Új termék bevezetése - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Report
A támogatott lakhatás és a
szükségletfelmérés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Módszertani Főosztály
2014. január 31.
Szabó Judit Ágnes mb. osztályvezető
Támogatott lakhatás
4 célcsoportja:
 fogyatékos személyek,
 pszichiátriai betegek,
 szenvedélybetegek,
 hajléktalan személyek.
Jogi szabályozása
1993.évi III. törvény 75. §-a,
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 25. § (1)(3) bek
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/A. 110/I. §-ai.
Az ellátás típusa: Személyes gondoskodást
nyújtó ellátás
1/2000(I.7) SzCsM rendelet 110A§ b)
„személyközpontú,
egyénre szabott
szolgáltatások, támogatások, programok
nyújtásával, illetve a csoportos és a
képviseleti megoldások mellőzésével
biztosítja a döntés szabadságát az egyén
elvárásaihoz és igényeihez igazodó
lakhatási és támogatási forma
megválasztásában”,
Komplexitás




Célja az intézményi lét helyett a társadalmi
integráció elősegítése
Intézményi, egyközpontú ellátás helyett részvétel a
(helyi) társadalom életében
Hospitalizációs ártalmak kiküszöbölése, a lakhatás,
étkezés, ápolás-gondozás/ munka / szabadidős
elfoglaltságok szétválasztásával.
Egyéni szükségletekre alapozott ellátás.
Háromféleképpen jön létre
támogatott lakhatás szolgáltatás:
Intézménykiváltási program
 Lakóotthonok átalakulása (2014. végéig
kötelezően előírt.)
 Önálló, új szolgáltatásként. (civil és
egyházi szervezetek létesítenek
elsősorban, fogyatékos személyek,
szenvedélybetegek és pszichiátriai
betegek számára.)

A szükségletfelmérés
A középpontban a
szükségletfelmérés áll.
Meghatározza az egyének
számára megfelelő
szolgáltatásokat.
Meghatározza az
intézmény által nyújtott
szolgáltatásokat,
elemenként, órára
lebontva.
Paletták...
Szolgáltatói oldalról: 3 kötelező „szerepkör”, az
intézményvezető, az esetfelelős és a kísérő.(12 fő
alatt nem is kötelező külön személyeknek lenniük).
További szolgáltatások a szükségletfelmérések alapján,
bérelt vagy saját szolgáltatásban, de a „saját”
szolgáltatás is elkülönült földrészleten...
Az egyén szolgáltatási palettáját is a
szükségletfelmérés határozza meg, belépéskor,
évente és állapotváltozás esetén.
Szükségletfelmérés jogi szabályozása
„A komplex szükségletfelmérést a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az
intézményvezető által kijelölt egy-egy
munkatárs végzi. A komplex
szükségletfelmérés elvégzésére támogatási
szükségletfelmérő szakmentor
képzettséggel rendelkező munkatárs
jelölhető ki.”
Szükségletfelmérés a gyakorlatban
1. Csak szolgáltatási nyilvántartásba vett (működési
engedéllyel rendelkező) szolgáltató kérheti.
2. Az egyénekre irányul: igénylőlapokat szükséges kitölteni,
azok beérkeztetésétől indul a szükségletfelmérési eljárás.
3. Kijelöljük és felkérjük a szakmentort (FSZK listájáról)
4. A szakmentor az intézmény által kijelölt szakmentorral
megszervezi: együttes vizsgálat, együttes aláírás.(1/2000
szakmai rendelet 14. melléklete szerint)
5. Amennyiben nem ért egyet a vizsgált személy az
eredménnyel, a vizsgálatot új szakmentorokkal meg kell
ismételni.
Finanszírozás
A normatíva jelenleg nem differenciált...
A személyi térítés díj igen.
- lakhatási költségekből, és
- a komplex szükségletfelmérés alapján az Szt. 75. §
(1) bekezdés d) pontja szerint igénybe vett egyéb
szolgáltatások térítési díjából adódik össze.
akkor érheti el az Szt. 117. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti mértéket, ha az ellátottnak a komplex
szükségletfelmérés eredményeként az Szt. 67. § (1)
bekezdése szerinti teljes körű ellátást kell nyújtani.
Nincsenek egységesített megoldások
- minden igénybevevőnek
különböző szükségletei
lehetnek és így
különböző
szolgáltatásokat kaphat.
-ugyanannak az
igénybevevőnek évente
változhatnak a
szükségletei és így a
neki nyújtott
szolgáltatások is.
Prognózisok
1-2 ezer támogatott
lakhatásban részesülő
lehet 1,5 éven belül.
- Kumulált igény
jelentkezik a
szükségletfelmérésre.
Kirendeltségek lehetséges
szerepei:
Jelenleg: korrekt
tájékoztatás a szakmai
körök mendemondái
helyett.
- Szakmentorok képzése és Fél év és egy év után a
a szükségletfelmérés
tapasztalatok
továbbfejlesztése
összegzése,
várható.
A párbeszéd folytatása.
Kapcsolat:
[email protected]

similar documents