła odpowiedź
To jest przykład znaku zakazu.
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
To jest przykład znaku
ostrzegającego
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
To jest przykład znaku informacji
o bezpieczeństwie
Spróbuj jeszcze raz
Odpowiedź prawidłowa
Należy ubrać
rękawice ochronne
Niebieskie tło z białym piktogramem jest znakiem nakazu, np.
załóż nauszniki przeciwhałasowe, gogle, rękawice, itp.
Następne pytanie
Pytanie 10
Jakie jest znaczenie tego znaku?
Można ubrać
nauszniki
przeciwhałasowe
To jest
głośny
obszar
Uwaga na
głuchoniemych
Trzeba ubrać
nauszniki
przeciwhałasowe
Przykro nam,
zła odpowiedź
Nie masz wyboru
To jest znak nakazu
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
To może być głośny obszar, ale nie to
ten znak nakazuje.
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Jeżeli nie zrobisz tego, co nakazuje
ten znak, to sam możesz ogłuchnąć !
Spróbuj jeszcze raz
Odpowiedź prawidłowa
Ten znak nakazuje, że MUSISZ
ubrać nauszniki przeciwhałasowe
podczas pracy w tym obszarze.
Następne pytanie
Pytanie 11
Której z tych gaśnic nie można użyć
do gaszenia pożaru z elektrycznością?
Przykro nam,
zła odpowiedź
Gaśnica proszkowa może być użyta do
gaszenia pożarów z elektrycznością
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Gaśnica śniegowa (CO2) może być użyta
do gaszenia pożarów z elektrycznością
Spróbuj jeszcze raz
Odpowiedź prawidłowa
Woda nie powinna być używana do gaszenia pożarów z
elektrycznością, ponieważ woda przewodzi elektryczność, co
podczas gaszenia może spowodować poważne obrażenia.
Kliknij tutaj by przejść do
odzieży ochronnej
Odzież ochronna
PO CO JEST ODZIEŻ
OCHRONNA?
SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ
ZAPEWNIA OCHRONĘ OD JEDNEGO
LUB WIĘCEJ ZAGROŻEŃ DLA
ZDROWIA LUB BEZPIECZEŃSTWA.
PRZYKŁADY
ODZIEŻY OCHRONNEJ
• KASK
• OKULARY LUB GOGLE
BEZPIECZEŃSTWA
• RĘKAWICE
• OBUWIE OCHRONNE
• ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA
• ŚRODKI OCHRONNE
Przepisy prawne
• Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów BHP (tj.. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650,
załącznik nr 2 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia
występujące w zakładzie pracy oraz podstawowe środki zapobiegawcze,
wymaga się, by odzież ochronna została dostarczona i użyta kiedykolwiek
ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa nie może być kontrolowane w inny
sposób.
Jakiej odzieży ochronnej użyć?
• Upewnij się, że Twoja odzież ochronna jest odpowiednia do
Twojej pracy/wykonywanego zadania.
• Sprawdź, czy jest w dobrym stanie
• Czy są jakieś szczególne wymagania dotyczące odzieży
ochronnej w Twoim miejscu pracy? Np. musisz ubrać
rękawice lub zabezpieczyć oczy.
TYPOWE ZNAKI
Obuwie ochronne musi być
noszone
Odzież ostrzegawcza musi być
noszona
Kaski muszą być noszone
Pytanie 12
Którego z tych oznaczeń odzieży ochronnej
użyłbyś w przypadku
„spadających lub latających obiektów”?
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Spadający obiekt ciągle wyrządzi
krzywdę.
Nawet jeżeli nosisz okulary
bezpieczeństwa
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
To pomoże tylko w głośnych
pomieszczeniach
Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam,
zła odpowiedź
Podpowiedź:
Jeżeli je założysz, spadający obiekt
ciągle może wyrządzić szkodę Twojej
głowie.
Spróbuj jeszcze raz
Odpowiedź prawidłowa
Kask lub hełm bezpieczeństwa ochroni Cię przed
spadającymi lub latającymi obiektami.
Kliknij tutaj by zakończyć
No i jak Ci poszło ?
Jeżeli wszystkie odpowiedzi były prawidłowe
GRATULACJE !
Jeżeli klika odpowiedzi było nieprawidłowych, wróć do testu jeszcze
raz i tym razem postaraj się zdobyć 100%
Kliknij na logo by zacząć od początku
Wyjście

similar documents