Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Co si představíš pod
pojmem o nás bez nás?
Provokace Německa se stupňují
 Německo vypracovala plán „Fall Grün“
 V květnu 1938 začali soustřeďovat vojska u
našich hranic
 Vláda reagovala vyhlášením částečné mobilizace
– úspěšně provedena
 Manifest Věrni zůstaneme – podepsaly tři
stovky umělců a více než milion občanů
Tlak na ČSR vrcholí
• den kdy byla podepsana mnichovska dohoda
30.zari
• 5. září - Beneš přijímá Heinleinovy požadavky
– už to nestačí
• 15. září – jednání britského premiéra
Chamberlaina s Hitlerem
• 23. září – vyhlášena všeobecná mobilizace
Mnichovský
diktát
•
•
•
•
•
•
29. – 30. září
Účastníci:
Německo – führer Adolf Hitler
Itálie – duce Benito Mussolini
Francie – předseda vlády Édouard Daladier
Anglie – premiér Neville Chamberlain
• Jak by sis
vyložil to, co
vidíš na
obrázku?
• Proč si myslíš, že Itálie, Anglie a Francie
podepsali Mnichovskou dohodu?
• Připadá ti, že nás zradili? Nebo se dá pochopit
jejich rozhodnutí?
• Myslíš si, že se dá omluvit, že rozhodli o nás
bez nás?
• Prezident Edvard Beneš mnichovskou dohodu
přijal, protože republika by v případě konfliktu
zůstala osamocena a byla by vnímána jako
viník válečného konfliktu.
• Československá armáda se musela stáhnout z
pohraničí.
sudetští Němci odstraňují československé pohraniční sloupy
pohraniční oblasti v říjnu 1938
Důsledky územní a etnické
 dohoda
ultimativně nařizovala ČSR, aby odstoupilo
pohraniční, tzv. sudetské, území hitlerovskému Německu,
vyklizení mělo začít o půlnoci z 30. září na 1. října 1938 a
skončit 10. října 1938…
 Německu bylo odstoupeno 30% území ČSR o rozloze
28 680 km2 s 3 751 obcemi, ve kterých žilo 34 % (3 653
292) obyvatel
 podle národnosti
2 822 899 Němců
738 502 Čechoslováků
6 659 Židů
Uprchlíci
Jaká byla reakce společnosti?
propagační tisk Kolínské cikorky z roku 1938
„Zůstalo nám z celého našeho dřívějšího státu pouze 70,4% půdy a 66,58% bývalých
obyvatel. Neztratili jsme však víru v sebe, ve svůj průmysl a ve své češství. Cizí
výrobek nemá míti místa v české domácnosti! Musíme šetřiti od nejmenšího a přitom
podporovati vše, co nám zůstalo... Každá dobrá česká a uvědomělá maminka je
dobrá hospodyňka a vaří kávu jen z ryze české žitné kávy ŽITOVKY a z cikorky
ZLATÉ HOSPODYŇKY.“
(na rubu mapy)
Československo dokázalo během 5 dnů
mobilizovat 1 128 000 vojáků a bylo připraveno
se bránit…
Četař Arnošt Hrad, zástupce velitele srubu
a příslušník hraničářského pluku č. 6,
při odstoupení pohraničních území odmítl
odejít z objektu a spáchal 3. října 1938
sebevraždu zastřelením. Byl pohřben
10. října 1938 v Praze, jeho pohřeb se podle
výpovědí pamětníků stal tichou demonstrací
nesouhlasu s kapitulací…
Tento zoufalý čin dokládá odhodlání tehdejších
příslušníků armády bránit republiku
s nasazením svých životů…
• Československo se musí bránit
• Souhlasili všichni občané ČSR s přijetím
mnichovské dohody?
• Pročti si otázky.
• Udělej si poznámky.
• Přikloň se k jednomu stanovisku:
Měli či neměli jsme se bránit?
• Připrav se na diskuzi.
Další důsledky
 morální – národ se nebránil se zbraní v ruce, i když armáda byla
mobilizována, traumatický moment – selhání politických elit
přijetím ultimativní „dohody“? realismus? ztráta národní hrdosti?
 strategické a obranné – na odstoupených územích zůstaly vojenské
objekty, výzbroj, výstroj, nový státní útvar přišel o přirozenou
obranu hranic – velmi se ztížily možnosti budoucí obrany zbytku
území…
 zahraničně-politické – nejistota ohledně proklamovaných nových
závazků spojenců vůči hranicím pomnichovské ČSR
 hospodářské a dopravní – oblasti, které získalo Německo, byly
průmyslově rozvinuté, silný potenciál, přetrhání dlouholetých
vazeb, reorganizace železniční sítě…
 sociální – problémy uprchlíků, nová situace, ztráta majetku, zaměstnání,
obtížné nalézání možnosti obživy

similar documents