Se præsentation

Report
Kulturel ledelse
Christian Have
KEA Business Forum
7. december 2013
Have Kommunikation
• Stiftet i 1983
• 19 medarbejdere
• 150 projekter på årsbasis inden for:
Film, teater, kunst, underholdning, kulturel udvikling, erhverv
• 4 kerneområder:
•
•
•
•
PR & Synlighed
Strategi & Analyse
Events & Awards
Rådgivning & Workshops
Christian Have
• Grundlægger og indehaver af
Have Kommunikation
• Direktør indtil 2010
• Nu kreativ direktør
• Egen rådgivningsvirksomhed: Have Consult
• Ambassadør for Dansk Folkehjælp
• Forelæser løbende på Aalborg Universitet, CBS, Københavns
Universitet, Freie Universität, Peking University
Kulturpolitik
”Fattige og elendige er vi. Las os nu blive
dumme til, saa kan vi gerne høre op med at
være en stat.”
- Kronprins Christian, 1813
En fragmenteret verden
• Den teknologiske udvikling bidrager til øget individualisering
•
•
•
•
Sociale medier
Selvpositionering
Selektiv nyhedslæsning
Subkulturer
• Kulturen skaber sammenhæng
og fællesskab
• Mister vi fornemmelsen for vores fælles kultur, mister vi også
fornemmelsen for, hvorfor og hvordan vi hører sammen
Kunst og kultur er vigtigt
Kunst og kultur skaber mening og udvikling:
• Fælles identitet
• Fælles narrativ
• Innovation
Det transformative kulturbegreb
• Kunst og kultur som det sted, hvor udvikling, vækst og innovation
skabes
• I dag ses kultur som et redskab men end som noget, der i sig selv er
værdifuldt.
• Fra nice to have til need to have
Det transformative kulturbegreb indebærer:
•
•
•
•
Kreativitet
Bæredygtighed
Medmenneskelighed
Ansvarlighed
Hvem har ansvaret?
Politikere
Virksomheder
Organisationer
Fonde
Kunstnere
Enkeltpersoner
Corporate Cultural Responsibility
Corporate Cultural Responsibility er en
virksomheds (eller en organisations
eller en fonds) aktive medansvar for
udviklingen, genopbygningen,
aktiveringen, driften eller tilpasningen
af et samfunds kulturelle
identifikationsfaktorer såsom sproget,
musikken, kunsten, litteraturen, troen
– fra det talte or til den nyeste
kunst/media-hybrid.
CCR vs. CSR
• Begrebet skal ikke forveksles med Corporate Social
Responsibility (CSR)
• CSR har en klar markedsøkonomisk synsvinkel
• CSR kan ofte bedrives ved ikke at gøre noget
• CCR har ikke udelukkende fokus på en merkantil
gevinst
• CCR kræver at virksomheder gør en aktiv og direkte
indsats
• CCR er mere konkret og dermed mere forpligtende
• Fokus fra servicering til etablering af relationer
Kriterier for CCR
• Virksomheder overtager aktivt eller samarbejder om en
konkret kulturel opgave, som hidtil har været et statsligt
eller offentligt ansvar
• Den kulturelle opgave skal være bæredygtig – ikke
engangsevents
• Fokus på driften af kulturen – ikke engangsbeløb som i
sidste ende udmunder i ekstra omkostninger for
kulturaktøren
• Processen – ikke produktet
• Fra fokus på vækst til fokus på udvikling
Alternativ:
Offentlig/private partnerskaber
• Det offentlige og private samarbejder om støtte til kultur
• Behov for flere OPP-partnerskaber i kulturlivet
• Der skal tænkes i nye netværk, nye platforme, nye
samarbejdsformer, ny synlighed
Udbyttet af Corporate Cultural
Responsibility
•
•
•
•
•
•
Kulturel resonans
Kreativitet
Legitimitet
Bæredygtighed
Eksistensberettigelse
Adgang til markedet
CCR - Kulturel resonans
• Virksomheder skaber emotionel og menneskelig kontakt
mellem sig selv og sine kunder.
