Kucharz

Report
Numer z klasyfikacji zawodów: 512201
 Głównym zadaniem kucharza jest
sporządzanie różnych grup potraw, ciast,
napojów i deserów według ustalonych norm i receptur
gastronomicznych, z zastosowaniem odpowiednich
narzędzi, maszyn i urządzeń.
 Obowiązkiem kucharza jest przygotowanie stanowiska
pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
Odpowiednie zabezpieczenie i magazynowanie
artykułów spożywczych i produktów kulinarnych.
 Właściwy dobór surowców i półproduktów
wykorzystywanych do sporządzenia potraw.
 Prawidłowe zestawianie posiłków, układanie
prostego menu czy sporządzanie kalkulacji potraw.
 Odpowiednie porcjowanie, dekorowanie i
wykańczanie przygotowanych potraw.
 Sporządzanie potraw kuchni polskiej, kuchni
regionalnych czy innych krajów. Sporządzanie potraw
na przyjęcia okolicznościowe. Znajomość potraw
dietetycznych i wegetariańskich.
 Umiejętne wykorzystanie odpowiednich narzędzi,
maszyn i urządzeń do obróbki wstępnej surowców.
 Typowe miejsca pracy
kucharza to podmioty
gospodarcze prowadzące
działalność gastronomiczną,
restauracje, kawiarnie, bary
szybkiej obsługi, zajazdy,
szpitale, szkoły, przedszkola,
internaty, stołówki, itp.
 Praca kucharza
wykonywania jest w
pomieszczeniach
kuchennych. Podstawowe
narzędzia pracy to: noże,
tasaki, roboty kuchenne,
krajalnice, obieraczki,
maszyny do wyrabiania
ciast, obróbki mięs i ryb,
patelnie, kotły,
frytkownice, chłodnie,
zamrażarki czy zmywarki.
 Praca średnio uciążliwa
fizycznie, wymaga jednak
stałego chodzenia i
przenoszenia ciężarów.
Uciążliwa jest wysoka
temperatura i wilgotność
powietrza powstająca
podczas przygotowywania
potraw.
 Praca kucharza często
odbywa się w systemie
zmianowym, również w
niedzielę i święta. Często
godziny pracy ulegają
wydłużeniu w
szczególności podczas
obsługi przyjęć
okolicznościowych.
 Praca ta wymaga
umiejętności właściwego
przygotowywania
stanowiska pracy oraz
utrzymywania czystości
i porządku na miejscu
pracy czy przestrzegania
przepisów sanitarnych
i bhp.
 Dokładność przy sporządzaniu potraw,
 Poczucie estetyki i higiena osobista, które mają wpływ
na jakość przygotowywanych posiłków,
 Sprawność manualna obejmująca umiejętność
posługiwania się narzędziami i maszyna
wykorzystywanymi podczas przygotowywania potraw,
 Wytrwałość na długotrwały wysiłek fizyczny
związanych z chodzeniem, pracą stojącą czy
przenoszeniem ciężarów,
 Samodzielność i inicjatywa podczas sporządzania
potraw,
 Uzdolnienia plastyczne
przydatne przy dekorowaniu
potraw,
 Umiejętność pracy w zespole,
 Odpowiedzialność za
racjonalne wykorzystanie
surowców, maszyn i urządzeń,
a przede wszystkim za
bezpieczeństwo i zdrowie
ludzi spożywających
przygotowane przez niego
potrawy.
 Dobry stan zdrowia,
 Wytrzymałość fizyczna,
 Prawidłowa sprawność ruchowa kończyn,
 Prawidłowe funkcjonowanie układu kostno –
stawowego,
 Zdrowy układ krążenia i oddechowy,
 Przeciwwskazania: choroby skóry, zakaźne,
pasożytnicze, skrzywienie kręgosłupa, płaskostopie,
alergie pokarmowe, utrata zmysłu smaku, choroby
płuc czy przewodu pokarmowego.
 Minimum
wykształcenie
zawodowe o kierunku
kucharz małej
gastronomii.
 Mile widziane
wykształcenie średnie
techniczne i
podwyższanie
kwalifikacji na kursach
gastronomicznych.
 Osoba podejmująca prace
kucharza wykonuje
najpierw czynności
pomocnicze. Po zdobyciu
doświadczenia przechodzi
do samodzielnego
sporządzania potraw.
W wyniku zdobytego
doświadczenia może
awansować na szefa
kuchni.

similar documents