Del 6 - Distrikt 2310

Report
DISTRIKT 2310
HVORFOR ER JEG ROTARIANER
Bjørn Stolpestad
Hvorfor er jeg rotarianer og hva
har Rotary gitt meg?
Læringspunkter yrke – Rotary – yrke
Bjørn Stolpestad
Asker Rotary, President 2010 - 2011
Group Organisation
Christian Clausen
Group Internal Audit
Eva-Lotta Rosenqvist
President and Group
CEO
Group Identity &
Communications
Jan Larsson
Michael Rasmussen
Retail Banking
Casper von Koskull
Wholesale Banking
Peter Nyegaard
Group Human Resources
Henrik Priergaard
Gunn Wærsted
Wealth Management
(COO)
Banking Denmark
Anders Jensen
Development &
Projects
Peter Lybecker
CIB Denmark
Transaction Products
Jørgen Høholt
Mikael Bjertrup
Banking Finland
Distribution
CIB Finland
International Units
Pekka Nuuttila
Ellen Pløger
Olli-Petteri Lehtinen
Anne-Margrethe Firing
Banking Norway
Segments
CIB Norway
Segment CIB
John Sætre
Topi Manner
Gro Elisabeth Lundevik
Claus Asbjørn Stehr
Banking Sweden
Products
CIB Sweden
Hans Jacobson
Kurt Gustafsson
Johan Näs
Capital Markets
Services (CMS)
IT – Retail Banking
Banking Poland &
Baltic countries
Ossi Leikola
Hans Henrik Eigtved
International
Private Banking
Jhon Mortensen
Private Banking
Denmark
Hans Henrik Klestrup
Private Banking
Finland
Torsten H. Jørgensen
Group Operations & Other
Lines of Business
Fredrik Rystedt
Group Corporate Centre,
Group CFO
Ari Kaperi
Group Risk Management
Group CRO
Nordea Bank Russia
Group Treasury
Group Credit
Igor Bulantsev
Niklas Ekvall
Jorma Timonen
Nordea Finance
Group Planning
& Control
Group Credit Control
Jukka Salonen
Johan Ekwall
Holger Otterheim
Group Operational
Risk and Compliance
Group IT
Group Finance
Jukka Perttula
Poul Raaholt
Frank Søllested
Private Banking
Norway
Group Processes
Investor Relations
Henrik B. Jespersen
Torsten Østensen
Erik Gjötterberg
Rodney Alfvén
Group Market Risk
Management
Shipping, Offshore &
Oil Services
IT – Wholesale
Banking
Private Banking
Sweden
Group Services
Hans Chr. Kjelsrud
Mika V. Häkkinen
Anders Scherlund
Tapio Saarelainen
Group Strategy &
Corporate
Development
Group Capital and Risk
Modelling
Charlotte Laike
Louise Lindgren
Markets Investment
Banking
IT – Capital Markets
Asset Management
Allan Polack
Group Premises
European Affairs
Ove Hygum
Leena Mörttinen
Corporate Social
Responsibility
Casper von Koskull
Markets - FICC
Mads G. Jakobsen
Peter Lunding
Anders M. Jørgensen
Niels N. Kjær
Liisa Jauri
Life & Pensions
Johan Sidenmark
Group Legal
Lena Eriksson
Savings & Wealth
Offerings
Mads Kaagaard
March 2012
Wealth Management
Wealth Management
Gunn Wærsted
Strategy,
Support & Control
Vacant
Asset
Management
Allan Polack
Life & Pension
Johan Sidenmark
Savings & Wealth
Offerings
Mads Kaagaard
International PB
Jhon Mortensen
PB Denmark
Hans Henrik Klestrup
PB Finland
Jukka Perttula
PB Norway
Torsten Østensen
PB Sweden
Anders Scherlund
1 March 2012
Asset Management
Asset
Management
Allan Polack
Management Assistant
Kirsten Vollesen
Secretary
Yvonne Henriksen
Investments
Alternatives &
Manager Selection
Christian Hyldahl
Eivind Lorgen
Products & Operations
Snorre Storset
Institutional Clients
Kim Pilgaard
Global Fund Distribution
Christophe Girondel
RYLA
Rotary Foundation
Polio plus
RI President
Intercity
Secr
Fremmøteprosent
RI
Rotaract
Secr
RI Convention
Distrikt
Distriktssekr
KLubb
Klukbb
Klubb
Klubb
IPADG
Guvernør
AG
Klubb
Klubb
Klubb
Klubb
Klubb
Styre
NORFO
President
Handicamp
Sekretær
Peismøter
PETS
Komite
Komiteleder
Komitemedlem
Læringspunkter Rotary – yrke - Rotary
• Lederrollen
• ESI
• 4 spm-prøven
• etikk
– møtt med respekt, Norges Røde Kors, Folkehjelpen, KN, Leger uten grenser,
Flyktningehjelpen
– også en forretningsmessig side ved dette
– struktur, forutsigbarhet
– jeg er Rotarianer
• statement
• eksternt/kunder
• internt/interne kunder
• Ta i mot nye medlemmer? Ta i mot kunder? Ansatte?