• En bedre forståelse for kulturen giver bedre vilkår for at forstå
både medarbejdere og kunder, da de jo netop er produkter af
kultur
• Fra udgangspunkt i markedskræfter til et udgangspunkt i
kreativitet og innovation
CCR - Kreativitet
• Benyt den kreativitet og nytænkning, der stammer fra kunst
og kultur til at (ud)bygge virksomhedens værdier, strategi og
forretning
• Kreative værdier inkluderer: open source, transparens,
intimitet, autenticitet, uforudsigelighed og co-creation
CCR - Legitimitet
• At tage ansvar giver legitimitet
• Netværkssamfundet sociologi betyder, at også virksomheder
forventes at give ligeså meget, som de tager
• Kulturen har en transformativ værdi, der kan styrke og ændre
samfundet - CCR strategier signalerer ansvar overfor
omverden!
CCR - Bæredygtighed
• Kulturelt ansvar betyder, at virksomheden ikke saver den gren
over, som den selv sidder på
• Et sundt forretnings- og rekrutteringsklima bidrager til et
samfund med en velfungerende kultur
CCR - Eksistensberettigelse og
adgang til markeder
• Et direkte kulturelt ansvar fører til en gevinst for både den
CCR-praktiserende virksomhed såvel som for samfundet som
helhed
• Ansvar for egen branche og samfund sikrer det fremtidige
eksistensgrundlag
• Kun ved at give noget af værdi får virksomheder permission til
at sælge det, de har at tilbyde
Ansvar for start-ups
• At hjælpe den svage, velvidende om, at det kan blive en
konkurrent
• Et paradigmeskift væk fra ”den stærkeste overlever” til ”vi
tager ansvaret for, at vores konkurrent også har ret til at være
her”
• Fx Porter og Kramer om ’fælles værdi’ og at se udover
kapitalismens snævre markedstænkning
Den ansvarsfulde leder
• Morgendagens leder er orienteret mod den kulturelle
værdibaserede ledelse
• Den ansvarsfulde ledelsesstil er meningsfuld, transparent,
autentisk, værdibåren og har et klart formål
• Den ansvarsfulde leder har en bæredygtig tankegang, hvor
fokus er på markedets ve og vel
• At tage ansvar for sin branche og for sit samfund
Transparens: en moderne
virksomheds levevilkår
• Den teknologiske udvikling gør, at viden bliver tilgængelig for
alle
• Hastighed er en udfordring på
alle niveauer
• Den digitale forretningsmodel sætter øget fokus på
transparens og autenticitet
• Virksomhedens interne adfærd påvirker også det eksterne
image
Udfordringerne ved kulturel
ledelse
• Stakeholders fokuserer stadig primært på økonomien og på
ROI
• Lederen skal italesætte og implementere et andet værdisæt
og skabe forståelse hos stakeholders
• Svært at omlægge sit mindset og forretningforståelse. Det
kræver ressourcer og investeringer
• Det kræver mod!
Værktøjet for kulturel ledelse:
Narrativ storytelling
• Den narrative storytelling giver kulturel resonans
Narrativ storytelling
• Steve Denning:
”A springboard story is a story that enables a leap in understanding by
the audience so as to grasp how an organization or community or
complex system may change.”
 Dette kan også overføres til kunst og kultur
• Historier der er så klare og præcise, at de giver os en følelse af
inspiration og oplysning
• Første etape: Skab de narrative fortællinger og spørg
• Anden etape: I det øjeblik du vil have folk til co-create er value
proposition vigtigt
Narrativ storytelling
• Historierne bør indeholde en blanding af genkendelighed og
fremmedhed
• Det fanger opmærksomheden hos publikum
• Storytelling handler ikke om at videregive så meget
information som muligt, men om at være katalysator for
forståelse
• Storytelling giver ofte en bedre indlevelsesevne end en graf
Den narrative kontekst
• Narrativer påvirkes – ligesom alt andet – af konteksten
• Husk at komplekse ideer har mange dimensioner
• Folk kan identificere sig med historien på forskellige niveauer
• Historier har evnen til at overføre forståelse fra en kontekst til
en anden
Lederen som et brand
• Den kulturelt ansvarlige leder er også kommunikerende
• Ideologien og myten skal omfavnes hele vejen rundt
• At man forstår at skabe en værdibaseret kommunikation
Lederen som et brand
• Man er sin egen mediestation
• Man bliver i stand til at udføre sit lederskab på digitale og
sociale platforme
• PR  kommunikation  storytelling
Den traditionelle Maslowspyramide
Selfactualization
Esteem
Social
Safety
Physiological
Fremtidens Maslowspyramide
Enlightenment
Transformation
Cultural Responsibility
Sustainability
Artistic and cultural needs
Tak for ordet.
Så er ballet åbnet!

similar documents