Slide 1

Report
Roraty 2014
Br. Antoni Kowalczyk, OMI
Dzierżanów za czasów dzieciństwa
br. Antoniego
Lutogniew
Kościół
Parafialny br.
Antoniego
Dzierżanów – kaplica św. Jana
Nepomucena przed domem
Kowalczyków
Figura
św. Jana
Nepomucena
Dzierżanów nowy dom i nowa
kaplica św. Jana Nepomucena
Br. Antoni Kowalczyk, OMI
Kościół w Lutogniewie
Matka Boża Pocieszenia
Lutogniew
Wnętrze
kościoła
Lutogniew
Kościół
Parafialny br.
Antoniego
Br. Antoni Kowalczyk, OMI

similar documents