– håndtrykk, øyekontakt, trygghet, tydelighet
Endring og vekst – Rotary og yrke
• Vekst
– klubben vokser og endrer seg
• positivt/negativt – konflikter? gå inn i dem – ikke sky dem, ta del. oppsøk,
menneskelig kontakt
• hvor mye skal jeg styre klubben/påvirke, ta plass?
• selv-/egen utvikling
– komfortsone – vokser når vi er utenfor komfortsonen
– by på seg selv i en trygg atmosfære
– anerkjenne forskjeller
» medlemmer fra tidl. Jugoslavia, ylike yrker
– ta på alvor
» roller, medlemmer, komiteformenn, president
» tore å ta nye prosjekter
– lederomsorg
» Rotary er et slikt sted
Lederrollen
- Why should anyone be led by you?
• Er ledelse situasjonsbetinget?
• Antibyråkratisk og karismatisk lederskap
– Selektivt vise sin svakhet
– Intuisjon for riktig timing og retning
– Empati – men realistisk
– Vær tydelig på hva som gjør deg unik
Endringsledelse
Hvorfor er jeg Rotarianer?
• Nettverk
– gir trygghet
• i forsamlinger
• på meg selv
• identitet
– blandet yrkesbakgrunn
– god base for å møte andre profesjonelt
– Internasjonalt perspektiv
• Rotary a la US
• B. Gates
• Helsinki, rotarymøter
13
Hvorfor er jeg Rotarianer?
• Program – hva er et godt program?
– skiftende, utfordrende, noe som tar opp ting jeg ikke har tenkt på,
foredragsholdere med annet syn enn meg selv
• Gunnar Prestegaard, Kristian Berg Harpviken, Integrering gjennom teater,
Ambassadøren fra Makedonia, Ingeborg Moreus Hanssen
• Prosjekter – litt annnerledes, akutt nødhjelp (shelter box),
langsiktig hjelp til utvikling, lokalt og globalt perspektiv
– – mye å ta fatt i, litt overveldende
• Vekst
Flow
Challenge
ANXIETY
BOREDOM
Competence
If someone is given a challenge without the competences to match it, they will most likely experience
some form of anxiety. If they have a high level of competences and are not challenged by the tasks
they are set, they are likely to become bored. We need to strive for the optimal balance: The flow.
Where we perform and learn the outmost.
PAUSE
DISTRIKT 2310
OPPFØLGING FRA ÅRSMØTE
Per Olav Stenseth
OPPFØLGING FRA ÅRSMØTE
DISTRIKT 2310
BUDSJETTFORSLAG
v/DISTRIKTSØKONOM
Per D. Jensen
BUDSJETTFORSLAG
BUDSJETT
DS 2310,
2013-2014
BUDSJETTFORUTSETNINGER:
KOSTNADER
Antall klubber
55ROTARY NORDEN
Antall medlemmer
2296NORFO
Medlemskontingent
450HANDICAMP
83 PR MEDLEM
83
140 PR MEDLEM
150
50 PR MEDLEM
5
Budsjett
Budsjett
Budsjett
REGNSKAP
2013-2014
2012-2013
ENDRING
2011-2012
1248000
1241750
6250
1265533
30000
35000
-5000
70500
105000
85000
20000
48454
40000
60000
-20000
107520
SAMFUNNSPROSJEKTER
130000
128000
2000
117650
DISTRIKTSPROSJEKTER(UNGDOMSPROSJ)
145000
130000
15000
74147
ADMINISTRASJONSKOSTNADER
678440
678800
-360
588893
95000
95000
0
80726
1223440
1211800
11640
1087890
OVERFØRING TIL TILTAKSFONDET
34440
35400
-960
35440
FINANSINNTEKTER (RENTER)
10000
13000
-3000
27201
120
7550
-7380
169404
SUM INNTEKTER
KOSTNADER:
MEDLEMSUTVIKLING OG REKRUTTERING
OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON
ROTARY FOUNDATION ,(TRF)
REISEKOSTNADER
SUM DRIFTSKOSTNADER:
RESULTAT (OVERSKUDD)
Under regnskap linje 10 er kr 25000.- tilbakeført Distriktet, og ført under andre inntekter. Kr 20500.- av beløpet er
brukt til støtte for nystaret klubb.
