Circuitele electrice simple. Legea lui Ohm

Report
Circuitele electrice simple. Legea
lui Ohm
Scirlat Danut, Stefan
Lazar, Eduard Ursinschi
Circuitul electric
• Un circuit electric este o rețea
electrica în buclă închisă, realizând
astfel o cale de întoarcere pentru
curentul electric.
• Circuitele electrice sunt utilizate
pentru transmiterea la distanta a
datelor, informatiilor, a energiei
electrice. Orice circuit electric este
format din doua tipuri de elemente
de circuit: elemente active sau
generatoare care produc energie
electromagnetica si elemente passive
sau receptoare care permit
transformarea energiei
electromagnetice in alte forme de
energie.
Pentru analiza un circuit
electric trebuie sa se cunoasca:
• semnalele excitatiei
• parametrii si structura circuitului
• metode si mijloace de analiza
Semnale electrice:
• Dupa rolul lor in circuit ele pot fi: de
excitatie sau de intrare, raspuns sau de iesire
• Dupa utilitate: semnale utilesau semnale
perturbatoare
• Dupa modul de variatie a semnalelor pot
exista: semnale continue sau discrete
• Dupa modul de exprimare matematic:
continue sau aleatoare
Circuitul electric simplu este
format dintr-un rezistor, un
consumator si un generator,
precum si din fire conductoare.
Legea lui Ohm
Intr-un circuit intensitatea (I) curentului electric este direct
proportionala cu tensiunea aplicata (U) si invers proportionala cu
rezistenta ( R )
I=U/R
Legea lui Ohm-Aplicatie
În acest experiment vom
încerca să ilustrăm
„funcţionarea” legii lui Ohm,
construind circuitul de mai jos:
• Realizarea circuitului
• Alegeţi un rezistor din trusa voastră. Măsuraţi rezistenţa lui cu
ajutorul multimetrului. Notaţi-vă rezultatul pentru a-l putea
folosi pe viitor.
• Construiţi un circuit format dintr-o baterie şi un rezistor. În
figură, circuitul este realizat cu ajutorul unei reglete de borne,
dar orice mijloc de realizare a circuitului este la fel de bun.
Setaţi multimetrul pe scara de tensiune apropiată şi măsuraţi
căderea de tensiune la bornele rezistorului în timp ce este
alimentat de la baterie. Notaţi-vă acest rezultat pentru a-l
putea folosit mai departe, alături de valoarea rezistenţei de
mai sus.
• Poziţionaţi selectorul multimetrului pe cea mai mare scală de
curent disponibilă. Deschideţi circuitul şi conectaţi
ampermetrul între cele două puncte libere. Ampermetrul va fi
acum în serie cu bateria şi rezistorul. Selectaţi cea mai bună
scală de tensiune: cea care dă cea mai precisă indicaţie a
curentului, fără a depăşi scala. Notaţi şi această valoare a
curentului alături de valoarea rezistenţei şi a tensiunii.
•
•
•
•
•
•
•
•
Aplicarea şi verificarea legii lui Ohm
Luaţi valorile pentru tensiune şi rezistenţă
măsurate mai sus şi aplicaţi legea lui Ohm
pentru a determina valoarea curentului din
circuit. Comparaţi valoarea astfel calculată
cu valoarea măsurată cu ajutorul
multimetrului:
I=E/R
unde,
E = tensiunea în volţi
I = curentul în amperi
R = rezistenţa în ohmi
Asemănător, luaţi valorile măsurate pentru
tensiune şi curent şi aplicaţi legea lui Ohm
pentru calcularea rezistenţei circuitului.
Comparaţi valoarea obţinută cu cea
măsurată cu ajutorul multimetrului:
R=E/I
Şi, în sfârşit, luaţi valorile măsurate mai sus
pentru rezistenţă şi curent şi aplicaţi legea lui
Ohm pentru calcularea tensiunii circuitului.
Comparaţi valoarea calculată cu cea
măsurată:
E = IR
• Rezultatele obţinute prin măsurători şi prin calcul ar trebui să
fie foarte apropiate, pentru toate cele trei situaţii. Orice
diferenţă între respectivele valori ale tensiunii, curentului sau
rezistenţei se datorează mai mult ca sigur erorilor aparatului
de măsură. Totuşi, aceste diferenţe ar trebui să fie mici, cel
mult câteva procente. Desigur, unele aparate de măsură sunt
mai precise decât altele.
• Înlocuiţi rezistorul din circuit cu alţi rezistori de mărimi diferite.
Refaceţi măsurătorile de rezistenţă, tensiune şi curent.
Refaceţi apoi calculele pentru aceste mărimi (cei trei paşi de
mai sus). Observaţi relaţia matematică simplă dintre variaţia
rezistenţei şi variaţia curentului din circuit. Tensiunea ar trebui
însă să rămână aproximativ egală pentru oricare din rezistorii
introduşi în circuit, deoarece acesta este rolul unei baterii: să
menţină o cădere de tensiune constantă între bornele sale.

similar documents