resultater fra OptiTill

Report
ERFARINGER FRA
OPTITILL
Kasper Holm Kristensen
Planteavlskonsulent, LMO
Specialkonsulent
DEMONSTRATIONSAREALER
Henrik Nielsen JB 4
Peter J. Eggersgaard JB 7 Karl Ole Jokumsen JB 4-6
AKTIVITETER DEMONSTRATIONS AREALER
• Etablering af afgrøder med forskellige såmaskiner/systemer
• Opfølgning på fremspiring – ukrudt – plantevækst og udbytter
• Demonstrationer ikke forsøg – storparceller uden gentagelser
• Ikke helt ensartede betingelser
• Fotomontager i løbet af sæsonen
• Sådemonstration 2013 i Vinten
UDBYTTER VÅRBYG 2013
UDBYTTER HVEDE 2013
FREMSPIRING GENNEMSNIT 2013
FREMSPRING OG JORDBEARBEJDNING
SÅDYBDE EFTERÅR 2013
PUBLIKUMSAFSTEMNING
PUBLIKUMSAFSTEMNING
Karakter
Fremspiring
HVAD HAR VI LÆRT
• Demonstrationer er vanskelige at gennemføre retfærdigt (det vidste vi nu
nok)
• I vårbyg 2013 ingen betydende forskel mellem såmaskiner mht. udbytte
• Lavere fremspiring end forventet – det er generelt (75-85 % er mere
realistisk)
• (stemmer overens med Farmtest)
• Stor variation i sådybden – det skal gøres bedre
• Forudgående harvning har ikke øget udbyttet markant og heller ikke
fremspiringen
• Øjet snyder I kan stadig bedst lide grønne planter mod mørk baggrund
FASTLIGGENDE DEMONSTRATIONER
FORMIDLINGSAKTIVTETER
• Hjemmesiden www.Optitill.dk
• Artikler i fagblade
• Markvandringer (Åbenhus, ERFA grupper)
• Mødet i dag
AFSLUTNING
•
Stor interesse for projektaktiviteterne også fra udlandet
•
Fokus på halmhåndtering og stubhøjder – høstteknik.
•
Vigtigt med stor opbakning fra maskinproducenter og landmænd
•
Rigtig spændene at få lov til at være med i

similar documents