ut i fra tidligere årsmøtevedtak er overføring kr.15.-pr medlem til Tiltaksfondet regnet inn i budsjettet. Dette er
en årsoppgjørsdisposisjon.
(se linje 18)
DISTRIKT 2310
DISTRIKTSKONFERANSEN
19 OKTOBER 2013
AVSLUTNING
MUSIKALSK INNSLAG
DISTRIKTSAMLING 2310
SØNDAG 17 MARS 2013
DISTRIKT 2310
DAGENS AGENDA
0920
09.30
10.10
11.30
12.30
ÅPNING
AKTIVITETER MEDLEMS- OG
MANGFOLDSKOMITE
WORK SHOP – KLUBBUTVIKLING
KONKLUSJONER OG FREMDRIFT
PLANER, VERKTØY, HÅNDBOK
DAGENS 3 MINUTTER
Ivar Foss
Med Rotary mot en
poliofri verden
28
Time Magazine
14. januar 2013
Vi er nær målet – men det er ikke
nådd!
År
1985
Antall land
2011
2012
125
3
3
350.000
340
210
0
0
198
57
Afghanistan
80
35
Nigeria
62
118
Antall tilfeller WW
India
Pakistan
Nigeria –et problem
Stoltenberg til
Rotary om polio
DISTRIKT 2310
AKTIVITETSPLAN FOR
DISTRIKTSKOMITEENE 2013 - 15
1. Medlemskap og mangfold
2. Opplæring og kommunikasjon
3. Distriktsprogrammer
4. The Rotary Foundation (TRF)
5. Prosjekter
Dette er distriktskomiteenes aktivitetsplaner for perioden 2013 -15 bygget på føringer som er gitt
i Distriktets strategi- og aktivitetsplan 2013 -15 vedtatt den 28. februar 2013.
ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310
AKTIVITETSPLAN DISTRIKTSKOMITE
MEDLEMSKAP OG MANGFOLD
2013-15
Terje Engelhardtsen
MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD
Generelt
Distriktet hadde ved siste årsskifte 55 klubber og ca 2300 medlemmer.
Etter en periode med stagnasjon og synkende medlemsantall er vår
målsetning en årlig vekst i medlemstallet på 3 %, samme som RI, frem til
1.7.2015.
Medlemsutvikling omfatter å ta godt vare på etablerte medlemmer, ha
spesiell fokus på nyopptatte medlemmer slik at de finner seg tilrette, og
å verve nye medlemmer.
Rotary befinner seg i en omstillingsprosess der foryngelse, fornyelse og
mangfold står sentralt. Yngre yrkesaktive spørr: ”What´s in it for me ?”
Da må Rotary svare med et tilbud på medlemskap som dekker de yngres
behov på en så god måte at tilbudet blir oppfattet som attraktivt. I denne
sammenheng skal vi særlig fremheve vårt unike yrkesbaserte nettverk og
de mange muligheter som ligger i bruken av dette.
Slik vinner vi neste generasjons Rotarianere !
MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD
Prosjekt: DISTRIKTSTREFF
Formål:
Dette skal være et rent felles vervemøte til Rotary,
fortrinnsvis av yngre kvalifiserte yrkesaktive kvinner og
menn. Hver Rotarianer inviterer med seg sin gjest, et
potensielt nytt medlem. Gode innlegg om hvorfor bli
Rotarianer og mingling står sentralt.
Tidsperiode:
Neste Distriktstreff blir: mandag 22.4.2013 på Grand hotel
i Oslo.
Budsjett:
Ca. 20.000 NOK
Ansvar:
Medlemskaps-og mangfoldskomiteen
MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD
Prosjekt : REGIONAL HELSESJEKK
Formål:
Klubbene i hver region går samlet gjennom en serie arbeidsmøter der de stiller sin egen diagnose og forordner sin egen
terapi. Det hele skal munne ut i en regional handlingsplan.
Gjennom samarbeide kan klubbene lære av hverandre og
utveksle erfaringer om best practices.
