Vinster med förebyggande företagshälsovård

Report
Välkommen till
Vinster med förebyggande
företagshälsovård
Malmö 12 mars
Skellefteå 9 april
Moderator:
Göteborg 19 mars
Stockholm 16 april & 12 juni
Katarina Gentzel
Partsrepresentanter:Bodil Mellblom, Svenskt Näringsliv
Sven Bergström, LO
Ann Lundberg Andersson, PTK
Dagens program
• Partsföreträdare ger sin syn på köp av arbetsmiljö- och
hälsotjänster
• Samarbete företag och företagshälsovård
• Slutsatser och goda exempel från ett EU-finansierat
projekt
• Lunch (12.00 – 12.45)
• Vikten av att använda företagshälsovården i det
systematiska arbetsmiljöarbetet
• Hur kan ett strukturerat arbetsmiljöarbete åstadkomma
ett hållbart arbetsliv?
• Allmän frågestund och diskussion
• Avslut med fika och frukt (14.50)
Fakta om Företagshälsovården
• 65% (3.1 miljoner) av alla anställda har tillgång till företagshälsovård genom
sin arbetsgivare.
• 1.4 miljoner anställda är helt utan företagshälsovård. Hälften av dessa
arbetar i företag med mindre än 50 anställda.
• 83% av företagshälsorna drivs som enskilda bolag, medan 17% är
”inbyggda” och ingår i kundföretagets verksamhet.
• Branschens omsättning 2010 var ca 4 miljarder vilket motsvarar en
investering från arbetsgivaren på ca 1300 kronor/anställd.
Vanligaste köp av arbetsmiljö- och hälsotjänster
•
•
•
•
•
Hälsoundersökningar
Friskvårdande insatser
Rehabiliteringsfrågor
Samtalsstöd
Arbetsmiljöinsatser
Parterna på arbetsmarknaden
vill se en utveckling av
Företagshälsovården.
AFA försäkring utlyser i samarbete med
arbetsmarknadens parter ett 3-årigt FoU-program om
Företagshälsovård med 30 miljoner.
Syftet med programmet är att bidra till att utveckla en
mer behovsanpassad företagshälsovård som främjar
och höjer kvalitén i det förebyggande arbetet på
arbetsplatsen.
Samarbete företag och
företagshälsovård
Företaget Trelleborg Ersmark AB berättar
tillsammans med företagshälsan
PersonalPartner om sitt samarbete och hur
val av företagshälsovårdstjänster kommer
till.
Slutsatser och goda exempel från
ett EU-finansierat projekt
• Projektledare Ylva Nordling, (tidigare Sveriges
företagshälsor), berättar om projektet
Företagshälsovård – hållbart arbetsliv.
• Finansierat av EU:s Socialfond under år 2010-2012.
• Målet var att företagshälsovården tillsammans med
kundföretag/organisationer skulle öka sin kunskap om
hur man främjar hälsa och minskar ohälsan i svenskt
näringsliv.
Dokumentation från seminariet kommer att
finnas på www.prevent.se/fhvdokumentation
Vikten av att använda företagshälsovården i det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljöverkets tillsynsdirektör för distriktet
i Västerbotten, Elisabeth Åkerlund, berättar.
Hur kan ett strukturerat
arbetsmiljöarbete åstadkomma
ett hållbart arbetsliv?
Professor Magnus Svartengren, verksam på
Arbetsmiljöverket, berättar.
Allmän frågestund och diskussion
Dokumentation från seminariet kommer att finnas på
www.prevent.se/fhvdokumentation
Moderator:
I panelen:
Katarina Gentzel
Bodil Mellblom, Svenskt Näringsliv
Sven Bergström, LO
Elisabeth Åkerlund, AV
Nils Brännström, Trelleborg Ersmark AB
Robert Lundström, PersonalPartner
Ylva Nordling, konsult
Magnus Svartengren, AV
Tack Skellefteå!
• Ett stort tack till er alla för att ni kom till
seminariet. Hoppas att ni tyckte det var bra.
• Ett särskilt stort tack till alla er som medverkat
här uppe på scenen.
• Dokumentation kommer att finnas på
www.prevent.se/fhvdokumentation
• Glöm inte att lämna utvärderingen.
• Kaffe, te, kaka och frukt finns.

similar documents