ZDRU*ENE DR*AVE AMERIKE

Report
ZDRUŽENE
DRŽAVE
AMERIKE
N I K GA B R I Č ,
8.B
Na splošno
 303 824 646 (2008)
 Glavno mesto - Washinton D.C.
 50 zveznih držav
 48 od teh – geografsko soležne
 2 izolirani
 Uradni jezik – angleščina
 Valuta – ameriški
dolar (USD)
Zvezne države
Geografske značilnosti
 Skoraj 10 milijonov km2
 Zelo pomembna za razvoj države – geografska lega
 Naravna bogastva
 Vodna omrežja
 Vzhodni deli ležijo na starih nižinah
 Priobalne ravnice se dvigajo v apalaško gorovje
 Sicer nizko a zelo pomembno

Pregrada med obalo in osrednjo celino
 Porečje Mississippija in Velikega jezera (ledeniški
nastanek)

Velika zaloga sladke vode
 Proti zahodu – ob vznožju skalnega gorovja, Velika
nižavja (2000 m nadmorske višine)
 Velika kotlina (-86 m) med Kaskadskim gorovjem in
Sierre Nevade
 Na čistem zahodu – Pacifik, doline in manjša gorovja
Podnebje
 Veliko različni podnebij
 Zaradi velikosti in odmaknjenosti nekaterih delov
 Mrtva črta - Deli vlažni vzhod in suhi zahod
 Vlažni V – obilne padavine:
S - pozimi veliko snega; mraz
 J – Vroča poletja, dež čez celo leto
 Veliko vlage spodbudilo tradicionalno ameriško kmetijstvo
 Iztrebilo veliko gozdov – nekaj obnovljenih


Prehodni pas (okoli mrtve črte):
Visoko travne prerije  Z-stepe z nisko travo
 Malo naravnega rastja, zaradi kulturnih rastlin (pšenica)


Suhi zahod:
Brez namakanja nemorejo gojiti kulturnih raslin (125 mm)
 Prevladuje živinoreja
 IZJEMI:
 Kasadsko gorovje in Pacifiška gorska veriga (orografske
padavine  iglavci)

 Prst – odvisna od klimatskih pasov
Gospodarstvo
 Najbolj gospodarsko razvita država
 K hitremu razvoju pomagal poseben družbeni razvoj
in daljše obdobje miru:



Državljanska vojna  brez spopadov
Država ni nikoli omejevala gospodarskega sodelovanja
Vlaganja v znanje in raziskave
 Kmetijstvo:
 V zgodovini – Kmetijski pasovi, pridelava le določenih
pridelkov
 Najpomembnejše v Osrednjem nižavju
 V od 100. poldnevnika  padavine  intenzivno poljedelstvo
in živinoreja
 Z od 100. poldnevnika  pašna živinoreja
Viri:
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEene_dr%




C5%BEave_Amerike
Raziskujem Novi svet; Rokus Klett; 1000 Ljubljana;
Helena Verdev
http://www.potopisnik.si/severna-amerika/zda/
www.google.si/slike
www.usatoday.com/

similar documents