Tidsperiode:
Løpende over Rotaryåret
Budsjett:
Ca. 10.000 NOK
Ansvar:
AG i samarbeid med Medlemskaps-og mangfoldskomiteen
MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD
Prosjekt: ROTARY YRKESMENTORING
Formål:
Dette er et utviklingsprosjekt som setter fokus på
yrkesmentoring som et egnet virkemiddel for å tiltrekke oss
yngre yrkesaktive kvinner og menn, neste generasjons
Rotarianere. Ideen ble hentet fra NHO Oslo & Akershus som
ønsket Rotarianere som mentorer til sine mentees i Global
Future programmet.
Yrkesmentoring vil også bli aktuelt å tilby Rotaractklubbene,
tidligere RYLA og GSE deltakere. Andre har også etterspurt
mentorer fra Rotary. Da kaller vi det servicementoring, en ren
samfunnstjeneste.
Tidsperiode:
Oppstart 2013
Budsjett:
Ikke fastlagt
Ansvar:
Delt med Opplærings-og Kommunikasjonskomiteen
MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD
Prosjekt : ROTARACT – ROTARY
Formål:
I dette samarbeidsprosjektet er vi blitt forespurt av distriktets
Rotaractklubber om å bistå i deres arbeid med å verve nye
medlemmer i alderen 18 til 30 år.
Rotary fadderklubbene vil få en sentral oppgave.
Tidsperiode:
Oppstart i 2013
Budsjett:
Ikke fastlagt
Ansvar:
I samarbeide med Distriktsprogrammer
2
DK1 Medlemskap og mangfold
Generelt: Medlemsutvikling omfatter å ta godt vare på etablerte medlemmer, ha spesiell fokus på nyopptatte medlemmer slik at
de finner seg til rette, og å verve nye medlemmer. Rotary befinner seg i en omstillingsprosess der foryngelse, fornyelse og
mangfold står sentralt. Yngre yrkesaktive spør ”What´s in it for me?” Da må Rotary svare med et tilbud på medlemskap som
dekker de yngres behov på en så god måte at tilbudet blir oppfattet som attraktivt. Slik vinner vi neste generasjons Rotarianere.
Prosjekt
1. Distriktstreff
Formål
Formålet er ren verving, fortrinnsvis av yngre og yrkesaktive. Hver Rotarianer inviterer med seg en gjest, et
et potensielt nytt medlem. Gode innlegg om hvorfor
bli Rotarianer og mingling står sentralt.
2. Regional helsesjekk Formålet er at klubbene i hver region gjennom en serie
møter stiller sin egen diagnose og forordner sin egen
terapi. Det hele skal munne ut i en regional handlingshandlingsplan. Gjennom samarbeid kan klubbene kan
klubbene lære av hverandre, utveksle Lllk
erfaringer og
best practices.
3. Rotary Mentoring
Tidsperiode
Budsjett
Ansvar
Årlig, neste
gang 22.4.13
20.000
Komiteen
Løpende i
Rotaryåret
10.000
AG i samarbeid med
komiteen
Formålet med dette utviklingsprosjektet er å sette fokus Oppstart i
på mentoring som et egnet virkemiddel for å tiltrekke
2012-13
oss yngre yrkesaktive, neste generasjons Rotarianere.
Ideen ble hentet fra NHO Oslo & Akershus som ønsket
Rotarianere som mentorer til sine mentees i Global
Future programmet. Mentoring vil også være aktuelt å
tilby Rotaractklubbene, tidligere RYLA og GSE-deltakere.
Andre har også etterspurt mentorer fra Rotary. Da kaller
vi det servicementoring (ren samfunnstjeneste).
Ikke fastlagt
I samarbeid
med Opplær.
og komm.kom.
11
DK1 Medlemskap og mangfold (2)
Prosjekt
Formål
Tidsperiode
4. Rotary – Rotaract
Formålet er å kunne bistå Rotaractklubbene i deres
arbeid med å verve nye medlemmer. Rotary fadder
klubbene får en sentral oppgave.
Oppstart i
2013
Budsjett
Ansvar
Ikke fastlagt
I samarbeid
med Distriktsprogrammer.
WORK-SHOP
KLUBBUTVIKLING
Per Hyllander
Dronninglund Rotary
Coordinator Zone 16
Workshop om klubudvikling
Et konkret samarbejde mellem
distrikt og klub(ber)
RI’s regionale 3 års plan for
medlemsudvikling og retention
3-årig plan...
• RI’s bestyrelses mål: 1,3 million rotarianere
30. juni 2015, baseret på en 3% årlig netto
stigning fra 1. juli 2012
• Samarbejde mellem
– Klubbene
– Distriktets ledelse
– Rotary Coordinator
– RI Director
Vores opgave!
• Udarbejde planer for,
hvordan vi i
samarbejde med
distrikternes klubber
• kan motivere og sikre
en netto medlemsfremgang på 3 % pr. år
i de næste 3 år
Formål
• Klubbens medlemmer/bestyrelse ser
fordelene ved at planlægge og udvikle
• Udviklingsplan for klubben – 3 år
• Planen omsættes i konkrete handlinger – der
gennemføres
• Gennem samarbejde skaber vi et bedre
Rotary
Sikre fiaskoer i forandringsprojekter
• sæt uklare mål - eller ingen mål
• hold mål og visioner
hemmelige
• sæt for mange og gerne
modstridende mål
• glem alt om de mennesker, der
skal gennemføre
• igangsæt uklare eller
modstridende succesmålinger
Helt sikre veje til fiasko • følg ikke op
• beløn og anerkend den
gamle måde at gøre
tingene på
• undlad at udnævne en
projektansvarlig
• gør selv det modsatte
af, hvad du siger
Program – skabelon
• Ærlig analyse af klubbens nuværende situation
• Sådan ser klubben ud om 3 år! – Klubbens
vision
• En vision kræver forandringer – klubben i en
forandret og foranderlig verden
• Beslutning af handlingsplan
• Forudsætninger for succes – opfølgning
Gennemførelse
• For klubberne enkeltvis eller for flere klubber i
samme område
• Lørdag – eller aften med forlænget mødetid –
eller 2 klubaftener
• 2 fra distriktets ledelse
• Vekselvirkning mellem korte input om
distriktets planer for udvikling – og klubbens
konkrete arbejde med sin egen udvikling
Analyse af klubben
Marked
?
Nye
strategiske
mål
Styrker Svagheder
Muligheder
Trusler
Analyse af klubben
Klubbens marked
Hvordan ser det ud nu?
Hvem er målgrupperne,
karakteristika?
Udvikling?
Egne stærke sider
Klublivet, medlemstilgang, økonomi,
alder, effektivitet,
synlighed…
Egne svage sider
Klublivet, medlemstilgang, økonomi,
alder, effektivitet,
synlighed…
Omverdenen
Nye
Hvad kan true vores
marked eller position? strategiske
mål
Andre tilbud…
Resumé og igangsætning
• Vore stærke og svage
sider som klub
• Vore muligheder for
udvikling ved at se på
vore omgivelser
• Trusler indefra og udefra
• Notér kun stikord
• Ukommenteret
• Max. 10 min. på hvert af
de 4 analyseområder
Visionen
- klubbens ledestjerne!
Alice i Eventyrland
• ... Alice er nået til en korsvej
og spørger katten om råd:
- Hvilken vej skal jeg vælge?
• Katten svarer: - Det afhænger
jo af, hvor du vil hen.
• Alice: - Det er mig temmelig
ligegyldigt….
• Katten: - Så kan det jo også
være det samme, hvilken vej
du går.
Krav til en vision
• Virksomhedens
ledestjerne - det
attraktive punkt, vi kan
se, men ikke nå endnu.
• Krav:
– eget valg, egen kontrol,
konkret, positiv, synlig,
sandsynlig, udviklende,
engagerende, lang
levetid og visuel
Visionen for Distrikt 2310
Rotary i D-2310 opfattes
som en organisasjon med
aktive klubber, der det er
engasjerte og samfunnsbevisste medlemmer
rekruttert ut fra sin yrkesbakgrunn og personlige
egenskaper
Satsningsområder og Strategier
for Distrikt 2310
Satsningsområder
• Vi vil fokusere på de tiltak og
satsningsområder, som virkelig utgjør en
endring for, hvordan Rotary opptrer og
oppfattes innen distriktet
Rotary - Distrikt 2310 - PETS 2013
Strategier
• Økning på minst 3 % i sitt medlemstall
frem til slutten af Rotary året 2015
• Økt samarbeid mellem klubber og med
andre organisasjoner
• Økt fokus på ungdomsaktiviteter
• Økt bruk av distriktets hjemmeside
• Økt bruk av sosiale medier
Strategiske indsatsområder
• Formulering af
strategiske indsatsområder ud fra
visionen og analysen.
• OPGAVE:
– Hvilke indsatsområder
kan vi formulere, som
vil føre os til opfyldelse
af visionen?
Handlingsplan for Distrikt 2310
Medlemsutvikling
• Øke medlemmenes kunnskap om Rotary
• Avvikle Rotaryskolen regionsvis eller mellom
regioner, herunder mulige kurs i
– Verving (hunting) av nye medlemmer
– Hva som vigtig or å beholde eksisterende
medlemmer
• Fortsette ”helsesjekker” for klubber
Mangfold
• Fokus på nye yrkeskategorier og nye
etniske bakgrunner
• Bistå med kontaktetablering til fagmiljøer
og etniske organisasjoner
• Minne klubbeneom å ta jevnlige
gjennomganger av sitt mangfold
Opplæring
• PETS og PrePETS som hidtil
• Tilpasse aktuelle årvisse opplæringsbehov til
aktuelle distriktsarrangementer
• Rotaryskolen i nåværende omfang og efter
behov, herunder
– Verving av nye medlemmer
– Omdømmebygning
– Mentorrollen
– fagseminarer
Kommunikasjon
• Tilby klubbene profesjonell mediebistand
• Formidle Rotary-Nytt hver 2.-3. måned
• Udarbejde kurstilbud vedr. hjemmesider
• Vurdere, hvordan sosiale media best kan tas
i bruk i et større omfang
• Brukerkurs om sosiale media
Distriktsprogrammer
• Tilby klubbene støtte/koordinering i alle
programmene – og i noen økonomisk støtte
• Vurdere om nye klubprogrammer kan
utvikle sig til distriktsprogrammer, bl.a.
– ”Young Friends”
– Yrkesmentoring
– servicementoring
The Rotary Foundation - prosjekter
• Sette fokus på lokale prosjekter
• Stimulere klubbene til å bidra økonomisk, inkl.
utrydding av Polio
• Opmuntre og støtte klubber ved Global Grant
prosjekter
• Gjennomføre årlige seminarer om den nye
Rotary Foundation
• Bidra til opplæring i prosjektarbeid
Klubbens handlingsplan 2013-14
- og hvordan følger vi den op?
Handlingsplan 2013-14
• Medlemsutvikling og Mangfold
– Mindst 1 konkret målbar handling
• Opplæring og kommunikasjon
– Mindst 1 konkret målbar handling
• Distriktsprogrammer
– Mindst 1 konkret målbar handling
• The Rotary Foundation og prosjekter
– Mindst 1 konkret målbar handling
Næste skridt - opfølgning i
hverdagen!
Hvilke 3 handlinger skal foretages
først – inden en måned?
Forandringer forudsætter -
En Klar
Fælles
Vision
Erkendelse
+ af behov for
Forandring
Kapacitet
+ til
Forandring
+
Reelt
Første
Skridt
Hvis en forudsætning mangler...
En Klar
Fælles
Vision
En Klar
Fælles
Vision
En Klar
Fælles
Vision
Behov
+ for
+
Forandring
Kapacitet
til
Forandring
+
+
Kapacitet
til
Forandring
+
Behov
+
for
Forandring
+
Behov
+
for
Forandring
Kapacitet
til
Forandring
=
Hurtig start
og hurtig
afmatning
+
Reelt
Første
Skridt
=
“Ned i
bunden af
ind-bakken!”
+
Reelt
Første
Skridt
=
Angst og
frustration
=
Tilfældigheder,
falske starter
+
Reelt
Første
Skridt
+
GRUPPEARBEIDE
PER FAGOMRÅDE
GRUPPEARBEIDE
PRAKTISK GJENNOMFØRING
ALLE GÅR TIL MØTEROMFOR RESPEKTIVE FAGOMRÅDER
5 GRUPPER
Tema
Møterom
Leder
Økonomi
Kongen
Distr.økonom Per D. Jensen
Praktiske oppgaver med
spørsmål og svar
Samt IT
Limelight
Innkommende distriktssekretær
Kristin Hammershaug og
Distriktssekretær Marit Fredheim
samt IT ansvarlig Dico
Johnny Rivli
Samfunnskontakt/sosiale Kina
medier
Innkommende
presidenter
Speilen
Distriktets
kommunikasjonskomité
v/ Stig Asmussen
Ass.guvernør Per-Erik
Thomassen
PLANER VERKTØY & HÅNDBOK
DGE / Marianne Smith Magelie
DET DU SKAL HUSKE

similar documents